Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Методических рекомендаций по проведению мониторинга и научного сопровождения недропользования

Государственная служба геологии и недр Украины
Методические рекомендации, Приказ от 15.02.2012 № 44
редакция действует с 06.06.2012

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГЕОЛОГІЇ ТА НАДР УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 15 лютого 2012 року N 44

Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та наукового супроводження надрокористування

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Державної служби геології та надр України
 від 6 червня 2012 року N 255

З метою впровадження єдиного підходу до проведення спеціалізованими державними геологічними підприємствами, установами та організаціями моніторингу та наукового супроводження надрокористування, згідно з Положенням про моніторинг та науковий супровід надрокористування, затвердженим наказом Держгеонадр України від 16.11.2011 N 155, наказую:

1. Затвердити Методичні рекомендації з проведення моніторингу та наукового супроводження надрокористування, що додаються.

2. Спеціалізованим державними геологічними підприємствами, установами та організаціями, які акредитовані Держгеонадрами України, проводити моніторинг та наукове супроводження надрокористування з урахуванням вказаних Методичних рекомендацій.

3. Департаменту організаційно-аналітичної та кадрової роботи (Щукін О. М.) у встановленому порядку ознайомити з цим наказом керівників структурних підрозділів Держгеонадр України та спеціалізованих державних геологічних підприємств, установ та організацій, які акредитовані Держгеонадрами України для проведення моніторингу та наукового супроводження надрокористування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова

Е. А. Ставицький

 

Методичні рекомендації з проведення моніторингу та наукового супроводження надрокористування

I. Загальні положення

1. Ці Методичні рекомендації (далі - рекомендації) визначають склад та організацію робіт з моніторингу та наукового супроводження надрокористування і складені відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність", Положення про Державну службу геології та надр України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 N 391, Положення про моніторинг та наукове супроводження надрокористування, затвердженого наказом Державної служби геології та надр України від 16.11.2011 N 155 (далі - Положення).

2. Моніторинг та наукове супроводження - це системне регулярне спостереження за об'єктом надрокористування і виконанням умов, передбачених спеціальним дозволом на користування надрами (далі - дозвіл) та Угодою про умови користування надрами (далі - Угода), оцінка стану, моделювання та прогнозування змін навколишнього природного середовища, консультативно-методичне забезпечення всіх етапів, стадій та видів робіт, передбачених Програмою робіт надрокористувача, розроблення науково обґрунтованих рекомендацій щодо їх оптимізації, надання допомоги надрокористувачеві у дотриманні вимог законодавчих та нормативно-правових актів, методичних рекомендацій, інструкцій, стандартів, технічних регламентів, інших загальнодержавних та галузевих нормативних документів при користуванні надрами, розроблених відповідно до вимог Кодексу України про надра, Гірничого закону України, Законів України "Про нафту і газ" і "Про охорону навколишнього природного середовища".

3. Об'єктом моніторингу та наукового супроводження є ділянка надр, яка визначена у дозволі та Угоді про умови користування надрами; всі види робіт, передбачені Програмою робіт надрокористувача; зміни навколишнього природного середовища в зоні очікуваного впливу робіт з користування надрами.

Моніторинг та наукове супроводження здійснюється за програмою моніторингу та наукового супроводження, яка складається на кожний об'єкт надрокористування відповідно до Програми робіт надрокористувача на строк дії дозволу або проекту робіт, у разі його наявності.

4. На здійснення моніторингу та наукового супроводження надрокористування Державна служба геології та надр України акредитувала спеціалізовані підприємства, установи, організації (далі - спеціалізовані підприємства):

Опрос