Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Отраслевое соглашение между Государственным агентством водных ресурсов Украины и Профсоюзом работников агропромышленного комплекса Украины на 2011 - 2013 годы

ЦК профсоюза работников агропромышленного комплекса Украины, Государственное агентство водных ресурсов Украины
Положение, Перечень, Соглашение от 30.12.2010
редакция действует с 16.01.2012

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

ГАЛУЗЕВА УГОДА
між Державним агентством водних ресурсів України і Профспілкою працівників агропромислового комплексу України на 2011 - 2013 роки

Із змінами і доповненнями, внесеними
 змінами Державного агентства водних ресурсів України,
 Профспілки працівників агропромислового комплексу України
 від 16 січня 2012 року

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Галузеву угоду (далі - Угода) укладено на 2011 - 2013 роки між:

з однієї сторони - Державним агентством водних ресурсів України, яке наділене відповідними повноваженнями на ведення переговорів, укладення Угоди, забезпечення реалізації її норм в організаціях, підприємствах та установах, які належать до сфери управління Державного агентства водних ресурсів України (далі - водогосподарські організації, підприємства та установи);

з іншої сторони - Профспілкою працівників агропромислового комплексу України (далі - Профспілка), яка представляє інтереси працівників водогосподарських організацій, підприємств та установ.

1.2. Сторони Угоди (далі - Сторони) в період дії Угоди спрямовуватимуть зусилля на вирішення першочергових соціально-економічних і трудових завдань у водогосподарських організаціях, підприємствах та установах, а саме: забезпечення зайнятості працівників, удосконалення оплати праці, підвищення рівня номінальної і реальної заробітної плати, забезпечення своєчасності її виплати, покращення умов праці і соціального забезпечення працівників, підвищення ефективності соціального діалогу на всіх рівнях.

Сторони зобов'язуються визнавати і поважати права одна одної, виконувати встановлені в цій Угоді норми, зобов'язання, здійснювати контроль та нести відповідальність за виконання положень Угоди в порядку, визначеному законодавством України і цією Угодою.

1.3. Угода набирає чинності з 1 січня 2011 року і діє до укладення нової або відповідно до прийнятого Сторонами рішення про продовження терміну дії цієї Угоди.

У разі зміни складу, структури, найменування Державного агентства водних ресурсів України чи Профспілки, чинність Угоди зберігається на весь період, на який її укладено.

1.4. Угодою, укладеною згідно з чинним законодавством, регулюються соціально-економічні і трудові відносини, встановлюються трудові та соціально-економічні норми і мінімальні гарантії для працівників водогосподарських організацій, підприємств та установ.

Прийняті в Угоді норми, зобов'язання та домовленості є обов'язковими для виконання Сторонами, що її уклали.

1.5. Положення і норми Угоди є нормами прямої дії і, як мінімальні гарантії, поширюються на водогосподарські організації, підприємства та установи, та є обов'язковими для дотримання в колективних договорах і при вирішенні питань регулювання соціально-економічних і трудових відносин.

1.6. Жодна із Сторін, що уклали Угоду, не може протягом строку її дії в односторонньому порядку приймати рішення, які встановлюють, змінюють або припиняють дію норм і положень цієї Угоди.

1.7. Зміни і доповнення до цієї Угоди вносяться у зв'язку зі змінами чинного законодавства, Генеральної угоди або за ініціативи однієї із Сторін після проведення переговорів та досягнення домовленостей і підписуються Сторонами не пізніше як через 5 днів після завершення переговорів.

Опрос