Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Методологических основ и пояснений к позициям Классификации видов экономической деятельности

Госкомстат
Приказ от 23.12.2011 № 396
редакция действует с 01.09.2020

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 23 грудня 2011 року N 396

Про затвердження Методологічних основ та пояснень до позицій Класифікації видів економічної діяльності

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Державної служби статистики України
 від 1 вересня 2020 року N 264

З метою вдосконалення та впровадження системи національних статистичних класифікацій, які використовуються для проведення державних статистичних спостережень, відповідно до ст. 12 Закону України "Про державну статистику" наказую:

1. Затвердити схвалені Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Держкомстату Методологічні основи та пояснення до позицій національного класифікатора ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності" (далі - КВЕД-2010), що додаються.

2. Департаменту планування та організації статистичних спостережень (Остапчук О. Е.):

2.1. Здійснювати методологічне й організаційне керівництво щодо застосування у статистичній діяльності КВЕД-2010, затвердженої цим наказом.

2.2. Довести КВЕД-2010, затверджену цим наказом, до відома територіальних органів державної статистики.

2.3. Забезпечити оприлюднення на офіційному веб-сайті Держкомстату КВЕД-2010, затвердженої цим наказом.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова комісії з проведення
реорганізації Держкомстату -
перший заступник Голови

В. О. Піщейко

 

Класифікація видів економічної діяльності

Методологічні основи та пояснення
(КВЕД-2010)

РОЗДІЛ 1
NACE/КВЕД
ТА ІНТЕГРОВАНА СИСТЕМА КЛАСИФІКАЦІЙ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І ПРОДУКЦІЇ

1.1. NACE/КВЕД та інтегрована система класифікацій видів економічної діяльності і продукції

1. NACE - це акронім1, який використовують для позначення всіх статистичних класифікацій видів економічної діяльності, що були розроблені в Європейському Союзі, починаючи з 1970 року. NACE є основою для збирання і поширення широкого діапазону статистичних даних за видами економічної діяльності у сфері економічної статистики (зокрема, статистики виробництва, зайнятості, національних рахунків) та інших галузях статистики.

____________
1 Акронім NACE походить від назви французькою "Nomenclature statistique des Activites economiques dans la Communaute Europeenne" (Статистична класифікація видів економічної діяльності Європейського Співтовариства).

2. Дані, розроблені на основі NACE, є порівнянними на європейському і, загалом, на світовому рівнях. Використання NACE у Європейській статистичній системі є обов'язковим.

Національний класифікатор ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності" (КВЕД-2010) відповідає NACE (rev. 2) як за структурою, так і змістом категорій.

Міжнародна система економічних класифікацій

3. Статистичні дані, розроблені на основі КВЕД, є порівнянними на світовому та європейському рівнях, оскільки КВЕД повністю відповідає NACE, а NACE є складовою інтегрованої системи класифікацій, розроблених переважно Статистичним відділом ООН. На національному рівні ця система може бути зображена так:

де:

• ISIC2 - International Standard Industrial Classification of All Economic Activities - Міжнародна стандартна галузева класифікація усіх видів економічної діяльності - модельна класифікація ООН

____________
2 http//unstats un org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=27&Lg=1

• CPC3 - Central Product Classification - Класифікація основних продуктів - модельна класифікація ООН

____________
3 http//unstats un org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=16&Lg=1

HS4 - Harmonized Commodity Description and Coding System - Гармонізована система опису та кодування товарів - модельна класифікація ООН

____________
4 Гармонізована система опису та кодування товарів (започаткована у 1952 р. як Рада митного співробітництва - РМС).

SITC5 - Standard International Trade Classification - Міжнародна стандартна торговельна класифікація - модельна класифікація ООН

____________
5 http://unstats.un. org/unsd/cr/registry/regcst. asp?Cl=28

• CPA6 - Statistical Classification of Products according to their Activities of the European Community - Статистична класифікація продукції за видами економічної діяльності Європейського Союзу

____________
6 http://circa.europa.eu/irc/dsis/nacecpacon/info/data/en/index.htm

• PRODCOM7 - Nomenclature for Production of the European Community - Статистична номенклатура продукції Європейського Союзу

____________
7 http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/

• CN8 - Combined Nomenclature of the European Community - Комбінована номенклатура Європейського Союзу

____________
8 Комбінована номенклатура - подальший розподіл Гармонізованої системи на більш детальні позиції
(http//ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/combined_nomenclature/index_en.htm)

• КВЕД9 - Класифікація видів економічної діяльності - національна статистична класифікація

____________
9 Класифікація видів економічної діяльності http:/ukrstat.gov.ua/

• СКП10 - Статистична класифікація продукції - національна статистична класифікація

____________
10 Статистична класифікація продукції http:/ukrstat.gov.ua/

НПП - Перелік продукції промисловості для статистики виробництва - номенклатура продукції промисловості

УКТ ЗЕД11 - Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності

____________
11 Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності http:/ukrstat.gov.ua/

4. Інтегрована система статистичних класифікацій дозволяє забезпечити порівнянність статистичних даних у різних сферах статистики. Наприклад, дані зі статистики виробництва, які в ЄС розробляються за PRODCOM (в Україні - за НПП), можна порівняти з даними зі статистики торгівлі, які розробляються в ЄС відповідно до CN (в Україні - за УКТ ЗЕД). Більш детальна інформація про міжнародну систему економічних класифікацій та її складові наведена у Розділі 4.

5. NACE розроблена на основі ISIC у тому розумінні, що вона є більш детальною, ніж ISIC. NACE і ISIC використовують однаковий принцип розподілу видів економічної діяльності на складові на найвищих рівнях, але NACE є більш деталізованою на нижчих класифікаційних рівнях. КВЕД повністю відповідає NACE, на основі якої вона розроблена.

6. З метою забезпечення міжнародного співставлення, визначення та пояснення до класифікаційних позицій КВЕД повністю відповідають визначенням і поняттям, встановленим ЄС для використання у NACE, а також відповідають тим, що опубліковані у Вступі до ISIC.

Методологічні основи, які покладені в основу національної класифікації КВЕД, ґрунтуються на відповідних правилах NACE і повністю їм відповідають.

1.2 NACE/КВЕД: охоплення і характеристики12

____________
12 Текст повністю відповідає опису вступної частини NACE (rev. 2)

Статистичні класифікації

7. За призначенням статистичні класифікації створені для систематизації, групування (узагальнення) та перетворення економічної та соціальної інформації у стандартний формат, який дає змогу обробляти та аналізувати значні обсяги інформації. В класифікаціях усі подібні об'єкти зібрані в окремі категорії, найбільш однорідні стосовно характеристик об'єкта статистичного спостереження, яким надано індивідуальні коди.

8. Для статистичних класифікацій характерні наступні особливості:

а) вичерпний опис об'єктів, що спостерігаються;

б) взаємовиключні категорії: кожен елемент має бути віднесений тільки до однієї класифікаційної позиції;

в) методологічні принципи, що роблять можливим послідовне віднесення елементів до різних рівнів класифікації.

9. Точніше кажучи, для ієрархічних класифікацій характерним є більш деталізований розподіл на позиції, що дає можливість збирати і представляти інформацію на різних рівнях групування.

NACE як класифікація видів економічної діяльності ЄС

10. NACE - це європейська стандартна класифікація видів економічної діяльності. NACE представляє сукупність видів економічної діяльності, які розподілені таким чином, що статистичній одиниці, яка здійснює відповідну діяльність, може бути присвоєний код NACE.

11. Економічна діяльність має місце, коли для виробництва конкретних товарів і послуг відбувається поєднання ресурсів, таких як матеріальні засоби (обладнання), робоча сила, технології виробництва або проміжні продукти. Таким чином, для економічної діяльності характерним є залучення ресурсів, виробничий процес і випуск продукції (товарів або послуг).

12. Вид економічної діяльності може складатися з одного простого процесу (як, наприклад, ткацтво), але може охоплювати і цілий ряд підпроцесів, кожен з яких входить в окреме класифікаційне угруповання (наприклад, виробництво автомобілів складається з таких елементарних видів діяльності, як лиття, кування, зварювання, складання, фарбування тощо). Якщо виробничий процес у межах статистичної одиниці організований як інтегрована послідовність елементарних видів діяльності, уся комбінація вважається одним видом економічної діяльності.

13. NACE не визначає конкретні типи статистичних одиниць: одиниці можуть здійснювати декілька видів економічної діяльності і визначатися по-різному в залежності від конкретних характеристик (пов'язаних, наприклад, з місцем знаходження, див. далі підрозділ 2.3 "Визначення статистичних одиниць").

Охоплення та обмеження NACE

14. NACE не враховує розбіжності між формами власності, юридичним статусом або характером діяльності виробничої одиниці, оскільки такі критерії не мають відношення до характеристик виду економічної діяльності. Одиниці, що здійснюють однакові види економічної діяльності, відносяться до однієї позиції NACE незалежно від того, чи є вони акціонерними товариствами (або їх частиною), приватними підприємствами або державними органами, чи є материнська компанія іноземною юридичною особою і чи складається одиниця з більш ніж одного підрозділу. Тому зв'язок між NACE і Класифікацією інституційних секторів економіки (КІСЕ), яку використовують у Системі національних рахунків (СНР) або в Європейській системі рахунків (ESA), не існує.

15. Для визначення видів переробної промисловості не має значення, чи здійснюється процес машинами з механічним приводом або вручну, на підприємстві або вдома. Порівняння сучасного з традиційним не є одним із критеріїв NACE.

16. NACE не розрізняє офіційний та неофіційний, легальний та нелегальний способи виробництва. Класифікації за формами власності, юридичними формами або принципами організаційної структури можуть бути створені окремо. При використанні разом із NACE перехресних класифікацій можна одержати корисну додаткову інформацію.

17. У цілому NACE не розрізняє ринкові і неринкові види діяльності, які визначені у СНР/ESA, навіть якщо ця різниця є важливою ознакою в СНР/ESA. Розподіл видів економічної діяльності за цим принципом у будь-якому випадку є корисним, коли збираються дані про види економічної діяльності, що здійснюють в ринкових і неринкових умовах. При розподілі видів діяльності за таким критерієм їх слід перехресно класифікувати і за позиціями NACE. Відповідно до NACE неринкові послуги надають тільки органи державного управління або некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства, зазвичай у сферах освіти, охорони здоров'я, надання соціальних послуг тощо.

18. NACE включає позиції щодо недиференційованого виробництва домашніми господарствами товарів та послуг для власного споживання. Однак ці позиції можуть містити лише частину економічної діяльності домашніх господарств, оскільки чітко ідентифіковані види економічної діяльності домашніх господарств класифікуються в інших позиціях NACE.

Структура коду NACE/КВЕД

19. NACE складається із ієрархічної структури (затверджується Регламентом NACE13), методологічних основ та пояснень до класифікаційних позицій. Структура коду NACE описана в Регламенті NACE і наведена нижче:

____________
13 Regulation (EC) N 1893/2006 of the European Parlament and of the Council (L 393/1, 30/12/2006)

а) перший рівень, що складається з рубрик, які позначаються літерним кодом (секції);

Опрос