Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Вопросы исполнения Закона Украины "О доступе к публичной информации" в исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины и ее рабочих органах

Фонд социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
Порядок, Приказ от 28.07.2011 № 513

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 28 липня 2011 року N 513

Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" у виконавчій дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та її робочих органах

На виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" та постанови правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 20 липня 2011 року N 36 "Про забезпечення виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України" та з метою належної організації у виконавчій дирекції Фонду та її робочих органах доступу до публічної інформації, що знаходиться у володінні Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, наказую:

1. Установити, що:

виконавча дирекція Фонду є розпорядником інформації, яка отримана або створена в процесі забезпечення діяльності правління Фонду та здійснення виконавчою дирекцією Фонду повноважень у межах і порядку, визначеному законом та установчими документами, та яка перебуває у безпосередньому володінні виконавчої дирекції Фонду;

управління виконавчої дирекції Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі є розпорядниками інформації, яка отримана або створена в процесі виконання повноважень по управлінню соціальним страхуванням від нещасного випадку на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, передбачених установчими документами, та яка перебуває у безпосередньому володінні управлінь;

відділення виконавчої дирекції Фонду в районах і містах обласного значення є розпорядниками інформації, яка отримана або створена в процесі виконання повноважень по здійсненню соціального страхування від нещасного випадку на території одного або кількох районів та міст обласного значення, передбачених установчими документами, та яка перебуває у безпосередньому володінні відділень.

2. Визначити управління забезпечення документообігу, контролю виконання документів та організації доступу до публічної інформації спеціальним структурним підрозділом, який організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, відповідає за розгляд, опрацювання, облік, систематизацію, аналізування та надання відповідей на запити на інформацію, що надходять до правління Фонду та виконавчої дирекції Фонду, а також надає консультації під час оформлення таких запитів.

3. Затвердити Порядок організації доступу до публічної інформації, що знаходиться у володінні Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, що додається.

4. Управлінню інформаційного забезпечення (Сливкін П. І.):

створити до 1 серпня 2011 року систему обліку документів, що знаходяться у розпорядженні виконавчої дирекції Фонду і містять публічну інформацію, та запитів на інформацію (далі - система обліку), і передати протягом одного робочого дня з дня її створення управлінню забезпечення документообігу, контролю виконання документів та організації доступу до публічної інформації для забезпечення ведення відповідного обліку у виконавчій дирекції Фонду;

здійснювати технічне та технологічне супроводження програмного забезпечення системи обліку, збереження та захист даних, що містяться у ній;

вживати заходів щодо унеможливлення несанкціонованого доступу до наявної у системі обліку інформації про особу інших осіб;

створити до 1 серпня 2011 року єдину електронну адресу для запитів на інформацію publishinfo@social.org.ua.

Опрос