Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Относительно перечня документов, необходимых для проведения независимой оценки имущества

Фонд государственного имущества
Перечень, Приказ от 19.11.2010 № 1707
Утратил силу

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 19 листопада 2010 року N 1707

Щодо переліку документів, необхідних для проведення незалежної оцінки майна

Наказ скасовано
(згідно з наказом Фонду державного майна України
 від 12 березня 2012 року N 352)

На виконання пункту 10 наказу Фонду державного майна України від 06.09.2010 N 1295, з метою вдосконалення роботи щодо залучення суб'єктів оціночної діяльності до виконання робіт з незалежної оцінки майна згідно з Положенням про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності та виконавців робіт із землеустрою, затвердженим наказом Фонду державного майна України (ФДМУ) від 25.11.2003 N 2100 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19.12.2003 за N 1194/8515 (із змінами), наказую:

1. Департаменту інвестиційних проектів та майна за кордоном, Департаменту реформування власності, Департаменту з питань корпоративних відносин та відновлення платоспроможності, Департаменту продажу об'єктів нерухомості одночасно з підготовкою службової записки до Департаменту оціночної діяльності про необхідність відбору суб'єкта оціночної діяльності забезпечувати підготовку запиту керівникам підприємств, майно яких оцінюється, про надання документів залежно від виду об'єкта оцінки згідно з додатком 1 до цього наказу, із визначенням терміну надання керівниками відповідних документів у строки, що не перевищують двох тижнів. У запиті може міститися також орієнтовний перелік додаткової документації для проведення незалежної оцінки відповідно до додатка 3 до цього наказу. Про надання відповідного запиту керівнику та встановлені строки підготовки документів інформувати Департамент оціночної діяльності у службовій записці про відбір суб'єкта оціночної діяльності.

2. Департаменту продажу об'єктів нерухомості, Департаменту реформування власності, Департаменту інвестиційних проектів та майна за кордоном відповідно до їх повноважень забезпечити підготовку документів залежно від виду об'єкта оцінки згідно з додатком 2 до цього наказу в строки, встановлені Методикою оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 N 1891. Якщо строки підготовки документів не встановлені зазначеною Методикою, забезпечити проведення роботи щодо підготовки необхідних документів протягом тижня. Відповідним чином оформлені (затверджені, погоджені, підписані) документи або інформацію про стан їх підготовки надавати до Департаменту оціночної діяльності у дводенний строк,

3. Департаменту з питань корпоративних відносин та відновлення платоспроможності та іншим департаментам, що готують службову записку про необхідність відбору суб'єкта оціночної діяльності за зверненням Департаменту оціночної діяльності проводити роботу з керівниками підприємств, майно яких оцінюється, щодо надання останніми документів, відповідно до додатка 3 до цього наказу.

4. За зверненням відповідних департаментів Департамент оціночної діяльності здійснює заходи щодо опублікування інформації про проведення конкурсу з відбору суб'єктів оціночної діяльності і забезпечує процедуру проведення конкурсу та укладення договору з переможцем конкурсу про виконання робіт з незалежної оцінки майна. Якщо Фонд державного майна України не виступає замовником робіт з оцінки, Департамент оціночної діяльності інформує відповідний департамент про результати проведеного конкурсу, зокрема стосовно переможця, строку і вартості виконання робіт, з метою забезпечення укладення договору замовником цих робіт.

5. Департаменту оціночної діяльності під час укладання договору на проведення незалежної оцінки з суб'єктом оціночної діяльності передбачати в договорі:

вимоги щодо надання суб'єктом оціночної діяльності Фонду та підприємству, майно якого підлягає незалежній оцінці, інформації про перелік документів, необхідних для проведення оцінки;

встановлення терміну проведення оцінки з урахуванням не менше двотижневого строку підготовки документів керівником підприємства, майно якого оцінюється;

інформування Фонду про строки, факт та повноту отриманої від підприємства інформації;

Опрос