Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

План мероприятий Государственного комитета Украины по вопросам технического регулирования и потребительской политики по реализации государственной регуляторной политики на 2010 год

Государственный комитет по вопросам технического регулирования и потребительской политики
План, Приказ от 14.12.2009 № 449
редакция действует с 20.12.2010

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики
 від 21 січня 2010 року N 14
,
від 19 лютого 2010 року N 51
,
від 11 березня 2010 року N 84
,
 від 22 червня 2010 року N 244
,
 від 20 липня 2010 року N 306
,
 від 10 серпня 2010 року N 359
,
 від 2 вересня 2010 року N 397
,
 від 14 вересня 2010 року N 411
,
 від 1 листопада 2010 року N 492
,
 від 4 листопада 2010 року N 498
,
 від 20 грудня 2010 року N 569

ПЛАН ЗАХОДІВ
Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики щодо реалізації державної регуляторної політики на 2010 рік

N
з/п
 

Зміст заходу 

Відповідальні за виконання заходу 

Строк виконання заходу 

Примітка 

I. Системність та узгодженість регуляторних актів у сфері технічного регулювання та споживчої політики відповідно до принципів державної регуляторної політики 

1. 

Розроблення проекту Плану заходів Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики щодо реалізації державної регуляторної політики на 2011 рік 

Департамент стратегічного прогнозування, планування та міжнародного співробітництва 

Листопад - грудень 2010 року 

 

2. 

Планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2011 рік і надання пропозицій до Департаменту стратегічного прогнозування, планування та міжнародного співробітництва 

Керівники структурних підрозділів Держспоживстандарту - розробники проектів регуляторних актів 

До 20 листопада 2010 року 

 

3. 

Узагальнення пропозицій щодо планування структурними підрозділами Комітету діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2011 рік.

Підготовка, погодження та подання на підпис голові Держспоживстандарту України наказу про затвердження Плану діяльності Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики з підготовки проектів регуляторних актів на 2011 рік.

Направлення до Держкомпідприємництва України затвердженого Плану діяльності Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики з підготовки проектів регуляторних актів на 2011 рік 

Департамент стратегічного прогнозування, планування та міжнародного співробітництва 

До 15 грудня 2010 року 

 

4. 

Внесення (у разі необхідності) до Департаменту стратегічного прогнозування, планування та міжнародного співробітництва пропозицій щодо змін та доповнень до затвердженого наказом Держспоживстандарту України Плану діяльності Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики з підготовки проектів регуляторних актів на 2010 рік (ст. Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" від 11.09.2003 N 1160-IV

Керівники структурних підрозділів Держспоживстандарту - розробники проектів регуляторних актів 

Не пізніше 20 робочих днів з дня початку підготовки не внесеного до затвердженого наказом Держспоживстандарту України Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2010 рік проекту або 10 робочих днів з дня внесення проекту на розгляд, але не пізніше ніж за 10 робочих днів до дня оприлюднення цього проекту 

 

5. 

Підготовка проекту наказу Держспоживстандарту України про внесення змін та доповнень до затвердженого наказом Держспоживстандарту України Плану діяльності Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики з підготовки проектів регуляторних актів на 2010 рік 

Департамент стратегічного прогнозування, планування та міжнародного співробітництва 

Не пізніше 10 робочих днів з дня внесення до Департаменту стратегічного прогнозування, планування та міжнародного співробітництва керівниками структурних підрозділів Комітету - розробниками проектів регуляторних актів пропозицій щодо змін та доповнень до затвердженого наказом Держспоживстандарту України Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2010 рік 

 

6. 

Підготовка звіту про виконання затвердженого Держспоживстандартом України Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2009 рік та направлення його до Держкомпідприємництва України 

Департамент стратегічного прогнозування, планування та міжнародного співробітництва спільно з структурними підрозділами 

Січень 2010 року 

 

7. 

Під час розроблення проекту регуляторного акта та підготовки аналізу регуляторного впливу акта (відповідно до ст. 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності") зосередити увагу на обов'язковості визначення:
• оцінки прийнятих альтернативних способів досягнення цілей державного регулювання, у тому числі тих, що не передбачають безпосереднього державного регулювання господарських відносин;
• механізмів і заходів щодо розв'язання проблем шляхом прийняття регуляторного акта;
• показників результативності регуляторного акта
• заходів, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акта 

Керівники структурних підрозділів Держспоживстандарту - розробники проектів регуляторних актів 

Постійно 

 

II. Моніторинг результативності регуляторних актів, оцінка і публічний контроль за їх провадженням 

8. 

У процесі відстеження результативності регуляторних актів відповідно до ст. 10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" необхідно забезпечити: 

  

  

  

8.1. 

- визначення регуляторних актів, стосовно яких строк здійснення базового, повторного та періодичного відстежень їх результативності настає у 2011 році та надання інформації для узагальнення та звітування до Департаменту стратегічного прогнозування, планування та міжнародного співробітництва 

Керівники структурних підрозділів Держспоживстандарту відповідно до визначених повноважень 

До 20 листопада 2010 року 

  

8.2. 

- підготовку проекту наказу про затвердження Плану-графіка здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів на 2010 рік (базове, повторне та періодичне відстеження) 

Департамент стратегічного прогнозування, планування та міжнародного співробітництва 

До 15 грудня 2010 року 

  

8.3. 

- співпрацю з Громадською радою Держспоживстандарту України з питань реалізації державної регуляторної політики 

Керівники структурних підрозділів Держспоживстандарту відповідно до визначених повноважень 

Постійно 

  

8.4. 

- підготовку та подання до Держкомпідприємництва України звітів про відстеження результативності регуляторних актів, копії - до Департаменту стратегічного прогнозування, планування та міжнародного співробітництва 

Керівники структурних підрозділів Держспоживстандарту відповідно до визначених повноважень 

Строк виконання заходів з відстеження результативності регуляторного акта не може бути більшим ніж сорок п'ять робочих днів 

  

8.5. 

- оприлюднення звітів про відстеження результативності регуляторних актів 

Керівники структурних підрозділів Держспоживстандарту відповідно до визначених повноважень 

Не пізніше як у десятиденний строк з дня підписання звіту 

  

8.6. 

- підготовку узагальненої інформації щодо звітування про відстеження результативності регуляторних актів 

Керівники структурних підрозділів Держспоживстандарту відповідно до визначених повноважень 

Щокварталу 

  

9. 

Перегляд регуляторних актів на підставі аналізу про відстеження результативності цих регуляторних актів та прийняття відповідного рішення 

Керівники структурних підрозділів Держспоживстандарту - розробники проектів регуляторних актів 

Протягом року 

  

III. Гласність, відкритість та прозорість регуляторної діяльності 

10. 

З метою виконання Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" обов'язкове оприлюднення: 

  

  

  

10.1 

- Плану діяльності Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики з підготовки проектів регуляторних актів на 2010 рік, а також на 2011 рік 

Департамент стратегічного прогнозування, планування та міжнародного співробітництва 

Не пізніш як у десятиденний строк після затвердження 

  

10.2 

- змін та доповнень до Плану діяльності Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики з підготовки проектів регуляторних актів на 2010 рік 

Департамент стратегічного прогнозування, планування та міжнародного співробітництва 

Не пізніш як у десятиденний строк після їх затвердження 

  

10.3 

- проектів регуляторних актів, аналізу їх регуляторного впливу та повідомлення про оприлюднення проектів регуляторних актів 

Керівники структурних підрозділів Держспоживстандарту України - розробники проектів регуляторних актів 

Не пізніше п'яти робочих днів з дня оприлюднення повідомлення проекту регуляторного акта 

  

10.4 

- звітів про відстеження результативності регуляторних актів 

Керівники структурних підрозділів Держспоживстандарту - розробники проектів регуляторних актів 

Не пізніше як у десятиденний строк з дня підписання звіту 

  

11. 

Співпраця з громадськістю з питань реалізації державної регуляторної політики 

Керівники структурних підрозділів Держспоживстандарту України, керівники територіальних органів у справах захисту прав споживачів, державних підприємств, підпорядкованих Держспоживстандарту України 

Постійно 

  

12. 

Надання суб'єктам господарювання консультаційної допомоги з питань реалізації державної регуляторної політики (у межах компетенції Держспоживстандарту України) 

Департамент стратегічного прогнозування, планування та міжнародного співробітництва, керівники структурних підрозділів Держспоживстандарту України, керівники територіальних органів у справах захисту прав споживачів, державних підприємств, підпорядкованих Держспоживстандарту України 

Постійно 

  

13. 

Залучення громадськості при відстеженні результативності регуляторних актів 

Керівники структурних підрозділів Держспоживстандарту України, керівники територіальних органів у справах захисту прав споживачів, державних підприємств, підпорядкованих Держспоживстандарту України 

Протягом року 

  

IV. Формування кадрового потенціалу державної служби, спроможного забезпечувати регуляторну діяльність 

14. 

Забезпечення підвищення кваліфікації спеціалістів з питань державної регуляторної політики  

Відділ кадрів 

Протягом року 

  

V. Вдосконалення інформаційного забезпечення регуляторної діяльності 

15. 

Актуалізація реєстру регуляторних актів на веб-порталі Держспоживстандарту України з наведенням інформації про строки відстеження результативності регуляторних актів  

Департамент стратегічного прогнозування, планування та міжнародного співробітництва спільно з керівниками структурних підрозділів Держспоживстандарту України 

Протягом року 

  

 

Опрос