Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об обнародовании информационного письма по составлению и представлению в Государственную комиссию по регулированию рынков финансовых услуг Украины финансовой отчетности

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг
Распоряжение от 28.01.2010 № 87

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 28.01.2010 р. N 87

Про оприлюднення інформаційного листа щодо складання та подання до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України фінансової звітності

З метою інформування учасників ринку фінансових послуг щодо необхідності складання достовірної та прозорої фінансової звітності Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України постановила:

1. Оприлюднити інформаційний лист щодо складання та подання до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України фінансової звітності (додається).

2. Відділу зв'язків з громадськістю та протоколу забезпечити розміщення цього розпорядження на офіційній сторінці Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України в мережі Інтернет.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника Голови відповідно до розподілу обов'язків.

 

Голова Комісії 

В. Суслов 

 

 

Щодо складання, підтвердження та подання до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України фінансової звітності

З метою сприяння складанню учасниками ринків фінансових послуг достовірної та прозорої фінансової звітності та керуючись статтею 14, пунктами 8 та 18 частини першої статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України (далі - Держфінпослуг) повідомляє про наступне.

1. Порядок складання та подання до Держфінпослуг звітів учасниками ринків фінансових послуг, які відповідно до законодавства складають та подають звітність до Держфінпослуг (далі - Підприємства), регулюється законодавством України та, зокрема, вимогами Держфінпослуг, що викладені в Порядку складання звітних даних страховиків, затвердженому розпорядженням Держфінпослуг від 03.02.2004 N 39 та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 23.04.2004 за N 517/9116; в Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об'єднаними кредитними спілками до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженому розпорядженням Держфінпослуг від 25.12.2003 N 177 та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 19.01.2004 за N 69/8668; в Порядку надання звітності фінансовими компаніями, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу, затвердженому розпорядженням Держфінпослуг від 27.01.2004 N 27 та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 06.04.2004 за N 431/9030; в Положенні про подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення, затвердженому розпорядженням Держфінпослуг від 22.06.2004 N 1100 та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 19.07.2004 за N 898/9497; в Порядку складання та подання звітності ломбардами до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженому розпорядженням Держфінпослуг від 04.11.2004 N 2740 та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 23.11.2004 за N 1482/10081; в Порядку складання та подання звітності кредитними установами до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженому розпорядженням Держфінпослуг від 19.02.2007 N 6832 та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 16.03.2007 за N 234/13501.

2. Фінансова звітність і консолідована фінансова звітність, що подається Підприємствами до Держфінпослуг, має складатися відповідно до вимог статті 2, частини другої статті 11 та статті 12 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, які розповсюджуються на всі Підприємства. Так, відповідно до частини другої статті 11 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" фінансова звітність підприємств (крім бюджетних установ, представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності та суб'єктів малого підприємництва, визнаних такими відповідно до чинного законодавства) включає: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та примітки до звітів. Додаткова інформація щодо розкриття інформації на вимогу П(с)БО наводиться у довільній формі та надається разом з примітками до звітів.

Аналогічна вимога щодо складу фінансової звітності міститься також і в пункті 8 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 391/3684 (далі - П(с)БО 1). Також П(с)БО 1 містить вимоги щодо обсягу інформації, що обов'язково має розкриватися Підприємствами у фінансовій звітності, а саме:

2.1. Інформація про Підприємство:

Опрос