Идет загрузка документа (32 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Плана антикризисных мер в сфере деятельности небанковских финансовых учреждений, поднадзорных Госфинуслуг

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг
Распоряжение, План от 24.04.2009 № 276
редакция действует с 16.07.2009

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 24.04.2009 р. N 276

Про затвердження Плану антикризових заходів у сфері діяльності небанківських фінансових установ, піднаглядних Держфінпослуг

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
розпорядженнями Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
 від 4 червня 2009 року N 420
,
 від 18 червня 2009 року N 470
,
від 16 липня 2009 року N 562

З метою забезпечення ефективної реалізації завдань Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України постановила:

1. Затвердити План антикризових заходів у сфері діяльності небанківських фінансових установ, піднаглядних Держфінпослуг (далі - План), що додається.

2. Заступникам Голови, директорам департаментів, керівникам структурних підрозділів забезпечити безумовне виконання Плану.

3. Контроль за виконанням Плану покласти на першого заступника Голови згідно з розподілом обов'язків.

 

Голова Комісії  

В. Суслов 

 

 

План антикризових заходів
у сфері діяльності небанківських фінансових установ, піднаглядних Держфінпослуг

N
з/п
 

Найменування (зміст) заходу 

Форма реалізації заходу 

Виконавці 

Термін виконання 

Прийняття стратегічних документів з розвитку державного регулювання ринків фінансових послуг 

1.1. Підготовка проекту Стратегії розвитку фінансового сектору України на період до 2015 року 

Управління розвитку ринків фінансових послуг та європейської і євроатлантичної інтеграції 

вересень 

1.2. Підготовка проекту Концепції захисту прав споживачів фінансових послуг в Україні 

червень 

Забезпечення доступу небанківських фінансових установ до резервів, розміщених у вигляді депозитів в установах банківської системи 

2.1. Проведення консультацій (наради) з Головою Національного банку України з питання безумовного виконання банками та іншими фінансовими установами положень статті 1060 Цивільного кодексу України 

Управління розвитку ринків фінансових послуг та європейської і євроатлантичної інтеграції 

виконано (08.04.2009) 

2.2. Підготовка проекту Закону України "Про внесення змін до Цивільного кодексу України" (стосовно депозитів у банках та небанківських фінансових установах) 

Юридичний департамент 

оприлюднено 

2.3. Ініціювання перед Національним банком України створення фонду гарантування страхових виплат за рахунок коштів страхових резервів страхових компаній на рахунку (рахунках) Національного банку України зі встановленням прийнятного для Національного банку України відсотка за такими коштами
 

Управління розвитку ринків фінансових послуг та європейської і євроатлантичної інтеграції 

пропозиції Держфінпослуг опрацьовуються Національним банком України 

Розробка механізму використання таких коштів 

Департамент державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг 

Створення правових умов для компенсації втрат депозитів громадян внаслідок неплатоспроможності небанківських фінансових установ 

Супроводження проекту Закону України "Про Фонд гарантування вкладів членів кредитних спілок" (реєстрац. N 3265 від 08.10.2008), внесеного народним депутатом України О. Клименком 

Департамент нагляду за кредитними установами 

постійно 

Удосконалення механізмів тимчасової адміністрації в небанківських фінансових установах та затвердження планів відновлення їх фінансової стабільності 

4.1. Підготовка проекту змін до Закону України "Про виконавче провадження" в частині віднесення розпорядження про призначення тимчасової адміністрації до переліку виконавчих документів 

Юридичний департамент 

оприлюднено 

4.2. Утворення в структурі Держфінпослуг спеціального підрозділу, функціями якого повинна бути координація робіт із запровадження тимчасових адміністрацій, вдосконалення механізмів злиття та поглинання фінансових установ з метою поновлення платоспроможності та виконання взятих на себе зобов'язань, а також механізмів їх ліквідація з урахуванням інтересів споживачів фінансових послуг 

Відділ кадрів, державної служби і протоколу 

червень 

4.3. Вивчення за допомогою проекту Tacis "Посилення сектору фінансових послуг України" досвіду інших країн щодо ефективного використання державними регуляторами інституту тимчасових адміністрацій та інших процедур щодо поновлення платоспроможності, виконання фінансовими установами зобов'язань перед споживачами в умовах фінансових криз. Підготовка рекомендацій щодо запровадження цього досвіду на фінансових ринках України 

Управління розвитку ринків фінансових послуг та європейської і євроатлантичної інтеграції 

травень 

4.4. Підготовка змін до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", що забезпечують підвищення ефективності тимчасових адміністрацій та враховують кращий досвід інших країн та банківського сектору України 

Юридичний департамент
Департамент державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг
Управління розвитку ринків фінансових послуг та європейської і євроатлантичної інтеграції 

травень 

4.5. Підготовка змін до нормативно-правових актів Держфінпослуг, якими регулюються:  

  

Протягом трьох місяців після прийняття проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" щодо підвищення ефективності тимчасових адміністрацій

- процедури підготовки, сертифікації тимчасових адміністраторів; 

Департамент державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг 

- організація роботи тимчасових адміністрацій; 

Юридичний департамент 

- механізми нагляду за реорганізацією та ліквідацією фінансових установ з метою поновлення платоспроможності, здійснення контролю в процесі банкрутства 

Наглядові департаменти 

4.6. Затвердження програми навчання тимчасових адміністраторів небанківських фінансових установ, насамперед, страхових компаній, кредитних спілок  

Департамент державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг
Департамент страхового нагляду
Департамент нагляду за кредитними установами 

травень - червень 

4.7. Опрацювання механізму передачі однією страховою компанією іншій пакета зобов'язань перед страхувальниками 

Департамент тимчасового адміністрування фінансово-кредитних установ
Управління правового забезпечення 

серпень 

4.8. Організація за допомогою проектів міжнародної технічної допомоги підготовки працівників Держфінпослуг, на яких покладено виконання повноважень по організації робіт із запровадження тимчасових адміністрацій, контролю за реорганізацією та ліквідацією фінансових установ на підставі спеціальних навчальних програм 

Управління розвитку ринків фінансових послуг та європейської і євроатлантичної інтеграції
Відділ кадрів, державної служби та протоколу 

травень - серпень 

Забезпечення гнучкості в розміщенні активів небанківських фінансових установ з урахуванням їх (активів) безпечності та ліквідності 

5.1. Підготовка проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України з питань рейтингування" в частині зняття вимоги щодо рівня рейтингу інструментів, у які можуть розміщуватися активи страховиків та пенсійних фондів, з делегуванням повноважень регуляторам фінансових ринків визнавати рейтингові оцінки, надані суб'єктами господарювання, для цілей державного регулювання 

Департамент державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг
Департамент страхового нагляду
Департамент нагляду за недержавними пенсійними фондами 

червень 

5.2. Підготовка проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" в частині делегування Держфінпослуг повноважень щодо встановлення напрямів та граничних рівнів інвестування активів недержавних пенсійних фондів, а також вимог до розміщення цих активів 

Департамент державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг
Департамент нагляду за недержавними пенсійними фондами 

червень 

5.3. Підготовка проектів нормативно-правових актів Держфінпослуг: 

Департамент державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг
Департамент страхового нагляду
 

  

- щодо нормативів достатності капіталу страховиків; 

оприлюднено 

- щодо змін до правил розміщення резервів страховиків, що здійснюють страхування життя 

оприлюднено 

Забезпечення можливості здійснювати оперативне (невідкладне) регулювання діяльності фінансових установ 

6.1. Підготовка проекту Закону України "Про внесення змін Закону України "Про засади державної регуляторної політики" в частині зняття вимоги обов'язкового погодження регуляторних актів Держфінпослуг з Держкомпідриємництвом та вимоги щодо місячного строку для оприлюднення таких проектів 

Управління розвитку ринків фінансових послуг та європейської і євроатлантичної інтеграції 

травень 

6.2. Підпункт виключено

 

 

6.3. Підготовка проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо реклами у сфері фінансових послуг" 

Юридичний департамент 

квітень 

6.4. Підготовка пропозицій щодо усунення множинності органів державного регулювання у сфері недержавного пенсійного забезпечення та суміщення діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів з діяльністю з управління активами недержавних пенсійних фондів 

Департамент нагляду за недержавними пенсійними фондами 

травень 

6.5. Доопрацювання із залученням міжнародних експертів механізмів стрес-тестування страхових компаній для цілей нагляду 

Департамент страхового нагляду 

червень - серпень 

Запровадження Держфінпослуг рейтингування піднаглядних небанківських фінансових установ для цілей нагляду (внутрішнє рейтингування) 

Наглядові департаменти 

грудень 

6.6. Підготовка проекту змін до Положення про застосування Держфінпослуг заходів впливу, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 13.11.2003 N 125, в частині спрощення процесу застосування заходів впливу 

Юридичний департамент 

оприлюднено 

Заходи стосовно окремих видів фінансових установ 

7.1. Опрацювання разом з Національним банком України питання поточного рефінансування кредитних спілок шляхом визначення уповноваженого комерційного банку, який за погодженням Держфінпослуг, надаватиме кредитним спілкам кредити на загальних засадах 

Департамент нагляду за кредитними установами 

квітень 

7.2. Підготовка проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про кредитні спілки" в частині скасування всеукраїнської ознаки членства кредитних спілок, а також встановлення відповідальності кожного члена органів управління кредитною спілкою за результати її діяльності 

травень 

7.3. Підготовка проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про страхування" щодо відстрочення запровадження вимог до перестраховиків-нерезидентів в частині членства країни їх місцезнаходження у СОТ та наявності з регулятором такої країни угоди про обмін інформацією 

Управління розвитку ринків фінансових послуг та європейської і євроатлантичної інтеграції
Департамент страхового нагляду 

травень 

7.4. Супроводження проекту Закону України "Про термінові заходи з упередження наслідків світової фінансової кризи та про внесення змін до деяких законів України" (реєстр. N 3306 від 22.10.2008) 

Департамент державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг
Департамент страхового нагляду 

постійно 

7.5. Супроводження проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо недопущення поширення наслідків фінансової кризи на страховий ринок України" (реєстр. N 4254 від 20.03.2009) 

Департамент державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг
Департамент страхового нагляду 

постійно 

7.6. Супроводження проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про страхування" (реєстр. N 1150 від 10.12.2007) 

Департамент державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг
Департамент страхового нагляду 

постійно 

7.6. Сприяння розробці проекту Закону України "Про обов'язкове медичне страхування", його прийняттю та реалізації 

Департамент державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг
Департамент страхового нагляду 

постійно 

7.7. Ініціювання перед Національним банком України питання поширення практики проведення валютних аукціонів для задоволення потреб страхувальників - фізичних осіб в іноземній валюті (за спеціальним курсом Національного банку) за договорами страхування життя, у яких грошові зобов'язання сторін визначені у вільно конвертованій валюті, із забезпеченням використання купленої валюти за цільовим призначенням 

Управління розвитку ринків фінансових послуг та європейської і євроатлантичної інтеграції 

пропозиції Держфінпослуг опрацьовуються Національним банком України 

7.8. Сприяння створенню державної компанії страхування експорту 

Департамент державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг
Департамент страхового нагляду 

постійно 

7.9. Опрацювання питання створення державної перестрахової компанії 

Департамент державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг
Департамент страхового нагляду
Управління розвитку ринків фінансових послуг та європейської і євроатлантичної інтеграції 

червень 

7.10. Підготовка проекту змін до Ліцензійних умов провадження діяльності із залучення коштів установників управління майном для фінансування об'єктів будівництва житла та/або здійснення операцій з нерухомістю, затверджених розпорядженням Держфінпослуг від 24.06.2004 N 1225, в частині зменшення коефіцієнту забезпечення повернення грошових коштів установників управління майном (оперативного резерву) в залежності від готовності об'єкта будівництва 

Департамент нагляду за фінансовими компаніями 

квітень 

7.11. Підготовка проекту змін до Положення про встановлення обмежень на суміщення діяльності фінансових установ з надання певних видів фінансових послуг, затверджених розпорядженням Держфінпослуг від 08.07.2004 N 1515, в частині:
- надання дозволу управителям, на час кризи та в залежності від готовності об'єкта будівництва, за рахунок власних коштів надавати забудовникам, з якими управителями укладено договори на спорудження об'єктів будівництва та створено фонди, фінансові кредити або позики;
- залучення управителями додаткових джерел (власних коштів управителів, коштів засновників управителів та забудовників) з метою виконання зобов'язань перед довірителями з будівництва житла 

Департамент державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг 

червень 

7.12. Підготовка проекту змін до Положення про надання фінансових послуг ломбардами, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 26.04.2005 N 3981, в частині усунення можливості включення до договору про надання фінансового кредиту ломбардом умов, які є несправедливими по відношенню до споживача послуги 

Департамент нагляду за фінансовими компаніями 

вересень 

7.13. Підготовка проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання лізингових відносин" щодо узгодження між собою законодавчих положень з лізингу та створення сприятливого податкового оточення для лізингових операцій 

Департамент нагляду за фінансовими компаніями 

червень 

7.14. Підготовка проекту Положення про надання небанківськими фінансовими установами послуг факторингу 

Департамент нагляду за фінансовими компаніями 

липень 

Нагляд за виконанням небанківськими фінансовими установами зобов'язань перед споживачами їхніх послуг - основного критерію оцінки діяльності фінансових установ в умовах кризи 

8.1. Підготовка Методичних рекомендацій (за кожним видом піднаглядних установ) з питань нагляду за дотриманням фінансовими установами зобов'язань перед споживачами їхніх послуг та застосування заходів впливу за виявлені порушення у цій сфері 

Наглядові департаменти 

червень 

Інші заходи 

9.1. Підготовка проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" щодо заборони провадження діяльності з надання фінансових послуг, види яких не визначені законом по суті 

Департамент державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг 

червень 

9.2.Підготовка концепції і плану переходу небанківських фінансових установ на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 

Департамент державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг
Наглядові департаменти 

червень 

9.3. Впровадження пруденційного нагляду за небанківськими фінансовими установами та поступовий перехід до здійснення нагляду за ними на основі оцінки ризиків. 

Наглядові департаменти 

постійно 

9.4. Розширення практики інформування громадськості з питань функціонування ринків фінансових послуг та дій Держфінпослуг в умовах фінансової кризи 

Управління організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника 

постійно 

9.5. Створення робочої групи з працівників Держфінпослуг, Національного банку України та представників страхового сектору, сектору кредитних спілок, фондів фінансування будівництва та інших фінансових установ з метою опрацювання питання щодо оперативного запровадження механізмів підтримання ліквідності фінансових установ 

Департамент державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг
Наглядові департаменти 

квітень 

 

Голова  

В. І. Суслов 

(План із змінами, внесеними згідно з розпорядженнями Державної комісії з
 регулювання ринків фінансових послуг України від 04.06.2009 р. N 420
,
 від 18.06.2009 р. N 470
,
від 16.07.2009 р. N 562)

Опрос