Идет загрузка документа (26 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внедрении антикризисных мер относительно стабилизации ситуации в строительной отрасли

Профсоюз работников строительства и промышленности строительных материалов Украины, Министерство регионального развития и строительства Украины
Решение от 17.03.2009 № 6/1

КОЛЕГІЯ МІНІСТЕРСТВА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ
ПРЕЗИДІЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ БУДІВНИЦТВА ТА ПРОМИСЛОВОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ УКРАЇНИ

СПІЛЬНЕ РІШЕННЯ

від 17 березня 2009 року N 6/1

Про впровадження антикризових заходів щодо стабілізації ситуації в будівельній галузі

Заслухавши та обговоривши доповідь заступника Міністра регіонального розвитку та будівництва України Д. В. Ісаєнка, за участю керівників та представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівників будівельних підприємств та виробників будівельних матеріалів, колегія Мінрегіонбуду та президія ЦК профспілки працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України відзначають, що органами державної влади всіх рівнів здійснюються конкретні заходи щодо стабілізації ситуації в будівельному комплексі.

За цей час Міністерством регіонального розвитку та будівництва було здійснено низку заходів організаційного та нормативно-правового характеру, спрямованих на створення сприятливого інвестиційного клімату у будівництві, впровадження додаткових механізмів залучення коштів у житлове будівництво, забезпечення ефективного використання бюджетних коштів при реалізації інвестиційних проектів будівництва, розвиток партнерства та взаємодії бізнесу, влади та громадських організацій. Проводилась відповідна робота щодо стимулювання розроблення (оновлення) генеральних планів населених пунктів.

Однак прийняті нормативно-правові акти та рішення щодо створення сприятливих інвестиційних умов, спрощення дозвільних процедур у будівництві та сприяння розвитку житлового будівництва є недостатніми для припинення зниження обсягів виконання будівельних робіт та виробництва будівельних матеріалів, забезпечення підприємств будівельного комплексу замовленнями, що стало однією з причин зростання заборгованості з виплати заробітної плати та вивільнення працівників.

Зокрема, ситуація, яка склалась у будівельному комплексі у поточному році, характеризується уповільненням, порівняно з минулим роком, темпів освоєння інвестицій в основний капітал, скороченням обсягів виконання будівельних робіт та випуску основних будівельних матеріалів і виробів будівельного призначення, введення в експлуатацію об'єктів житла.

Негативні тенденції підтверджуються даними впровадженого Мінрегіонбудом тимчасового щотижневого моніторингу (анкетування підприємств) результатів діяльності будівельних організацій та виробників будівельних матеріалів і виробів будівельного призначення. Така ситуація вимагає прийняття невідкладних рішень для їх усунення.

Зважаючи на зазначене, з метою подолання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлове будівництво в усіх регіонах України та забезпечення впровадження антикризових заходів щодо стабілізації ситуації в будівельній галузі колегія та президія ЦК профспілки працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України вирішили:

1. Структурним підрозділам Міністерства, підприємствам, установам та організаціям, віднесеним до сфери управління Міністерства регіонального розвитку та будівництва, забезпечити виконання заходів з реалізації пріоритетних на 2009 рік напрямів діяльності, спрямованих на подолання наслідків світової фінансової кризи у будівельній галузі, промисловості будівельних матеріалів, створення умов для гармонійного розвитку територій, забезпечення реалізації інвестиційних намірів забудовників силами підприємств і організацій будівельного комплексу України.

2. Першому заступнику Міністра Беркуті А. В., Управлінню економіки та розвитку будівельної діяльності (Осинська В. А.), Департаменту управління майном, відомчого контролю і аудиту (Порайко М. В.)

• забезпечити здійснення моніторингу стану виплати заробітної плати працівникам державних підприємств, віднесених до сфери управління Мінрегіонбуду, та тих, що входять до складу державних будівельних корпорацій. Про результати з відповідними пропозиціями інформувати Мінпраці;

Термін - щотижня

• разом із Профспілкою працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України продовжити моніторинг виконання Меморандуму порозуміння між Міністерством регіонального розвитку та будівництва України, будівельними організаціями та їх об'єднаннями, підприємствами-виробниками будівельних матеріалів і виробів будівельного призначення та їх об'єднаннями, Центральним комітетом профспілки працівників будівництва та промисловості будівельних матеріалів України, зокрема щодо збереження зайнятості працівників галузі, своєчасної виплати заробітної плати, а також реалізації Галузевої угоди на 2009 - 2011 роки, та розглядати його результати на засіданні колегії Мінрегіонбуду.

Термін - раз на півроку

3. Заступнику Міністра Ісаєнку Д. В., Управлінню розробки та реалізації державних житлових програм (Непомнящий О. М.), Управлінню економіки та розвитку будівельної діяльності (Осинська В. А.), Управлінню ціноутворення, експертизи та контролю вартості будівництва (Губень П. І.) забезпечити супроводження в Кабінеті Міністрів України проектів рішень Уряду, необхідних для подолання впливу фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва, розгортання будівництва доступного житла в Україні.

Термін - відповідно до Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва"

4. Першому заступнику Міністра Беркуті А. В., Управлінню економіки та розвитку будівельної діяльності (Осинська В. А.) підготувати на довести до відома учасників будівельного ринку роз'яснення щодо пайової участі (внеску) замовників (забудовників) у створенні інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів відповідно до Закону України "Про планування і забудову територій" із змінами, внесеними законами України від 16.09.2008 N 509-VI та від 25.12.2008 N 800-VI.

Термін - квітень 2009 року

5. Заступнику Міністра Ісаєнку Д. В., Управлінню розробки та реалізації державних житлових програм (Непомнящий О. М.):

• забезпечити роботу міжвідомчої комісії, утвореної відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.02.2009 N 127, щодо відбору об'єктів незавершеного житлового будівництва із ступенем готовності більш як 70 відсотків та конкурсної комісії для проведення конкурсу з елементами аукціону з відбору забудовників для надання державної підтримки на добудову об'єктів незавершеного житлового будівництва;

Термін - постійно

• забезпечити супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про забезпечення громадян доступним житлом".

Термін - відповідно до Регламенту Верховної Ради України

6. Першому заступнику Міністра Беркуті А. В., Управлінню технічного регулювання у будівництві (Барзилович Д. В.):

• забезпечити у 2009 році першочерговий перегляд міждержавних стандартів, прийнятих до 1992 року, та гармонізацію нормативних документів національного рівня до європейських норм та стандартів;

Термін - постійно

• забезпечити супроводження розгляду Верховною Радою України проекту Закону України "Про будівельні норми";

Термін - відповідно до Регламенту Верховної Ради України

• підготувати склад робочих груп Мінрегіонбуду з розроблення проектів постанов Кабінету Міністрів України щодо реалізації Закону України "Про будівельні норми";

Термін - після прийняття Закону України "Про будівельні норми"

• підготувати подання до Кабінету Міністрів України проекту Концепції розвитку системи нормативно-правового забезпечення будівництва в Україні, якою передбачити реалізацію основних положень Закону України "Про будівельні норми".

Термін - протягом трьох місяців після прийняття Закону України "Про будівельні норми"

7. Першому заступнику Міністра Беркуті А.В., заступнику Міністра Ісаєнку Д. В., Управлінню технічного регулювання у будівництві (Барзилович Д. В.), Управлінню планування забудови територій (Сіленко М. В.), Відділу промислової забудови та програм ЧАЕС (Анохов В. І.):

• забезпечити опрацювання переліку діючих будівельних норм колишнього СРСР (СНиП та СН) для прийняття рішення щодо доцільності їх перегляду або скасування.

Термін - 1 липня 2009 року

8. Заступнику Міністра Негоді В. А., Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд (Авдієнко О. П.) разом з місцевими органами містобудування та архітектури запровадити в регіонах сучасні економічні проекти житлових будинків на основі раціональних, архітектурно-технічних та енергоефективних рішень різних за призначенням для використання в забудові міст з урахуванням регіональних особливостей та соціальних потреб населення.

9. Заступнику Міністра Негоді В. А., Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд (Авдієнко О. П.):

• надавати науково-методичну допомогу місцевим органам виконавчої влади у проведенні експериментальних досліджень та моніторингу за роботою нових інженерних систем та обладнання;

• забезпечити участь у впровадженні пілотних проектів щодо переведення об'єктів соціальної сфери і житлово-комунального господарства з централізованого на автономне електричне опалення та гаряче водопостачання та поширення досвіду застосування електроопалення на заміну газу, зокрема систем електротеплоакумуляційного опалення в сучасних будинках та комплексах, одно- та двоповерхових будинках;

Термін - протягом 2009 року

• разом з ДП НДІБК забезпечити розроблення та підготовку до затвердження проекту Галузевої програми підвищення енергоефективності на 2010 - 2014 роки;

Термін - I півріччя 2009 року

• разом з ВАТ "КиївЗНДІЕП" забезпечити розроблення проекту-еталону економічного теплоефективного багатоквартирного житлового будинку з квартирами для доступного житла;

Термін - I півріччя 2009 року

• разом з інститутом "УкрНДІПроцивільсільбуд" та асоціацією "Підтримки індивідуального житлового будівництва на селі "Власний дім" опрацювати питання щодо розроблення пілотного проекту енергоефективного садибного житлового будинку з використанням альтернативних джерел енергії за рахунок коштів Асоціації;

Термін - I півріччя 2009 року

• разом із базовими організаціями Мінрегіонбуду продовжити практику проведення регіональних науково-практичних семінарів з питань впровадження нових нормативних та методичних документів, спрямованих на застосування енергоефективних технологій, інженерних рішень, виробів і обладнання;

Термін - постійно

• забезпечити підготовку та розгляд на засіданні колегії Міністерства регіонального розвитку та будівництва України питання: "Про стан виконання Мінрегіонбудом заходів щодо створення доступного архітектурного середовища для маломобільних груп населення та подальше вдосконалення роботи".

Термін - квітень 2009 року

10. Першому заступнику Міністра Беркуті А. В., заступнику Міністра Ткачуку А. Ф., Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд (Авдієнко О. П.), Фінансово-економічному департаменту (Касіяник А. В.), Відділу кадрів (Осяєва Н. В.) опрацювати питання щодо створення в Мінрегіонбуді структурного підрозділу з питань енергозбереження.

Термін - квітень 2009 року

11. Першому заступнику Міністра Беркуті А. В., Управлінню ціноутворення, експертизи та контролю вартості у будівництві (Губень П. І.):

• підготувати до затвердження Міністром регіонального розвитку та будівництва України:

- правила проведення комплексної державної експертизи інвестиційних програм і проектів будівництва;

- перелік об'єктів, для затвердження проектів будівництва яких комплексний висновок державної експертизи не є обов'язковим;

• забезпечити подання до Кабінету Міністрів України проекту постанови "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 31.10.2007 N 1269" щодо надання повноважень Мінрегіонбуду на затвердження переліку об'єктів, комплексний висновок державної експертизи для яких не є обов'язковим;

Термін - 3 квітня 2009 року

• забезпечити співпрацю з Міністерством економіки України щодо підготовки проектів постанов Кабінету Міністрів України про запровадження моніторингу цін будівельних матеріалів, виробів та конструкцій та їх реєстрації у разі збільшення вартості;

Термін - до внесення зазначених проектів постанов Кабінету Міністрів України на розгляд Уряду

• подати на затвердження Міністру регіонального розвитку та будівництва України зміни до ДБН Д.1.1-1-2000 "Правила визначення вартості будівництва", які враховують реалізацію заходів згідно з Законом України "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва" та відповідних рішень Уряду;

Термін - 20 березня 2009 року

• з метою висвітлення заходів щодо виходу будівельної галузі із фінансово-економічної кризи, особливостей ціноутворення у цей період та шляхів удосконалення державної експертизи проектів будівництва, які впроваджуються, провести семінари на тему: "Економічний розвиток будівельної галузі в умовах подолання світової фінансової кризи. Особливості визначення вартості на всіх етапах будівництва".

Термін - I півріччя 2009 року

12. Першому заступнику Міністра Беркуті А. В., Управлінню технічного регулювання у будівництві (Барзилович Д. В.), Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд (Авдієнко О. П.), Управлінню ціноутворення, експертизи та контролю вартості у будівництві (Губень П. І.) підготувати пропозиції щодо віднесення до повноважень генеральних проектувальників обов'язків з подання проектної документації на комплексну державну експертизу та передачі замовнику проектів з позитивним висновком комплексної державної експертизи щодо її затвердження.

Термін - I півріччя 2009 року

13. Першому заступнику Міністра Беркуті А.В., заступнику Міністра Ткачуку А. Ф., Управлінню економіки та розвитку будівельної діяльності (Осинська В. А.), Департаменту міжнародного співробітництва, інвестиційного розвитку та з питань європейської інтеграції (Толкованов В. В.) забезпечити проведення зустрічей представників виробників будівельних матеріалів та виробів з представниками дипломатичних представництв іноземних держав в Україні щодо можливостей експорту продукції українських товаровиробників (експортерів каменеобробної галузі).

Термін - протягом 2009 року

14. Державній архітектурно-будівельній інспекції (Бондаренко О. М):

- провести моніторинг об'єктів самочинного будівництва у Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Луганській, Миколаївській, Полтавській та Рівненській областях;

Термін - II квартал 2009 року

• забезпечити подання до Кабінету Міністрів України проекту постанови "Про затвердження порядків надання дозволу на виконання підготовчих та будівельних робіт" та їх практичне впровадження.

Термін - II квартал 2009 року

15. Департаменту управління майном, відомчого контролю і аудиту (Порайко М. В.):

• підготувати звернення до Київського міського голови Черновецького Л. М. з клопотанням невідкладно погасити заборгованість Київської міської державної адміністрації перед ДП "Проектний інститут "Укрметротунельпроект" за роботи, виконані підприємством у 2008 році, та переглянути витрати бюджету м. Києва на 2009 рік у частині врахування фінансування проектних робіт на будівництво метрополітену;

Термін - березень 2009 року

• за результатами роботи балансової комісії Мінрегіонбуду з розгляду підсумків господарської діяльності підприємств, установ та організацій, віднесених до сфери управління Міністерства, за 2008 рік підготувати пропозиції щодо внесення в установленому порядку змін до фінансових планів таких підприємств.

16. ДП "Укрдержбудекспертиза" (Ампілогов В. Ф.) провести комплексний аналіз кадрового потенціалу щодо спроможності виконання спеціалістами ДП контрольних обмірів та проведення комплексної державної експертизи проектів з належною якістю та внести пропозиції щодо комплексу заходів з підвищення якості роботи підприємства.

Термін - протягом місяця

17. Керівникам підприємств, установ та організацій, віднесених до сфери управління Міністерства регіонального розвитку та будівництва України:

• забезпечити виконання положень наказу Мінрегіонбуду від 13.11.2008 N 509 "Про фінансову стабілізацію господарської діяльності підприємств, установ та організацій, віднесених до сфери управління Мінрегіонбуду";

• вжити заходів щодо ліквідації простроченої дебіторської заборгованості та забезпечити недопущення зростання поточної заборгованості, одночасно здійснюючи претензійно-позовну роботу по її стягненню;

• забезпечити належне нарахування та виплату заробітної плати працівникам, безумовне перерахування у повному обсязі до державного та місцевого бюджетів обов'язкових платежів, податків та зборів.

Термін - постійно

18. Рекомендувати:

Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

• вжити заходів щодо забезпечення умов для збільшення використання альтернативних і відновлювальних джерел енергії, в тому числі переведення об'єктів житлового та громадського призначення на опалення електроенергією з метою скорочення споживання природного газу;

• з метою реалізації державної житлової політики щодо будівництва житла масового призначення створити регіональні фонди економічних проектів житлових будинків, реалізованих у будівельній практиці на основі енергозберігаючих технологій, ефективних індустріальних конструкцій, місцевих виробів і матеріалів для повторного застосування;

• забезпечити контроль за безумовним виконанням вимог щодо безперешкодного доступу для маломобільних груп населення, зокрема інвалідів по зору, під час розроблення проектів цивільного призначення та їх реалізації, а також дообладнання об'єктів існуючої забудови, дорожньо-транспортної мережі та елементів благоустрою населених пунктів;

• активізувати роботу з розроблення містобудівної документації (планування територій АР Крим, областей, районів, генеральних планів населених пунктів) за рахунок коштів республіканського бюджету АР Крим, відповідних місцевих бюджетів;

• сформувати регіональну комплексну програму будівництва на основі існуючих потужностей будівельних підприємств, виробників будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, залучення вільних земельних ділянок під забудову, фінансових ресурсів банків, власних коштів забудовників, фізичних та юридичних осіб, а також бюджетів різних рівнів.

Керівникам підприємств, установ та організацій сфери, віднесених до управління Мінрегіонбуду:

• перейти на обслуговування до державних банків (Укрексімбанк, Ощадбанк).

19. З метою забезпечення реалізації положень Указу Президента України від 8 листопада 2007 року N 1077 "Про заходи щодо будівництва доступного житла в Україні та поліпшення забезпечення громадян житлом", статті 4 Закону України "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва" від 25.12.2008 N 800-VI та постанов Кабінету Міністрів України "Деякі питання іпотечного кредитування" від 11.02.2009 N 127 та "Про затвердження Порядку надання державної підтримки для забезпечення громадян доступним житлом" від 11.02.2009 N 140 рекомендувати місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування:

• при розробленні Комплексних регіональних програм розвитку житлового будівництва передбачити окремий розділ, в якому врахувати планові показники та заходи з розгортання будівництва доступного житла;

• провести роз'яснювальну роботу стосовно прав та умов придбання та будівництва громадянами доступного житла;

• визначити орієнтовну чисельність громадян, які братимуть участь у будівництві доступного житла за державної підтримки, обсяги коштів населення, які можуть бути спрямовані на фінансування будівництва такого житла;

• вирішувати інші питання, пов'язані з будівництвом (придбанням) та наданням громадянам доступного житла.

20. Першому заступнику та заступникам Міністра регіонального розвитку та будівництва України взяти під особистий контроль дотримання Мінрегіонбудом строків розроблення нормативно-правових актів та нормативних документів.

21. Керівникам структурних підрозділів Міністерства забезпечити неухильне виконання строків розроблення нормативно-правових актів та нормативних документів Мінрегіонбуду, відповідно до Плану нормотворчої діяльності Міністерства регіонального розвитку та будівництва України на 2009 рік, схваленого рішенням колегії Мінрегіонбуду від 24.03.2009 N 3, введеного в дію наказом Мінрегіонбуду від 05.03.2009 N 92 "Про введення в дію рішення колегії від 24 лютого 2009 року N 3 "Про підсумки роботи Міністерства регіонального розвитку та будівництва України у 2008 році та основні завдання на 2009 рік".

22. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника та заступників Міністра регіонального розвитку та будівництва України відповідно до розподілу обов'язків.

 

Голова колегії Міністерства
регіонального розвитку
та будівництва України
 

 
 
В. Куйбіда
 

Голова ЦК профспілки
працівників будівництва
і промисловості будівельних
матеріалів України
 

 
 
 
В. Яньшин
 

Опрос