Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Относительно недопущения торможения развития арендных отношений и недопущения неконструктивной позиции органов, уполномоченных управлять государственным имуществом

Фонд государственного имущества, Государственный комитет Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства
Письмо от 06.04.2009 № 10-16-6719/3722

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

ЛИСТ

від 06.04.2009 р. N 10-16-6719/3722

Фонд державного майна України разом з Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва звертається до вас як до центральних органів виконавчої влади, що надають орендодавцям об'єктів державної власності згоду на оренду державного майна і пропозиції щодо умов договору оренди, які мають забезпечувати ефективне використання орендованого майна та здійснення на орендованих підприємствах технічної політики в контексті завдань галузі; контролюють виконання орендарями інвестиційних і технічних програм розвитку орендованих об'єктів державної власності, якщо такі передбачені договором оренди, та організовують контроль за використанням орендованого державного майна, з нагальних питань розвитку орендних відносин.

До статті 17 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" 19 лютого 2009 року було внесено зміни, відповідно до яких "після закінчення терміну договору оренди орендар, який належним чином виконував свої обов'язки за договором, має переважне право, за інших рівних умов, на укладення договору оренди на новий термін, крім випадків, якщо орендоване майно необхідне для потреб його власника. У разі якщо власник має намір використовувати зазначене майно для власних потреб, він повинен письмово попередити про це орендаря не пізніше ніж за три місяці до закінчення терміну договору".

Проте на сьогодні відомі непоодинокі випадки, коли органи, уповноважені управляти державним майном, та/або балансоутримувачі відмовляються продовжувати договірні відносини під тим приводом, що дане майно необхідне їм для власних потреб. Договори оренди відповідно розриваються, майно звільняється, а через деякий час балансоутримувачі розпочинають нові договірні відносини вже з іншими орендарями.

Враховуючи фінансово-економічну кризу та з метою недопущення зменшення надходжень коштів до Державного бюджету України, виконання Законів України "Про оренду державного та комунального майна" та "Про Державний бюджет України на 2009 рік" і з метою підтримки орендарів просимо вас здійснювати контроль за такими діями балансоутримувачів та не допускати таких необґрунтованих та непослідовних дій.

Крім того, з метою недопущення гальмування розвитку орендних відносин та недопущення неконструктивної позиції органів, уповноважених управляти державним майном, просимо вас:

• не порушувати встановлений статтею 9 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" 15-денний термін розгляду запитів щодо можливості і умов оренди нерухомого державного майна та цілісних майнових комплексів державних підприємств;

• не допускати вимагання надання додаткових документів, не передбачених Переліком документів, які подаються орендодавцеві, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 14.11.2005 N 2975 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України, та щодо розгляду яких вони не мають повноважень і відповідних фахівців;

• не допускати надання дозволів лише на короткотермінову оренду (на строк не більше 1 року), що суперечить Указу Президента України "Про лібералізацію підприємницької діяльності та державну підтримку підприємництва" від 12.05.2005 N 779 та змінам до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік";

• не вимагати довільного збільшення орендної плати усупереч положенням законодавства про оренду та очікуваної постанови Кабінету Міністрів України "Про питання оплати оренди державного майна", якою буде передбачено зменшення орендних ставок на період до 1 січня 2010 року;

• у зв'язку з потребою в укладенні договорів оренди нових об'єктів, просимо вас відповідно до Закону України "Про управління об'єктами державної власності" здійснювати інвентаризацію державного майна, виявляти майно, не задіяне у виробництві і вносити пропозиції щодо його ефективного використання та надавати відповідну інформацію ФДМУ.

Враховуючи зазначене та з метою дотримання вимог законодавства просимо вас здійснювати контроль за діями балансоутримувачів та з питань оренди більш тісно співпрацювати з Фондом державного майна України та його регіональними відділеннями.

Просимо Вас довести дану інформацію до державних підприємств, що знаходяться у сфері вашого управління.

З повагою,

 

В. о. Голови Фонду

Д. Парфененко

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва

 
 
О. Кужель

Опрос