Идет загрузка документа (50 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Относительно преодоления влияния финансового и топливно-энергетического кризиса

Министерство регионального развития и строительства Украины
Письмо от 21.01.2009 № 11/16-62

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 21.01.2009 р. N 11/16-62

На виконання доручень Кабінету Міністрів України щодо подолання впливу фінансової та паливно-енергетичної кризи Міністерство регіонального розвитку та будівництва України забезпечує реалізацію заходів щодо подальшого розвитку будівельної галузі, зокрема будівництва доступного житла, а також пріоритетних завдань, спрямованих на економію споживання енергоресурсів у галузях економіки та використання альтернативних джерел енергії на заміну природного газу.

Враховуючи сучасний стан вирішення зазначених проблем та актуальність і необхідність проведення в регіонах соціально-економічних реформ в теплозабезпеченні та споживанні енергоресурсів, Мінрегіонбуд надає для використання у практичній роботі місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій будівельного комплексу та житлово-комунальної сфери інформацію про заходи з питань підвищення енергоефективності та енергозбереження у будівельному комплексі та методичні рекомендації щодо їх впровадження.

Міністерство із залученням базових організацій забезпечить надання науково-методичної допомоги з актуальних питань енергоефективності галузі та нормативний супровід щодо впровадження ефективних архітектурно-технічних рішень, енергозберігаючих інженерних систем та обладнання будинків і споруд.

Додаток.

- Інформація про заходи з підвищення енергоефективності, нормативно-методичного забезпечення питань енергозбереження у будівельному комплексі та рекомендації щодо їх впровадження.

З повагою,

 

Міністр 

В. Куйбіда 

 

ІНФОРМАЦІЯ
Мінрегіонбуду про заходи з підвищення енергоефективності, нормативно-методичного забезпечення питань енергозбереження у будівельному комплексі та рекомендації щодо їх впровадження

Загальні положення

Енергозбереження та енергоефективне використання енергоресурсів є однією із складових енергетичної безпеки держави.

Сучасні концептуальні засади державної політики з питань енергоефективності визначені такими основними нормативно-правовими документами:

Закон України від 01.07.94 N 74/94-ВР "Про енергозбереження"

Закон України від 02.06.2005 N 2633-IV "Про теплопостачання"

Закон України від 16.10.97 N 575/97-ВР "Про електроенергетику"

Указ Президента України від 28.07.2008 N 679/2008 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 травня 2008 року "Про стан реалізації державної політики щодо забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів";

Указ Президента України від 28.02.2008 N 174/2008 "Про невідкладні заходи щодо забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів";

Рішення РНБОУ "Про стан реалізації державної політики щодо забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів", яке введено в дію Указом Президента України від 28.07.2008 N 679/2008;

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.07.99 N 1357 "Про затвердження Правил користування електричною енергією для населення" зі змінами від 26.10.2000 N 1607, від 26.09.2001 N 1275, від 11.01.2006 N 4, від 06.06.2007 N 799;

Енергетична стратегія України на період до 2030 року, план заходів якої затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.07.2006 N 436-р;

розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.12.2005 N 577-р "Про заходи щодо енергозабезпечення споживачів";

розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.09.2006 N 502-р "Про переведення населених пунктів на опалення електроенергією";

розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.10.2008 N 1334-р "Про схвалення пріоритетних напрямів діяльності у сфері енергоефективності та енергозбереження на 2008 - 2009 роки";

розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.12.2008 N 1567-р "Про програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів".

У галузі будівництва Мінрегіонбудом забезпечується послідовна робота щодо створення та застосування відповідної нормативно-методичної бази з питань теплового захисту будівель і споруд, запровадження нових прогресивних фасадних утеплювальних систем та світлопрозорих конструкцій у будинках, сучасного енергоефективного інженерного обладнання, систем регулювання та обліку енергоспоживання, економічних автономних та поквартирних систем опалення, зокрема з використанням електроенергії як альтернативи природному газу. В стадії розроблення знаходиться ряд нормативних документів щодо застосування сонячної енергії для гарячого водопостачання та теплових насосів для опалення будинків і споруд.

Міністерство з урахуванням актуальних питань енергоефективності та сучасних потреб населення та будівельного комплексу, а також на підставі результатів наукових досліджень, натурного досвіду щодо експериментального впровадження нових прогресивних рішень, технологій та обладнання вдосконалює існуючу нормативно-методичну базу з її поступовим наближенням до загальноєвропейських стандартів. Перелік основних чинних нормативно-методичних документів з проблеми та норми і стандарти, що розробляються, наведено у додатку 1 до інформації.

Тепловий захист будинків і споруд

Мінрегіонбудом з перших років незалежності була визначена стратегія підвищення енергоефективності в будівництві. Вже в 1994 році були прийняті нові нормативні вимоги до термоопору огороджувальних конструкцій, які були підвищені в 2,5 раза, а також заходи щодо обов'язкового обліку тепло-, газо-, водопостачання. Розроблено і запроваджено у практику нового будівництва та реконструкції існуючих житлових і громадських будинків пакет нормативно-методичних документів, які забезпечили економію енергії до 30 % в умовах експлуатації будинків.

Наступний етап підвищення енергоефективності будівель забезпечений запровадженням з 1 квітня 2007 року державних будівельних норм ДБН В.2.6-31:2006 "Будівництво. Конструкції будівель і споруд. Теплова ізоляція будівель", які на сучасному рівні регламентують загальні принципи конструктивної побудови теплоізоляції огороджувальних конструкцій і встановлюють вимоги до теплотехнічних показників основних елементів огороджувальної оболонки будинків і до будинків у цілому.

Зазначені норми регламентують збільшення коефіцієнта термічного опору зовнішніх огороджувальних конструкцій до 2,8 м2 * К/Вт, а вікон - до 0,6 м2 * К/Вт, що максимально наближує нормативні вимоги до євростандартів та забезпечує економію енергоспоживання ще на 5 - 10 %. Нові вимоги дозволяють здійснювати проектування огороджувальної оболонки будинків (стін, покриття та віконного заповнення) із забезпеченням європейських підходів з енергозбереження на підставі сучасних розрахункових методів оцінки теплотехнічних параметрів та визначають вимоги до обов'язкової енергетичної паспортизації будівель і споруд, яку введено в Україні з 1 січня 2009 року. В розвиток положень зазначеного нормативу запроваджено національний стандарт ДСТУ-Н Б А.2.2-5:2007 "Настанова з розроблення та складання енергетичного паспорту будинку при новому будівництві та реконструкції".

Однією з основних практичних проблем енергозбереження в цивільному будівництві на сьогодні є масове запровадження енергоефективних фасадних систем та світлопрозорих конструкцій. З метою забезпечення сучасного рівня проектування та експлуатаційної надійності фасадних систем утеплення будівель на основі накопиченого досвіду Мінрегіонбудом розроблено і запроваджується пакет будівельних норм і стандартів, у тому числі: ДБН В.2.6-33:2008 "Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування, улаштування та експлуатації", ДСТУ Б В.2.6-34:2008 "Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією. Класифікація й загальні технічні вимоги", ДСТУ Б В.2.6-36:2008 "Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією та опорядженням штукатурками. Загальні технічні умови", ДСТУ "Конструкції будинків і споруд. Системи фасадні теплоізоляційні з опорядженням індустріальними елементами. Конструкції з вентильованим повітряним прошарком. Загальні технічні умови". Підготовлено проект ДСТУ "Енергоефективність будинків", завершується розроблення ще двох стандартів щодо фасадних систем. Використання зазначених нормативних вимог дозволить забезпечити необхідний рівень теплового захисту, термін служби, стабільність параметрів і безпеку експлуатації фасадних систем.

З метою сприяння практичному запровадженню сучасних фасадних систем НДІ будівельного виробництва узагальнено досвід, запроваджено та розроблено "Рекомендації з улаштування зовнішніх стін з теплоізоляційно-опоряджувальними фасадними системами в житлових і громадських будинках", які схвалено та рекомендовано для застосування в Україні рішенням секції науково-технічної ради Мінрегіонбуду у квітні 2006 року. Зазначені Рекомендації презентовані на Республіканській науково-технічній конференції "Досвід реалізації і визначення перспектив розширення використання ефективних тепло ізолюючих фасадних систем", матеріали якої разом з Рекомендаціями листом Мінрегіонбуду від 16.11.2007 N 10/7-673 направлено місцевим державним адміністраціям та органам місцевого самоврядування для ознайомлення та використання у практичній діяльності при проектуванні та будівництві об'єктів житлово-громадського призначення у регіонах.

Чинна нормативна база та нова процедура проведення комплексної державної експертизи проектів, надання дозволу на будівництво, забезпечення контролю та прийняття об'єкта в експлуатацію створює належні умови щодо реалізації проектів із сучасними енергоефективними архітектурно-технічними рішеннями на основі перевірених практикою технологій, матеріалів та виробів.

Запровадження енергопаспортизації об'єктів, проведення контролю реальної енергоефективності із перевіркою відповідності натурних і проектних теплотехнічних параметрів огороджувальних конструкцій шляхом проведення енергоаудиту, контроль питомих показників енергоспоживання від проекту до введення в експлуатацію об'єкта забезпечить ефективне споживання енергоресурсів при подальшій експлуатації об'єктів житлово-громадського призначення.

Енергоефективне інженерне обладнання будинків

Відповідно до Переліку чинних в Україні нормативних документів у галузі будівництва (Каталог нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів/Укрархбудінформ, Київ, 2008. - 252 с.) на цей час є чинними понад 1300 нормативних документів національного рівня, з яких понад 160 нормативних документів стосуються інженерного обладнання.

Базовими нормативними та методичними документами, що регламентують питання енергоефективності та енергозбереження при проектуванні систем інженерного обладнання будівель, є:

ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові будинки. Основні положення";

• ДБН В.2.2-9-99 "Громадські будинки та споруди. Основні положення";

• ДБН В.2.5-20-2001 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Газопостачання";

• ДБН В.2.5-23-2003 "Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення";

• ДБН В.2.5-24-2003 "Електрична кабельна система опалення";

• ДБН В.2.5-27-2006 "Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд";

• СНиП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция, кондиционирование" (зі змінами та доповненнями, прийнятими Мінрегіонбудом);

• СНиП II-35-76 "Котельные установки" (зі змінами та доповненнями, прийнятими Мінрегіонбудом);

• "Рекомендації по проектуванню дахових, вбудованих і прибудованих котельних установок та установлення побутових теплогенераторів, працюючих на природному газі";

• "Рекомендації з модернізації інженерного обладнання житлових будинків перших масових серій";

• "Методичні рекомендації з обґрунтування техніко-економічної доцільності застосування альтернативних джерел енергії на об'єктах житлово-громадського будівництва".

Зазначені нормативні документи разом з іншими запровадженими нормами і стандартами створюють на сьогодні достатню базу для проектування сучасних інженерних систем із застосуванням енергоефективного обладнання, яка орієнтована в першу чергу на вітчизняного виробника. Разом з тим, на підставі експериментального впровадження, легалізації ефективного закордонного обладнання та приладів Міністерством забезпечується оновлення, перегляд, розроблення нових нормативів і стандартів щодо проектування сучасних будинків на основі інженерного обладнання кращих закордонних зразків з метою поширення його виробництва в Україні. За такою схемою сьогодні працюють підприємства: СП "Укрінтерм" (м. Біла Церква), ДП "Вайллант Група Україна", ТОВ з іноземними інвестиціями "Данфосс ТОВ" (м. Київ), ТОВ "Науково-виробниче підприємство "ЕЛЕТЕР" (м. Київ) та інші провідні організації і підприємства.

Облік та регулювання теплоспоживання у будинках

Масове запровадження обов'язкового обліку та регулювання енергії є одним із пріоритетних напрямів діяльності Уряду у сфері енергоефективності та енергозбереження з перших років незалежності України.

Міністерством нормами з проектування житлових та громадських будинків з 1994 року запроваджено комерційний та поквартирний облік газо-, водо- теплоспоживання у новому будівництві та реконструкції будинків.

Виходячи з багаторічної практики застосування систем регулювання та обліку теплоспоживання, вдосконалення систем опалення наявної приладної бази та з метою адаптування зазначених вимог до європейських стандартів, Мінрегіонбудом змінами до державних будівельних норм із проектування житлових та громадських будинків вдосконалено вимоги до застосування у новому будівництві та реконструкції будинків приладів обліку тепло-, водо- та газоспоживання.

Мінрегіонбудом наказом від 23.07.2008 N 339 затверджено з наданням чинності з 01.04.2009 зміну N 1 ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові будинки. Основні положення", якою унормовано:

- поквартирний та побудинковий облік водо- та теплоспоживання (пункти 5, 5.24, 5.26);

- обов'язковість застосування автоматичного обладнання (терморегуляторів на опалювальних приладах) для підтримання теплового комфорту приміщень та ефективного використання теплової енергії системою опалення (п. 5.27);

- застосування енергозберігаючого обладнання автоматичного регулювання температури води у системах гарячого водопостачання (п. 5.16);

Зміною N 2 чинних в Україні СНиП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция, кондиционирование", введеною з 01.12.99;

- допущено приладовий поквартирний облік теплоспоживання (п. 3.13), - унормовано обов'язковість застосування автоматичного обладнання (терморегуляторів на опалювальних приладах) для підтримання теплового комфорту приміщень та ефективного використання теплової енергії системою опалення (п. 3.14);

- унормовано обов'язковість застосування автоматичного енергоефективного регулювання теплового потоку системи опалення на абонентському вводі теплової мережі (п. 3.15);

- унормовано обов'язковість застосування енергоощадного автоматичного гідравлічного балансування систем опалення балансувальними клапанами та клапанами обмежувачами витрати на стояках (п. 3.59).

Зазначеною зміною N 2 здійснено перехід до покращання теплових умов приміщення за рахунок нормування температури повітря приміщень за оптимальними параметрами (п. 2.1) та вимогами п. 3.1 приведено у відповідність теплову потужність систем опалення до тепловтрат приміщень (зменшення додаткових теплонадходжень).

Вимогами ДБН В.2.2-9-99 "Громадські будинки та споруди. Основні положення" регламентовано обов'язкове обладнання будинків, підключених до систем централізованого теплопостачання, пристроями комерційного обліку регулювання теплової енергії.

Вимогами ДБН В.2.5-20-2001 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Газопостачання" визначено, що комерційним обліком кількості газу повинні бути забезпечені всі споживачі газу.

Вимогами ДБН В.2.5-23-2003 "Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення" (п. 11.1) визначено необхідність обліку електроенергії.

На сьогодні зазначеними вимогами норм, крім комерційного обліку енергоспоживання на вводах у багатоквартирні будинки, є обов'язковим поквартирний облік газо-, водо-, теплоспоживання та електричної енергії.

Виходячи зі стратегічних завдань Уряду щодо енергоефективності галузей на сьогодні в Україні існує розгалужена система щодо виробництва та постачання, а також обладнання будинків приладами обліку та регулювання енергоспоживання.

Як приклад, Українське підприємство з іноземними інвестиціями ТОВ "Данфосс ТОВ" (м. Київ) забезпечує виробництво ручної та автоматичної запірно-регулювальної арматури для систем теплопостачання, опалення, водопостачання, терморегуляторів для радіаторів та інших теплообмінних приладів тощо понад 30 типів якої експортується в усі країни Західної Європи. Підприємство має мережу представництв у всіх регіонах України, постійно проводить навчання для проектувальників та монтажників зазначеного обладнання.

Якщо у новому будівництві, завдяки директивним вимогам та жорсткому контролю на місцях, застосування у будинках систем обліку та регулювання теплоспоживання забезпечується при проектуванні і будівництві, то це питання для існуючого фонду є ще проблемним.

Суттєвим резервом економії енергоресурсів в житлово-комунальній сфері є проведення теплової модернізації огороджуючих конструкцій та обладнання приладами обліку та регулювання теплоспоживання. На що місцевим органам виконавчої влади необхідно звернути особливу увагу.

Нетрадиційні системи опалення

Застосування типів систем опалення та визначення видів палива при комплексній забудові населених пунктів регламентуються Законом України "Про теплопостачання", нормативними вимогами та схемами теплопостачання населеного пункту.

Державні будівельні норми в основному орієнтовані на використання централізованого теплопостачання, яке має значні переваги.

Мінрегіонбудом наказом від 23.07.2008 N 339 затверджено з наданням чинності з 01.04.2009 зміну N 1 ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові будинки. Основні положення", п. 24 якої регламентовано застосування джерел теплопостачання будівель з віддаванням переваги централізованому теплопостачанню та джерелам з поновлюваними енергоресурсами, що є гармонізацією вимог розділу 5 Директиви 2002/91/ЄС "Енергетичне виконання будівель", а допущене застосування електроопалення - адаптацією до вимог п. 2 Додатка зазначеної Директиви.

З 01.12.2003 Міністерством уведено Зміну N 2 до чинного в Україні СНиП II-35-76 "Котельные установки", якою регламентовано використання для котелень на газу резервного (мазут) та аварійного рідкого палива (топковий мазут, легке нафтове паливо) для опалення будинків і споруд.

Через неякісне надання послуг і стану котелень, мереж в останні роки поширилось застосування нетрадиційних децентралізованих, автономних систем опалення будинків і споруд, автономних котелень, у яких економічний ефект досягається завдяки зменшенню капітальних витрат на будівництво за рахунок економії на розвитку протяжних теплових мереж та витрат паливно-енергетичних ресурсів при транспортуванні теплоносія.

Виходячи із практики тривалої експлуатації та існуючих тарифів на послуги, автономні дахові газові котельні дають змогу економити до 40 % газу при їх експлуатації та мають термін окупності до чотирьох років. Основні вимоги щодо розміщення котелень (вбудованих, прибудованих, дахових) регламентовано СНиП II-35-76 "Котельные установки" (зі змінами, прийнятими Мінрегіонбудом) та посібником до нього "Рекомендації по проектуванню дахових, вбудованих і прибудованих котельних установок та установлення побутових теплогенераторів, працюючих на природному газі".

Базовою організацією з розроблення та впровадження автономних систем опалення Міністерства "Укрінтерм" (м. Біла Церква) створено мережу представництв в усіх регіонах України, організовано власне виробництво, учбовий центр з необхідним діагностичним обладнанням. За 14 років на території України змонтовано і працює 3310 модульних котелень, що заощаджує 7,2 млрд. м3 газу і 10,2 МВт електроенергії щорічно.

Суттєвої економії дозволяє досягнути використання сучасного обладнання з котлами з коефіцієнтом корисної дії 90 - 92 % в системах поквартирного опалення.

Міністерством також запроваджено з наданням чинності з 01.11.2007 ДСТУ Б В.2.5-33:2007 "Поквартирне теплопостачання житлових будинків з теплогенераторами на газовому паливі з закритою камерою згоряння з колективними димоходами і димохідними системами. Загальні технічні умови". Зазначений стандарт поширюється на проектування, будівництво та експлуатацію поквартирних систем теплопостачання з теплогенераторами, що працюють на газовому паливі, з закритими камерами згоряння з колективними димоходами і димохідними системами, при новому будівництві та реконструкції багатоквартирних житлових будинків висотою до 10 поверхів включно. Запровадження таких нових поквартирних систем здійснюється авторами зазначеного норматива - ВАТ "УкрНДІінжпроект" та ДП "Вайллант Група Україна".

Використання альтернативних джерел енергії

В Україні на законодавчому рівні використання альтернативних джерел енергії регламентовано Законом України "Про енергозбереження" та Програмою державної підтримки розвитку нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії та малої гідро- і теплоенергетики", затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 31.12.97 N 1505.

Застосування сучасних систем теплоспоживання, що використовують відновлювальні джерела енергії (насамперед сонця, вітру, біомаси, гідроенергії, геотермальних вод тощо), у тому числі енергію оточуючого середовища, перетворену в теплових насосах, є альтернативою використання газу.

З метою запровадження альтернативних джерел енергії при проектуванні об'єктів будівництва на нормативному рівні наказом Мінрегіонбуду від 09.12.2008 N 568 затверджено з наданням чинності з 01.07.2009 ДБН В.2.5-39-2008 "Теплові мережі", вимогами якого (пункт 16.2) передбачено застосування комбінованого теплозабезпечення з використанням теплової енергії від альтернативних джерел, у тому числі від електроенергії.

Застосування відновлювальних джерел енергії для теплоспоживання регламентовано вимогами розділу з енергозбереження ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові будинки. Основні положення". Мінрегіонбудом наказом від 23.07.2008 N 339 затверджено з наданням чинності з 01.04.2009 зміну N 1 ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові будинки. Основні положення", якою для приміщень із вбудованими (підлоговими, стіновими, стелевими) системами опалення (примітка 2 табл. 4) унормовано допустиме зменшення тепловтрат приміщень за рахунок зниження температури повітря з відповідним збільшенням температури огороджень. Зазначені норми є адаптацію вимог до EN 12831:2003.

Застосування відновлювальних джерел енергії для теплоспоживання регламентовано вимогами зміни N 1 СНиП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция, кондиционирование", чинною з 01.10.96, іншими нормами та розробленими Проблемним інститутом нетрадиційних технологій та інжинірингу (ПІНЕЇ) Методичними рекомендаціями з обґрунтування техніко-економічної доцільності застосування альтернативних джерел енергії на об'єктах житлово-громадського будівництва.

Нормативна база та досвід застосування електроопалення

Одним із найбільш поширених напрямів щодо заміни природного газу у системах теплозабезпечення є використання електроенергії.

Електроопалення, що є альтернативним видом опалення і стає все більш актуальним, за умови надійного електропостачання, використовують у разі відсутності природного або зрідженого газу. До його переваг відносять значно менші витрати на матеріали, обладнання, монтаж та обслуговування системи.

З питань електрообладнання будинків Міністерством створено необхідну нормативно-методичну базу, яка приведена у відповідність до базових документів Міжнародної електротехнічної комісії.

ДБН В.2.5-24-2003 "Електрична кабельна система опалення" (далі - ЕКСО) встановлено вимоги на проектування та монтаж електричних кабельних систем опалення (з номінальною напругою до 1000 В), що забезпечують задану температуру приміщень житлових, громадських будинків і споруд, навчальних та дитячих дошкільних закладів, закладів охорони здоров'я, культурно-видовищних споруд тощо. ЕКСО може використовуватись як основна система для повного опалення приміщень, так і додаткова у складі з іншими системами опалення (водяної, парової, повітряної тощо), у тому числі з використанням накопичення теплової енергії у пільговому нічному провалі електроспоживання.

Зазначеними нормами обумовлено виконання типових розрахунків необхідної потужності для проектування електричного опалення прямої дії та теплоакомуляційної.

ДБН В.2.5-23-2003 "Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення" регламентовано вимоги, що поширюються на проектування електропостачання, електричного освітлення і силового електрообладнання нових та при реконструкції і капітальному ремонті існуючих житлових, адміністративних, побутових, громадських будинків і споруд. Нормами також визначено вимоги до вибору систем опалення. Для стаціонарного електричного опалення будівель регламентовано використання нагрівальних приладів та систем таких типів: низькотемпературні сухі та масляні радіатори, нагрівальні панелі, нагрівальні кабелі, що укладаються безпосередньо в будівельні конструкції, електротепловентилятори, акумуляційні електропечі, електрокотли, теплові насоси. Серед видів стаціонарного електричного опалення рекомендовано віддавати перевагу теплоакумуляційним системам електричного опалення з режимом роботи в години мінімальних навантажень енергосистеми.

ДБН В.2.5-27-2006 "Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд" передбачено підвищення ефективності заходів систем електробезпеки електрообладнання житлових, громадських будинків і споруд, навчальних та дитячих дошкільних закладів, закладів охорони здоров'я, культурно-видовищних тощо, які проектуються, будуються і реконструюються.

Виконання вимог чинного з 01.10.2008 року ДСТУ-Н Б В2.5-37-2008 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Настанова з проектування, монтування та експлуатації автоматизованих систем моніторингу та управління будівлями і спорудами" дає можливість впровадження функції теплорегулювання для будь-яких систем теплопостачання та реалізації енергозберігаючих проектів для підтвердження відповідності показників ефективності будівель та споруд відповідно до чинних нормативів.

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.09.2006 N 502-р "Про переведення населених пунктів на опалення електроенергією" направлено до всіх регіонів України пропозиції (лист від 30.10.2007 р. N 10/8-608) щодо поширення досвіду застосування електроопалення на заміну газу, зокрема щодо запровадження пілотного проекту будівництва багатоквартирного будинку з електротеплоакумуляційним опаленням з метою масового поширення зазначених систем.

Технічну базу електротеплоакумуляційної технології утворюють вітчизняні вироби: спеціальні нагрівальні кабельні секції різних типів та параметрів вітчизняного виробництва; електричні теплоакумуляційні пристрої, у тому числі теплоакумуляційні печі; електричні конвектори; індукційні електричні котли, які мають значно вищі енергетичні показники з такими пристроями, як електричні електродні котли; термери; засоби автоматики, у тому числі терморегулятори: засоби багатозонного обліку спожитої електроенергії з дистанційною передачею показів.

За різними оцінками потенціал впровадження технології електроопалення, який створюється різницею між вечірнім зимовим максимумом і нічним навантаженням графіку енергосистеми України, складає 6 ё 9 млн. кВт і дозволяє електрифікувати опалення приблизно 1 млн. осель (при середньо встановленій поквартирній потужності традиційних електроустановок близько 6 кВт).

В Україні склалися об'єктивні технічні та нормативно-правові умови для широкого впровадження нової технології опалення для нового будівництва на базі використання систем кабельного електрообігріву в житлово-комунальному господарстві. В її основі лежать зонні та диференційовані тарифи на електричну енергію. Національна комісія регулювання електроенергетики України постановою НКРЕ від 19.07.2005 N 529 "Про внесення змін до деяких постанов НКРЕ" встановила відповідні тарифи на електроопалення.

Однією з головних проблем в енергетиці України є нерівномірність добового графіка попиту електроенергії, особливо в зимовий час, відсутність та дефіцит споживачів-регуляторів, які могли б акумулювали електроенергію. Впровадження споживачів-регуляторів при новому житловому будівництві значно підвищить енергоефективність в електроенергетиці.

Таким чином, у будівельній галузі створено передумови для масштабного впровадження нової технології опалення на базі використання систем кабельного електрообігріву об'єктів соціальної сфери та житлово-комунального господарства, а розроблення технічних рішень для масового застосування прискорить їх впровадження на конкретних об'єктах.

З проблеми впровадження електроопалення рішенням науково-технічної ради Міністерства підтримано в Хмельницькій області запровадження енергозберігаючого експериментального проекту (Програма "Електропік") щодо впровадження в сільських навчальних закладах кабельного теплоакумулюючого панельно-променевого електроопалення, зі споживанням електроенергії переважно в "провалі" навантаження (з 23-00 до 6 годин ранку). За результатами впровадження зазначених систем у 21 бюджетному закладі, щорічна економія бюджетних коштів в частині оплати енергоносіїв становила понад 140 тисяч гривень. У 2008 році здійснено реконструкцію системи опалення загальноосвітньої школи N 12 м. Луцька із заміною системи опалення. На основі результатів впровадження експериментального проекту виконавцями готується проект нормативного документу для узагальнення досвіду та його прийняття у 2009 році.

Організаційно-інформаційне забезпечення

Враховуючи пріоритетність напряму енергозбереження, 27 листопада 2008 року рішенням Науково-технічної ради Мінрегіонбуду схвалено основні завдання та заходи на 2009 рік та наступні роки з питань щодо енергоефективності у будівельному комплексі.

Міністерством у 2008 році прийнято також ряд наказів та рішень щодо організаційних та технічних питань забезпечення виконання заходів з підвищення енергоефективності. Інформація про заходи, що здійснює Мінрегіонбуд, в т. ч. зміни в нормативній базі тощо, доводиться до відома працівників будівельної галузі через щомісячне офіційне інформаційно-довідкове видання Мінрегіонбуду "Інформаційний бюлетень", щорічне видання "Каталог нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів" (Укрархбудінформ, Київ, 2008. - 252 с.) та з метою оперативного інформування громадськості, широкого обговорення проблем, галузі, постійно оновлюється на офіційному веб-сайті Мінрегіонбуду (http://www.minregionbud.gov.ua).

На виконання Указу Президента України від 28 липня 2008 року (до рішення РНБОУ) наказом Мінрегіонбуду від 20.08.2008 N 377 визначено відповідальних виконавців конкретних завдань і заходів Міністерства з питань підвищення енергоефективності за напрямами діяльності підрозділів, а також за дорученням Міністра створено Координаційний центр на базі НДІ будівельних конструкцій з комплексу проблем енергозбереження в будівельній галузі, одним із завдань якого є забезпечення загальної координації науково-дослідної, проектної роботи та вдосконалення нормативної бази з енергозбереження в будівельному комплексі.

Одним із завдань центру є розроблення на виконання рішень Уряду нової редакції Галузевої програми енергозбереження в житлово-цивільному будівництві, заходи якої будуть наступним кроком щодо подальшого підвищення енергоефективності та стимулювання енергозберігаючих технологій та архітектурно-технічних інженерних рішень у житлово-цивільному будівництві.

Новітні енергозберігаючі технології (у тому числі на основі альтернативних джерел енергії), сучасне інженерне обладнання (від котлів для поквартирного опалення до районних котельних, обладнанню для проведення енергетичного теплоаудиту) висвітлюються на щорічній міжнародній виставці "Аква-Терм Київ", "Kiev Build" та інших заходах.

Актуальним питанням реконструкції будинків, презентації нових енергоефективних будівельних матеріалів, виробів, інженерного обладнання; нових нормативних документів присвячена щорічна Міжнародна науково-практична конференція "Реконструкція Житла" у рамках Міжнародної виставки "Реконструкція житла", що відбувається у Києві.

З урахуванням пріоритетності напряму на перспективу, Міністерство сьогодні формує завдання на 2009 рік та наступні роки, які передбачають подальше вдосконалення нормативної бази, її адаптацію до загальноєвропейських стандартів, а також впровадження цих вимог у масове будівництво, що забезпечить економію енергоресурсів при експлуатації будинків та одночасно підвищить їх надійність та довговічність.

Рекомендації по застосуванню

Враховуючи пріоритетність підвищення енергоефективності об'єктів містобудування при їх проектуванні та будівництві, Міністерство регіонального розвитку та будівництва України вважає за необхідне рекомендувати Раді міністрів АР Крим, обласним державним адміністраціям, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям вжити у 2009 таких заходів:

1. Забезпечити належний контроль за дотриманням нормативних вимог з енергозбереження при проектуванні, будівництві та введенні в експлуатацію об'єктів різного призначення, зокрема щодо показників теплоопору огороджуючих конструкцій, обліку та регулювання теплоспоживання, а також запровадження енергопаспортизації з 1 січня 2009 року.

2. Зажадати від підпорядкованих підприємств та організацій, замовників, інвесторів, проектних та будівельних організацій застосовувати у своїй діяльності прогресивні технології, раціональні та ефективні технічні рішення, енергозберігаючі інженерні системи та обладнання, а також забезпечувати обов'язкове встановлення приладів регулювання та обліку тепло-, водо-, газоспоживання згідно з нормативними вимогами.

3. Забезпечити переведення об'єктів соціальної сфери і житлово-комунального господарства з централізованого на автономне електричне опалення та гаряче водопостачання відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України від 28.12.2005 N 577-р "Про заходи щодо енергозабезпечення споживачів" та від 28.09.2006 N 502-р "Про переведення населених пунктів на опалення електроенергією".

4. Керуватися Порядком відключення окремих приміщень житлових будинків від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води при відмові споживачів від централізованого теплопостачання, затвердженим наказом Мінбуду України від 22.11.2005 N 4, зареєстрований Мін'юстом від 09.12.2005 за N 1478/11758, із змінами, затвердженими наказом Мінжитлокомунгоспу від 06.11.2007 N 169, що зареєстрований в Мін'юсті 28.11.2007 за N 1320/14587, при розгляді звернень громадян з відповідних питань.

5. Розробити та затвердити протягом першого півріччя 2009 року регіональні програми з енергоефективності у будівництві та забезпечити дотримання нормативних вимог до теплового захисту будівель і споруд.

 

ПЕРЕЛІК
основних розроблених нормативно-методичних документів, які регламентують питання енергоефективності у будинках і спорудах

1. Зміна N 1 ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові будинки. Основні положення", затверджена наказом Мінрегіонбуду від 23.07.2008 N 339 із наданням чинності з 01.04.2009.

2. Зміна N 4 ДБН В.2.2-9-99 "Будинки і споруди. Громадські будинки і споруди. Основні положення", затверджена наказом Мінрегіонбуду від 30.05.2008 N 228 із наданням чинності з 01.01.2009.

3. Зміна N 2 ДБН В.2.2-3-97 "Будинки і споруди. Будинки і споруди навчальних закладів", затверджена наказом Мінрегіонбуду від 18.03.2008 N 129 із наданням чинності з 01.10.2008.

4. ДБН В.2.2-20-2008 "Будинки і споруди. Готелі", затверджені наказом Мінрегіонбуду від 23.07.2008 N 340 із наданням чинності з 01.04.2009.

5. ДБН В.2.6-31:2006 "Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель", затверджені наказом Мінбуду від 09.09.2006 N 301 із наданням чинності з 01.04.2007.

6. ДСТУ-Н Б А.2.2-5:2007 "Настанова з розроблення та складання енергетичного паспорту будинку при новому будівництві та реконструкції", затверджено наказом Мінрегіонбуду від 05.02.2008 N 55 із наданням чинності з 01.01.2009.

7. ДБН В.2.6-33:2008 "Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування, улаштування та експлуатації", затверджено наказом Мінрегіонбуду від 01.12.2008 N 553 з наданням чинності з 01.07.2009.

8. ДСТУ Б В.2.6-34:2008 "Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією. Класифікація й загальні технічні вимоги", затверджено наказом Мінрегіонбуду від 27.11.2008 N 542 з наданням чинності з 01.06.2009.

9. ДСТУ Б В.2.6-36:2008 "Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією та опорядженням штукатурками. Загальні технічні умови", затверджено наказом Мінрегіонбуду від 27.11.2008 N 544 з наданням чинності з 01.06.2009.

10. ДСТУ Б В.2.6-35:2008 "Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією та опорядженням індустріальними елементами з вентильованим повітряним прошарком. Загальні технічні умови", затверджено наказом Мінрегіонбуду від 01.12.2008 N 552 з наданням чинності з 01.06.2009.

11. Проект ДСТУ "Енергоефективність будинків" (у стадії розроблення).

12. Зміна N 1 ДБН В.2.5-28-2006 "Природне і штучне освітлення", затверджено наказом Мінрегіонбуду від 11.04.2008 N 153 з наданням чинності з 01.10.2008.

13. СНиП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и кондиционирование" (зі змінами та доповненнями, прийнятими Мінрегіонбудом).

14. Проект ДБН "Опалення, вентиляція та кондиціювання" (у стадії розроблення).

15. ДБН В.2.5-20-2001 "Газопостачання", затверджено наказом Держбуду від 23.04.2001 N 101 з наданням чинності з 01.08.2001.

16. Проект ДБН "Газопостачання" (у стадії розроблення).

17. СНиП ІІ-35-76 "Котельные установки" (зі змінами та доповненнями, прийнятими Мінрегіонбудом).

18. Проект ДБН "Котельні установки" (у стадії затвердження).

19. ДСТУ Б В.2.5-33:2007 "Поквартирне теплопостачання житлових будинків з теплогенераторами на газовому паливі з закритою камерою згоряння з колективними димоходами і димохідними системами. Загальні технічні умови", затверджено наказом Мінрегіонбуду від 20.06.2007 N 57 з наданням чинності з 01.11.2007.

20. ДБН В.2.5-23-2003 "Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення".

21. ДБН В.2.5-24-2003 "Електрична кабельна система опалення".

22. ДБН В.2.5-27-2006 "Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд".

23. Проект ДСТУ-Н "Настанова з улаштування будинків житлового і громадського призначення системами сонячного теплопостачання" (у стадії затвердження).

24. ДБН В.1.2-11-2008 "Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Економія енергії" затверджені наказом Мінрегіонбуду від 26.01.2008 N 36 із наданням чинності з 01.10.2008.

____________

Опрос