Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

План государственных статистических наблюдений на 2006 год

КМ Украины
Постановление, План от 24.12.2005 № 1281

План державних статистичних спостережень на 2006 рік

Передмова

План державних статистичних спостережень на 2006 рік (далі - План) розроблено з метою своєчасного забезпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядування офіційною статистичною інформацією щодо соціально-економічного розвитку України, її регіонів, секторів економіки, а також задоволення потреб в статистичній інформації суб'єктів господарювання, засобів масової інформації, наукових установ, міжнародних організацій, громадян.

План забезпечує виконання міжнародних інформаційних зобов'язань України в частині складу і строків виконання статистичних робіт, формування статистичних показників у відповідності з міжнародними стандартами, реалізацію принципів офіційної статистики, прийнятих Статистичною комісією ООН.

План державних статистичних спостережень направлений на підвищення якості статистичних розробок, забезпечення надійності статистичних даних. Це досягається за рахунок заходів, що включають використання Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, статистичних реєстрів, державних класифікацій, застосування прогресивних ресурсозберігаючих вибіркових методів статистичних спостережень у поєднанні із суцільними переписами, науково обґрунтованих методик статистичних оцінок та розрахунків (в першу чергу у сфері прихованої та неформальної діяльності) тощо.

Статистичні роботи в Плані структуровані у відповідності до змісту. По кожній роботі наводяться розрізи розробки та строки її виконання територіальними органами державної статистики і Держкомстатом України.

З метою міжгалузевої координації та функціонального регулювання в сфері державної статистики та для забезпечення створення єдиного інформаційного статистичного простору у структурі Плану виділено окремий розділ (III), який містить інформацію, що надається Національним банком України, міністерствами та іншими спеціально уповноваженими органами державної влади, які здійснюють регулювання державної політики за відповідними напрямами.

Крім того, в Плані передбачені заходи, спрямовані на удосконалення методології статистики та її адаптацію до норм і стандартів ЄС.

Статистична інформація, яка отримана в межах виконання Плану, надається органам державної влади і органам місцевого самоврядування безкоштовно. Офіційні статистичні видання (збірники, бюлетені та інші інформаційно-аналітичні матеріали), передбачені Планом, надаються органам державної влади та органам місцевого самоврядування безкоштовно в одному примірнику на паперових або магнітних носіях згідно з реєстрами за затвердженим Держкомстатом колом користувачів.

Опрос