Идет загрузка документа (109 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О порядке передачи квартир (домов) в собственность граждан

Госжилкоммунхоз
Положение, Приказ от 15.09.1992 № 56
Утратил силу


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВУ 

Положення про порядок передачі квартир (будинків) у власність громадян

Із змінами та доповненнями, внесеними
наказом Держжитлокомунгоспу України
від 5 серпня 1994 року N 72

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України
 від 16 грудня 2009 року N 396)

Загальні положення

1. Положення складене відповідно до Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду" і визначає порядок передачі квартир (будинків) у власність громадян та перелік документів, що підлягають оформленню.

2. Передачі у власність громадян підлягають квартири багатоквартирних будинків та одноквартирні будинки, які використовуються громадянами на умовах найму.

3. Не підлягають приватизації: квартири-музеї; квартири (будинки), розташовані на територіях закритих військових поселень, підприємств, установ та організацій, природних та біосферних заповідників, національних парків, ботанічних садів, дендрологічних, зоологічних, регіональних ландшафтних парків, парків - пам'яток садово-паркового мистецтва, історико-культурних заповідників, музеїв-заповідників, кімнати в гуртожитках; квартири (будинки), які перебувають в аварійному стані (в яких неможливо забезпечити безпечне проживання людей); квартири (кімнати, будинки), віднесені в установленому порядку до числа службових, а також квартири (будинки), розташовані в зоні безумовного (обов'язкового) відселення, забрудненій внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

4. Приватизація квартир у будинках, включених до плану реконструкції поточного року, здійснюється після її проведення власником (володільцем) будинку.

Жилий будинок може бути включений до плану реконструкції поточного року лише в разі виконання таких вимог і умов:

а) наявності затвердженої в установленому порядку проектно-кошторисної документації на проведення реконструкції жилого будинку;

б) завершення відселення мешканців будинку;

в) включення будинку до титульного списку реконструкції та наявності коштів у власника будинку або договору з інвестором про фінансування реконструкції будинку;

г) наявності укладеного договору між власником жилого будинку і підрядним будівельним чи ремонтно-будівельним підприємством на виконання робіт з реконструкції.

Недодержання будь-якої з умов або вимог не є підставою для відмови мешканцям таких будинків у приватизації займаного ними житла.

Наймачі, які проживали у квартирах до початку реконструкції, після проведення реконструкції мають пріоритетне право на приватизацію цих квартир.

5. Передача займаних квартир (будинків) здійснюється в приватну (для одиноких наймачів) та у спільну (сумісну або часткову) власність за письмовою згодою всіх повнолітніх (віком від 18 і більше років) членів сім'ї з обов'язковим визначенням уповноваженого власника квартири (будинку).

До членів сім'ї наймача включаються лише громадяни, які постійно мешкають у квартирі (будинку) разом з наймачем або за якими зберігається право на житло.

6. Передача житла у власність громадян здійснюється безоплатно, виходячи з розрахунку санітарної норми (21 квадратний метр загальної площі на наймача і кожного члена сім'ї та додатково 10 квадратних метрів на сім'ю).

7. Загальна площа квартири (будинку) визначається як сума площ жилих і підсобних приміщень квартири (будинку), веранд, вбудованих шаф, а також площ лоджій, балконів і терас, які враховуються з використанням таких коефіцієнтів: для лоджій - 0,5, для балконів і терас - 0,3.

Розмір загальної площі, що належить кожному наймачеві у квартирі, де мешкають два і більше наймачів, визначається як сума площ займаних жилих кімнат з урахуванням площі балконів, лоджій та терас і площі підсобних приміщень квартири, яка розподіляється між всіма наймачами пропорційно площі займаних ними жилих кімнат (додаток 1).

8. Якщо загальна площа квартир (будинків), що підлягають приватизації, відповідає площі, передбаченій пунктом 6 цього Положення, зазначені квартири (будинки) передаються наймачеві та членам його сім'ї безоплатно.

9. Якщо загальна площа квартири менше площі, яку має право отримати сім'я наймача безоплатно, наймачу та членам його сім'ї видаються житлові чеки, сума яких визначається виходячи з розміру недостатньої площі та відновної вартості одного квадратного метра.

10. Якщо загальна площа квартири (будинку) перевищує площу, яку має право отримати сім'я наймача безоплатно, наймач здійснює доплату цінними паперами, одержаними для приватизації державних підприємств чи землі, а у разі їх відсутності - грошима. Сума доплат визначається добутком розміру надлишкової загальної площі на вартість одного квадратного метра.

Номінальна вартість житлового чека та відповідна вартість одного квадратного метра загальної площі підлягає періодичній індексації згідно з чинними законодавчими та нормативними актами.

11. Оплата вартості надлишків площі приватизованого житла може провадитись громадянами у розстрочку на 10 років за умови внесення первинного внеску в розмірі не менше 10 відсотків суми, що підлягає виплаті. При цьому громадянин дає органу приватизації письмове зобов'язання про погашення суми вартості, яка залишається несплаченою.

12. Незалежно від розмірів загальної площі безоплатно передаються у власність громадян займані ними:

однокімнатні квартири;

квартири (будинки), одержані у разі знесення або відселення всіх сімей з будинків (частин будинків), які належали їм на праві власності, якщо колишні власники не одержали за ці будинки (частини будинків) грошової компенсації;

квартири (будинки), в яких мешкають громадяни, котрим встановлено цю пільгу Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи";

квартири (будинки), в яких мешкають громадяни, удостоєні звання Героя Радянського Союзу, Героя Соціалістичної Праці, нагороджені орденом Слави трьох ступенів, ветерани Великої Вітчизняної війни, воїни-інтернаціоналісти, інваліди I і II груп, інваліди з дитинства, ветерани праці, що проробили не менше 25 років - жінки, 30 років - чоловіки, ветерани Збройних Сил та репресовані особи, реабілітовані згідно із Законом України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні";

квартири (будинки), в яких мешкають сім'ї загиблих при виконанні державних і громадських обов'язків та на виробництві;

квартири (будинки), в яких мешкають військовослужбовці, котрим встановлено пільгу Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей";

квартири (будинки), в яких мешкають багатодітні сім'ї (сім'ї, що мають трьох і більше неповнолітніх дітей).

Кожний громадянин України має право приватизувати займане ним державне житло на умовах, визначених Законом України "Про приватизацію державного житлового фонду", один раз.

13. Приватизація державного житлового фонду здійснюється уповноваженими на це органами, створеними місцевою державною виконавчою владою, державними підприємствами, організаціями, установами, у повному господарському віданні або в оперативному управлінні яких знаходиться державний житловий фонд.

14. Передача квартир (будинків) у власність громадян здійснюється на підставі рішень відповідних органів приватизації, що приймаються не пізніше місяця з дня одержання заяви громадянина.

15. Підготовку та оформлення документів про передачу у власність громадян квартир (будинків) може бути покладено на спеціально створювані агентства, бюро та інші організації, які виконують покладені на них обов'язки на договірних умовах з органом приватизації.

16. Передача квартир (будинків) у власність громадян з доплатою, безоплатно чи з компенсацією оформляється свідоцтвом про право власності на квартиру (будинок), яке реєструється в органах приватизації і не потребує нотаріального посвідчення.

17. Державний житловий фонд, який перебуває в повному господарському віданні або в оперативному управлінні державних підприємств, установ та організацій, за їх бажанням може передаватись у комунальну власність за місцем розташування будинків з наступним здійсненням їх приватизації органами місцевої державної адміністрації та місцевого самоврядування згідно з вимогами Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду".

В разі банкрутства підприємств, зміни форми власності або ліквідації підприємства, установи, організації, у повному господарському віданні яких перебуває державний житловий фонд, останній (крім гуртожитків) одночасно передається у комунальну власність відповідних міських, селищних, сільських Рад народних депутатів.

Нежилі приміщення житлового фонду, які використовуються підприємствами торгівлі, громадського харчування, житлово-комунального та побутового обслуговування населення на умовах оренди, передаються у комунальну власність відповідних міських, селищних, сільських Рад народних депутатів.

Порядок передачі відомчого житлового фонду у комунальну власність визначається Кабінетом Міністрів України.

Перелік документів і порядок їх оформлення при передачі державного житла у власність громадян

18. Громадянин, який виявив бажання приватизувати займану ним і членами його сім'ї на умовах найму квартиру (одноквартирний будинок), звертається в орган приватизації або до створеного ним підприємства по оформленню документів, де одержує бланк заяви (додатки 2, 3) та необхідну консультацію.

19. При наявності у наймача або членів його сім'ї пільги на безоплатне одержання займаного житла незалежно від розміру загальної площі до заяви додається відповідний документ (копія посвідчення, довідка та інше), що підтверджує право на пільгові умови приватизації.

Згода тимчасово відсутніх членів сім'ї наймача на приватизацію квартири (будинку) підтверджується письмово і додається до заяви.

20. При оформленні заяви на приватизацію квартири (будинку) громадянин бере на підприємстві, що обслуговує жилий будинок, довідку про склад сім'ї та займані приміщення (додатки 4, 5).

21. У довідці вказуються члени сім'ї наймача, які прописані та мешкають разом з ним, а також тимчасово відсутні особи, за якими зберігається право на житло.

У довідці вказуються новонароджені, і на них розраховується норма площі, що передається безкоштовно, незалежно від строку їх народження та введення в дію Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду".

22. Відомості про займані наймачем приміщення та їх площу наводяться згідно з інвентаризаційними матеріалами, які зберігаються у державному підприємстві по обслуговуванню житла. При відсутності інвентаризаційних матеріалів або невідповідності їх інформації фактичному стану, що викликано проведенням ремонту чи реконструкцією будинку, підприємство по обслуговуванню житла відновлює їх через бюро технічної інвентаризації. Уточнення необхідних для приватизації квартир (будинків) даних шляхом обстеження можуть здійснювати підприємства, на які покладено обов'язки оформлення документів по приватизації державного житлового фонду.

23. Оформлена заява на приватизацію квартири (будинку) з доданою до неї довідкою про склад сім'ї та займані приміщення, а також документ, що підтверджує право на пільгові умови приватизації, подаються громадянином до органу приватизації місцевої державної адміністрації, виконкому місцевої Ради народних депутатів чи державного підприємства, організації, установи, де вони реєструються.

24. Зареєстрована заява передається підприємству по оформленню документів. Орган приватизації, в разі потреби, уточнює необхідні для розрахунків дані залежно від складу сім'ї і розміру загальної площі квартири (будинку), оформляє розрахунки (додатки 6, 7) та видає розпорядження (додаток 8). При створенні підприємства по оформленню документів ця робота виконується вказаним підприємством (крім оформлення розпорядження).

25. Пункт 25 вилучено. 

(згідно з наказом Держжитлокомунгоспу України
від 05.08.94 р. N 72
)

26. На підставі оформленого розпорядження орган приватизації готує паспорт на квартиру (додаток 9), а на одноквартирний будинок - паспорт на домоволодіння, свідоцтво про право власності на житло (додаток 10) та реєструє його у спеціальній реєстраційній книзі (додаток 11).

27. Питання про користування прибудинковими територіями та реєстрацію земельних ділянок вирішуються відповідно до вимог чинного законодавства України.

28. Відомості про реєстрацію права власності на житло, копії свідоцтв про право власності на житло та паспорт на квартиру (домоволодіння) передаються один раз на квартал органом приватизації до бюро технічної інвентаризації.

Свідоцтво на право власності на квартиру (будинок) підлягає обов'язковій реєстрації в органах технічної інвентаризації.

29. У разі, якщо наймач виявив бажання сплатити вартість надлишків загальної площі приватизованої квартири (будинку) у розстрочку, оформляється зобов'язання про погашення несплаченої суми (додаток 12).

30. При видачі власнику квартири (будинку) свідоцтва про право власності на житло у паспортах усіх повнолітніх членів сім'ї власника і у свідоцтвах про народження неповнолітніх осіб робиться така помітка: "Право на безоплатну приватизацію житла використано в обсязі ___ кв. м при нормі ___ кв. м загальної площі".

31. Строк оформлення документів від дати реєстрації заяви громадянина до видачі йому зареєстрованого свідоцтва про право власності на квартиру (будинок) не повинен перевищувати одного місяця.

32. Якщо у багатоквартирному будинку, що приватизується, не створено товариства (об'єднання) власників квартир, при видачі свідоцтва про право власності на житло власником неприватизованого житла з власником приватизованої квартири укладається договір на його участь у витратах по утриманню будинку, прибудинкової території та одержання комунальних та інших послуг (додаток 13).

33. Відповідно до положення статті 13 Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду" розмір витрат власників квартир багатоквартирних будинків, що приватизували квартири згідно з Законом чи викупили у держави до прийняття Закону, на утримання будинку та прибудинкової території не повинен перевищувати розміру квартирної плати та вартості комунальних послуг, яку вони сплачували щомісяця, будучи наймачами квартир.

34. Якщо у багатоквартирному будинку приватизовано згідно з вимогами Закону чи раніше продано 3 і більше квартир, то власники квартир створюють товариство власників квартир. Після реєстрації статуту товариства власників квартир власником неприватизованих квартир укладається з товариством власників квартир угода про спільне володіння будинком та пайову участь у витратах по утриманню будинку та прибудинкової території (додаток 14) з одночасним визначенням розпорядника з питань обслуговування та ремонту будинку.

35. Якщо всі квартири багатоквартирного будинку передані у власність громадян, то товариство власників квартир укладає з державним комунальним підприємством по обслуговуванню та ремонту житла договір на обслуговування будинку (додаток 15).

36. Державні комунальні підприємства по обслуговуванню та ремонту житлових будинків щомісяця на підставі прийнятих рішень про передачу квартир (будинків) у власність громадян здійснюють списання приватизованого житла з балансу основної діяльності.

37. Вартість приватизованого житла, яке підлягає списанню, визначається балансовою вартістю одного квадратного метра загальної площі житлового будинку на момент списання і загальної площі приватизованого житла.

38. Вартість послуг по оформленню документів на приватизацію квартир (будинків) визначається розцінками, виходячи із собівартості їх виконання, які затверджуються місцевою державною владою.

39. Пункт 39 втратив чинність. 

(згідно з наказом Держжитлокомунгоспу України
від 12.05.93 р. N 33)

40. Приватизація вбудованих в житлові будинки нежилих приміщень, які призначені для соціально-побутового обслуговування громадян за місцем проживання (магазини, аптеки, бібліотеки, поліклініки та інші) або орендуються юридичними чи фізичними особами, здійснюється колишнім власником будинку після завершення в ньому приватизації квартир за погодженням зі створеним товариством власників квартир.

41. Не підлягають приватизації допоміжні приміщення житлових будинків, які призначені для забезпечення експлуатації та обслуговування будинку (приміщення теплопунктів, котельних, сміттєзбірників, колясочних, приміщення, через які прокладені мережі комунікації, а також приміщення, які використовуються для розміщення обслуговуючого будинок персоналу, та складські приміщення). Власником перелічених приміщень після приватизації квартир будинку є товариство власників квартир. Вільні підвальні приміщення за згодою власників квартир будинку переобладнуються під кладові і передаються їм у власність безкоштовно у встановленому порядку.

42. Вільні нежилі приміщення можуть бути продані власником будинку товариству власників квартир або іншим юридичним особам (підприємствам, організаціям, установам) переважно на конкурсній основі по фактичній вартості будівництва загальної площі житлових будинків за цінами, що склалися на момент продажу. Переважне право на придбання таких приміщень має товариство власників квартир.

43. Власники нежилих приміщень будинку є співвласниками будинку і укладають з іншими співвласниками угоду про сумісне володіння будинком і пайову участь у витратах по його утриманню (додаток 14).

 

ПРИКЛАД
обчислення розміру загальної площі квартири, в якій мешкають два і більше наймачів

У квартирі мешкають три наймачі і займають кімнати таких розмірів: перший - дві кімнати площею 30 кв. м, другий - три кімнати площею 40 кв. м і третій - одну кімнату площею 20 кв. м. Площа підсобних приміщень квартири загального використання становить 45 кв. м.

За цих умов загальна площа житла першого наймача буде складати:

  

45 х 30 

  

П1 = 30 + 

------------------ 

= 30 + 15 = 45 кв. м, 

  

30 + 40 + 20 

  

другого:

  

45 х 40 

  

П2 = 40 + 

----------------- 

= 40 + 20 = 60 кв. м 

  

30 + 40 + 20 

  

і третього:

  

45 х 20 

  

П3 = 20 + 

----------------- 

= 20 + 10 = 30 кв. м. 

  

30 + 40 + 20 

  

  

ЗАЯВА

Прошу оформити передачу в приватну (спільну сумісну, спільну часткову) власність квартири, приміщення комунальної квартири, що займаю я разом з членами сім'ї на умовах найму.

Згідно з Законом України "Про приватизацію державного житлового фонду" моїй сім'ї встановлено пільгу по безоплатній передачі житла.

При оформленні квартири (будинку) у спільну часткову власність прошу передбачити розподіл частки власності між членами сім'ї у такому співвідношенні:

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Вартість надлишків загальної площі квартири (будинку) зобов'язуюсь сплатити грошима одноразовим внеском (в розстрочку терміном на ____ років).

При оформленні у власність квартири зобов'язуюсь здійснювати утримання її відповідно до вимог діючих Правил користування приміщеннями житлових будинків і прибудинкових територій, брати участь у витратах на утримання будинку та прибудинкової території.

Уповноваженим власником квартири визначено ___________________.

До заяви додаю:

1. Довідку про склад сім'ї та займані приміщення.

2. Документ, що підтверджує право на пільгу по безоплатному одержанню у власність житла.

Підписи наймача та повнолітніх
членів його сім'ї 

______________________
______________________
______________________ 

"___" ______________ 19_ р.

Підписи наймача та членів його сім'ї засвідчую

Керівник підприємства по обслуговуванню житла 

 
______________________
(підпис) 

М. П.

 

ЗАЯВА

Прошу оформити передачу в особисту (спільну, сумісну, часткову)* власність одноквартирний будинок, який займаю я разом з членами сім'ї на умовах найму, з належними будівлями і спорудами.

____________
* Непотрібне викреслити.

Згідно з Законом України "Про приватизацію державного житлового фонду" моїй сім'ї встановлено пільгу по безоплатній передачі житла.

При оформленні будинку у спільну часткову власність прошу передбачити розподіл частки власності між членами сім'ї у такому співвідношенні:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Вартість надлишків загальної площі будинку зобов'язуюсь сплатити грошима одноразовим внеском (в розстрочку терміном на ____ років).

При оформленні у власність будинку зобов'язуюсь здійснювати утримання його відповідно до вимог діючих Правил користування приміщеннями житлових будинків і прибудинкових територій.

Уповноваженим власником будинку визначено _____________.

До заяви додаю:

1. Довідку про склад сім'ї та займані приміщення будинку, будівлі та споруди на прибудинковій території.

2. Документ, що підтверджує право на пільгове безоплатне одержання у власність житла.

Підписи наймача та повнолітніх
членів його сім'ї 

______________________
______________________
______________________ 

"___" ______________ 19_ р.

Підписи наймача та членів його сім'ї засвідчую

Керівник підприємства по обслуговуванню житла 

 
______________________
(підпис) 

М. П.

 

ДОВІДКА
про склад сім'ї наймача ізольованої квартири (одноквартирного будинку) та займані нею приміщення

У квартирі (будинку) за адресою ___________________________________ мешкають і мають право на житло на момент введення в дію Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду"

NN
пп 

Прізвище, ім'я та по батькові прописаних у квартирі (будинку) осіб 

Родинні відносини 

Рік народження 

Дата прописки у квартирі (будинку) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ізольована квартира складається з _____ кімнат жилою площею ______ кв. м, кухні площею ______ кв. м, ванни площею _____ кв. м, вбиральні площею _____ кв. м, коридору площею _____ кв. м, веранди площею _____ кв. м, вбудованого приміщення площею _____ кв. м.

Квартира обладнана балконом, лоджією, терасою площею _____ кв. м (наявне підкреслити).

Загальна площа квартири (будинку) _______ кв. м.

За наймачем квартири (будинку) закріплена комора площею ______ кв. м, що розташована у підвалі (цокольному поверсі), сарай площею _____ кв. м,

________________________________________________________________

(інші будівлі та споруди)

________________________________________________________________

(для одноквартирних будинків наводяться відомості про господарські

________________________________________________________________

будівлі і споруди та прибудинкову територію)

Одноквартирний будинок потребує ремонту, який передбачається виконати в ______ році.

Керівник підприємства по обслуговуванню житла 

 
______________________
(підпис) 

М. П.

 

ДОВІДКА
про склад сім'ї наймача квартири, в якій мешкають _______ наймачів, та займані ними приміщення

Квартира N ___________ за адресою __________________________ є квартирою спільного заселення сім'ями - наймачів, які займають такі приміщення:

NN
пп 

Прізвище, ім'я, по батькові наймача 

Кількість займаних житлових кімнат та їх площа 

Кількість інших закріплених приміщень та їх площа 

Наявність лоджії, балкона та тераси, їх площа 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Квартира має такі підсобні приміщення спільного користування: кухня площею _________ кв. м, ванна площею _________ кв. м, вбиральня площею _________ кв. м, коридор площею _________ кв. м, ______________________________________________________________________ 

(інші приміщення та їх площа)

Площа підсобних приміщень квартири спільного користування становить __ кв. м.

Члени сім'ї наймача ______________________________________________,

(прізвище, ім'я, по батькові)

що мають право на житло на момент введення в дію Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду":

NN
пп 

Прізвище, ім'я, по батькові прописаних на жилій площі наймача осіб 

Родинні відносини 

Рік народження 

Дата прописки у квартирі 

1. 

  

  

  

  

2.  

  

  

  

  

3. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

За наймачем __________________ закріплені: комора площею ________ кв. м, що знаходиться у підвалі, сарай площею _________ кв. м, ____________________________________________________________________. 

(інші будівлі та споруди)

Реконструкція будинку планом не передбачена.

Керівник підприємства по обслуговуванню житла 

 
______________________
(підпис) 

М. П.

 

РОЗРАХУНОК
суми житлових чеків, які мають отримати громадяни у ході приватизації державного житлового фонду

1. Загальна площа квартири (будинку) ______ кв. м (П).

2. Кількість мешканців у квартирі (будинку) ______ (М).

3. Розмір загальної площі, що підлягає безоплатній передачі згідно із Законом:

Пб = М х 21 + 10 = ____ кв. м.

4. Сума житлових чеків, яка підлягає видачі кожному мешканцю, якщо П менше, ніж Пб1:

  

Пб - П 

  

Сч

------------ 

х А*, 

  

М 

  

____________
* де А - відновна вартість одного квадратного метра загальної площі, яка встановлюється згідно з чинними законодавчими та нормативними актами.

Підпис відповідальної за розрахунок особи 

 
_________________ 

Підпис наймача, що приватизує квартиру (будинок) 

 
_________________ 

 

РОЗРАХУНОК
вартості надлишкової загальної площі квартири (будинку), що приватизується

1. Загальна площа квартири (будинку) (П) _____ кв. м.

2. Кількість прописаних у квартирі (будинку) осіб ________ (М).

3. Розмір загальної площі, що підлягає безоплатній передачі мешканцям квартири (будинку) згідно з Законом:

Пб = М х 21 +10 = _____ кв. м.

4. Розмір надлишків площі, що підлягає оплаті:

Пн = (П - Пб) = ____ кв. м.

5. Розмір встановленого коефіцієнта споживчої якості квартири (будинку) ________ (Кя).

6. Розмір доплати за надлишкову площу:

Д = Пн х Кя х 500 = _____ крб.

7. Відновна вартість квартири (будинку), що приватизується:

В = П х 500 = ____ крб.

Підпис відповідальної за розрахунок особи 

 
_________________ 

Підпис наймача, що приватизує квартиру (будинок) 

 
_________________ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
органу приватизації

Від наймача ______________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

надійшла заява на приватизацію квартири (будинку), що знаходиться за адресою _____________________, яка (який) використовується ним та членами його сім'ї на умовах найму. Мешканці квартири згідно з Законом України "Про приватизацію державного житлового фонду" мають (не мають) пільгу на безоплатну передачу у власність квартири (будинку).

Після розрахунків та розгляду матеріалів з зазначеного питання прийнято рішення:

1. Прохання наймача ____________________________________________,

                                             (прізвище, ім'я, по батькові)

квартира (будинок), в якій він мешкає, знаходиться за адресою _______________________, задовольнити і передати вказану квартиру (будинок) в приватну спільну (сумісну або часткову) власність.

2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, вартості надлишків загальної площі квартири (будинку) затвердити (додаток).

3. Суму в розмірі ____ крб. за надлишки загальної площі гр. ___________ сплачує на розрахунковий рахунок N ____ в _____________.

(При сплаті надлишків площі у розстрочку вказується необхідність оформлення зобов'язання про погашення несплаченої суми).

4. ____________________________________________________________

(назва підрозділу, на який покладено обов'язки по оформленню документів)

оформити свідоцтво про власність на житло у десятиденний термін і (при необхідності) посвідчення на одержання належних мешканцям квартири (будинку) житлових чеків на суму ________ крб.

5. ______________________________________________________________

(назва підприємства по обслуговуванню жилих будинків)

у десятиденний строк укласти договір з ф. ___________ на участь його у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження (наказу) покласти на ________________. 

Керівник органу приватизації 

_______________
(підпис) 

М. П.

 

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

на приватизовану квартиру N ____ у будинку N ____
по вул. _____________ в місті ____________

Квартира N ______, приміщення у комунальній квартирі, одноквартирний будинок по вул. _____________________________ в м. __________________________ зареєстрована (ний) _____________________________________________________________________ 

(назва органу, що здійснив реєстрацію)

на праві приватної, спільної (сумісної або часткової) власності на підставі свідоцтва про право власності і записана (ний) у реєстраційну книгу за N _______.

Керівник 

_________________
(підпис) 

М. П.

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КВАРТИРИ

2.1. Квартира посімейного, спільного заселення розташована на _______ 
                                    (непотрібне викреслити) 

поверсі ___ поверхового будинку та складається з: ____ кімнат жилою площею ______ кв. м, у тому числі: 1-а кімната ___ кв. м, 2-а кімната ____ кв. м, 3-я кімната ___ кв. м, 4-а кімната ___ кв. м; кухня площею _____ кв. м, ванна кімната площею ____ кв. м, вбиральня (поєднана) ___ кв. м, коридор __ кв. м, передпокій ______ кв. м, вбудована шафа ____ кв. м, веранда ____ кв. м.

2.2. Квартира обладнана балконом (терасою) ___ кв. м, лоджією ____ кв. м.

2.3. Загальна площа квартири ______ кв. м.

2.4. Висота приміщень _____ м.

2.5. Відновна вартість квартири ________ крб.

2.6. Загальні відомості про будинок: серія проекту _________; матеріал зовнішніх стін _________; матеріал перекрить ___________.

Будинок підключено до телефонної мережі, об'єднаної системи диспетчерської та обладнано водопроводом (холодним, гарячим), каналізацією, газопостачанням, опаленням _________________, електроосвітленням,                               (вказати, яким)
радіотрансляційною мережею, сміттєпроводом, ліфтами, замково-переговорними пристроями (кодовими замками), телевізійною антеною колективного користування, кабельним телебаченням _____. 

3. ПЛАН КВАРТИРИ
(М 1:200)

 

 

ДО ВІДОМА ВЛАСНИКА:

1. Паспорт на квартиру є додатком до свідоцтва про право власності на житло.

2. Переоформлення технічного паспорта на квартиру проводиться в зв'язку із зміною власника, а також у зв'язку з переплануванням та переобладнанням квартири.

3. Послуги по оформленню та переоформленню паспорта квартири сплачуються власником.

 

СВІДОЦТВО
про право власності на житло

"___" _______________ 19__ р. 

м. ______________ 

___________________________________________________________________

(найменування органу приватизації)

посвідчує, що квартира (приміщення квартири спільного заселення, одноквартирний будинок), яка (ий) знаходиться за адресою _________________________,

    (адреса квартири, будинку) 

дійсно належить на праві приватної, спільної (сумісної або часткової) власності гр. ___________________ та членам його сім'ї _______________________ 

                                                                                         (прізвище, ім'я, по батькові, 

___________________________________________________________________

з відображенням частки вартості квартири (будинку) при спільній частковій власності)

Квартира (кімнати у квартирі спільного заселення, будинок) приватизована згідно з Законом України "Про приватизацію державного житлового фонду".

Загальна площа квартири (кімнат, будинку) становить ____ кв. м, а відновна вартість на момент приватизації _________ крб. Характеристика квартири (кімнат, будинку) та її (його) обладнання наведені у технічному паспорті, який є складовою частиною цього свідоцтва.

Свідоцтво видане згідно з розпорядженням (наказом)
від "__"__________ 19__ р. N _______. 

Керівник органу приватизації 

________________
(підпис) 

М. П.

Зворотний бік свідоцтва
про право власності на житло

Квартира N ____, приміщення у квартирі спільного заселення N ____, одноквартирний будинок N ______ по вул. ___________________ в м. __________ зареєстрована (ний) ____________________________________ 

                                     (назва органу, що здійснює реєстрацію) 

на праві приватної, спільної (сумісної або часткової) власності на підставі свідоцтва про право власності і записана (ний) у реєстраційну книгу за N ___________.

Керівник 

_________________
(підпис) 

М. П.

 

КНИГА РЕЄСТРАЦІЇ
квартир, одноквартирних будинків, що належать громадянам на праві приватної власності

Реєстра-
ційний
номер 

Адреса квартири, будинку 

Прізвище, ім'я та по батькові власника 

Підстава для реєстрації 

Дата реєстрації 

Прізвище, ініціали та підпис особи, що здійснила реєстрацію 

Примітки 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
про погашення вартості надлишкової загальної площі приватизованої квартири (будинку)

1. Я, гр. _________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

приватизував квартиру (будинок), що знаходиться за адресою ______, з оплатою вартості її (його) надлишків у розстрочку на _____ років.

2. Згідно з розрахунками вартість надлишків загальної площі квартири (будинку) становить _________ крб.

Мною при оформленні свідоцтва про власність на житло внесено на розрахунковий рахунок N ________________________________________________ 

(назва організації)

____ крб., що становить ________ відсотків від вартості надлишків.

3. Недоплачену суму ______ крб. зобов'язуюсь сплачувати щомісячно не пізніше останнього дня місяця рівними частинами (по ____ крб.) протягом ___________ років на розрахунковий рахунок N _____ в ________.

4. За несвоєчасне погашення боргу зобов'язуюсь сплачувати пеню у розмірі 1 відсотка від суми боргу за кожний прострочений день.

5. Зобов'язання складене у двох примірниках, один з яких зберігається у ____________________________, другий - у мене.

(назва організації)

Дата _____________ 

____________
(підпис) 

Підпис гр. _________ засвідчую 

____________________________________
(підпис представника органу приватизації) 

М. П.

 

ДОГОВІР
про участь у витратах на утримання будинку та прибудинкової території

м. ____________ 

"___" ______________19__ р. 

Ми, нижчепідписані, _______________________________________________,

                                                       (назва власника будинку або його уповноваженого органу) 

що названий далі "Власник будинку", в особі ____________________________

                                                                                                           (посада, прізвище, ім'я та по батькові) 

та власник квартири ___________________, що названий далі "Співвласник",

                                                      (прізвище, ім'я та по батькові) 

склали цей договір про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

"Власник будинку" забезпечує обслуговування та ремонт житлового будинку за адресою ________________________ загальною площею _______ кв. м, а також утримання прибудинкової території, а "Співвласник" бере участь у витратах на виконання названих робіт. "Співвласнику" належить квартира N _____ загальною площею ____ кв. м, відновна вартість ______ тис. крб.

У квартирі "Співвласника" мешкає ______ осіб. Зазначена квартира зареєстрована за гр. ___________ як приватна власність у __________________ по реєстру N ____ від "___" ____________ 19 __ р. на підставі ________.

2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. "Власник будинку" зобов'язується забезпечити:

2.1.1. Виконання всього комплексу робіт по утриманню будинку, прибудинкової території та створенню необхідних умов для проживання в будинку, в тому числі і "Співвласнику" та особам, що проживають з ним, згідно з вимогами Правил користування приміщеннями житлових будинків і прибудинкових територій.

2.1.2. Надання "Співвласнику" комунальних та інших послуг за діючими розцінками і тарифами, в тому числі по обслуговуванню технічного обладнання квартири та веденню особового рахунку.

2.1.3. Доведення до відома "Співвласника" змін витрат на утримання будинку і тарифів на послуги.

2.1.4. Видання необхідних довідок про місце проживання членів сім'ї "Співвласника".

2.2. "Співвласник" зобов'язується:

2.2.1. Дотримуватися вимог Правил користування приміщеннями житлових будинків і прибудинкових територій.

2.2.2. Своєчасно інформувати "Власника будинку" або підприємство, що обслуговує будинок, про виявлені несправності елементів квартири, будинку.

2.2.3. Не пізніше останнього дня поточного місяця вносити плату на рахунок "Власника будинку" або підприємства, що обслуговує будинок, за санітарне обслуговування прибудинкової території та допоміжних приміщень будинку, технічне обслуговування будинку відповідно до загальної площі квартири, на ремонт відповідно до відновної вартості квартири, а також за комунальні та інші послуги.

При несвоєчасному внесенні платні сплачувати пеню з розрахунку 1 % від несплаченої суми за кожний день прострочки, але не більше 100 % від суми заборгованості*. 

2.2.4. Дозволяти в денний час, а при аваріях і в нічний час входження в квартиру представників "Основного власника" або працівників підприємств, що обслуговують житло, для проведення огляду конструкцій та технічного обладнання квартири і усунення несправностей.

3. ПРАВА СТОРІН

3.1. "Власник будинку" має право:

3.1.1. Стягнути усі збитки від пошкодження елементів будинку, які сталися з вини "Співвласника" або осіб, що з ним проживають, в установленому порядку.

3.1.2. Стягнути в установленому порядку прострочену заборгованість по платежах, що наведені в пункті 2.2.3.

3.2. "Співвласник" має право:

3.2.1. Вимагати при необхідності від "Власника будинку" позапланового огляду для виявлення стану конструкцій і технічного обладнання квартири та житлового будинку.

3.2.2. При незабезпеченні виконання вимог п. 2.1.1 і неприйняття необхідних заходів до підприємств, що обслуговують будинок, припинити внесення платежів за обслуговування та ремонт будинку до усунення виявлених недоліків.

3.2.3. При перебоях в наданні комунальних послуг (подачі води, тепла, електроенергії) строком більш ніж одну добу, що підтверджується відповідними документами (актом, записом в журналі заявок і т. п.), зменшити місячну плату по такому виду послуг на 10 %, а при неодноразовому допущенні таких фактів протягом місяця - на 50 %*.

____________
* Встановлюється за згодою сторін.

3.2.4. Провести ремонт квартири, якщо він викликаний аварією або несправністю елементів будинку, які виникли не з вини "Співвласника", після письмового повідомлення про це "Власника будинку", стягнути з нього вартість ремонту або зарахувати її при здійсненні наступних платежів.

3.2.5. Стягнути з "Власника будинку" збитки, заподіяні внаслідок неналежного виконання договірних обов'язків, що вказані в пп. 2.1.1, 2.1.2.

4. Всі спори, що виникають з приводу цього договору, вирішуються в установленому порядку.

5. Інші умови _______________________________________________________
___________________________________________________________________

6. Цей договір складено на строк з "___" _____________ 19__ р. до "___" _______________ 19__ р., оформлено в двох примірниках, з яких один зберігається у "Власника будинку", а другий - у "Співвласника".

7. Невід'ємною частиною договору є розрахунок щомісячних платежів за обслуговування та ремонт будинку, комунальні та інші послуги (див. додаток).

"Власник будинку" 

"Співвласник" 

______________________
(назва, адреса)
______________________
(розрахунковий рахунок)
______________________
(підпис) 

______________________
(назва, адреса)
______________________
(розрахунковий рахунок)
______________________
(підпис) 

М. П.

 

РОЗРАХУНОК
щомісячних платежів за обслуговування та ремонт будинку, комунальні та інші послуги

власника квартири N ___ гр. ____________, що мешкає в будинку N _____ по __________________.

NN
пп 

Види платежів 

Тариф або розцінка,
крб., коп. 

Сума за місяць,
крб., коп. 

Обслуговування 

  

  

Ремонт 

  

  

Комунальні послуги: 

  

  

опалення 

  

  

водопостачання і каналізація 

  

  

гаряче водопостачання 

  

  

газопостачання 

  

  

телевізійна антена колективного користування 

  

  

радіо 

  

  

телефон 

  

  

  

  

  

  

 

Всього: 

 

 

"Власник будинку"
_________________
(підпис) 

"Співвласник"
_________________
(підпис) 

 

УГОДА
про спільне володіння та пайову участь в утриманні будинку і прибудинкової території

м. _____________ 

"___" ______________ 19__ р. 

Співвласники багатоквартирного жилого будинку

___________________________________________________________________

(назва власників неприватизованих квартир будинку)

в особі ___________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

_________________________________________________________________

(товариство власників квартир)

в особі ___________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

уклали між собою цю угоду про таке: _______________________

1. ПРЕДМЕТ УГОДИ

Предметом угоди є спільне володіння ____ поверховим ____ під'їздним жилим будинком N ___, корп. N __, по ____________________________,

                                                       (проспект, вулиця, провулок та інше) 

збудованому у ________ році, та пайову участь у витратах на утримання будинку і прибудинкової території. Стіни будинку __________________________, 

                                                                                            (матеріал)

перекриття _____________________, покрівля ________________________.

                                      (матеріал)                                                         (конструкція та матеріал)

Відновна вартість ________ тис. крб., зношеність за станом на _________ становить _______ %. Загальна площа всіх квартир будинку _____ кв. м. Площа нежилих приміщень __________ кв. м, міжквартирних коридорів _____ кв. м, вестибюлів _____ кв. м, колясочних _____ кв. м, сміттєзбірників _____ кв. м, щитових ________ кв. м, теплопунктів ______ кв. м, __________________________________.
(інші приміщення та їх площа)

Будинок обладнаний телефоном, водопроводом, центральним опаленням (від ТЕЦ, районної або місцевої котельні), від іншого джерела ________________________________________________________________________

(від печей на газу чи на твердому паливі)

електроосвітленням, газопроводом, ліфтами, замково-переговорним обладнанням, підлоговими електроплитами, сміттєпроводом, каналізований, з'єднаний з диспетчерським пунктом, радіофікований _______________________________.

        (інше технічне обладнання будинку) 

Закріплена за будинком прибудинкова територія площею ____ кв. м містить асфальтове покриття ______ кв. м, газони ______ кв. м, дерева _______ шт., кущі ____ шт. На прибудинковій території розташовані будівлі для __________ площею ___ кв. м, дитячий, спортивний та інші майданчики.

Названі будівлі та елементи благоустрою території є предметами загального володіння. При інших умовах володіння вказуються ці умови ___________________________. 

Розподілення частки володіння житловим будинком між сторонами

Найменування сторін 

Номери квартир, нежилого приміщення, споруди 

Площа, кв. м 

Відновна вартість, тис. крб. 

Частка володіння 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Всього: 

 

 

 

 

2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

Сторони зобов'язані:

2.1. Утримувати будинок, будівлі, прибудинкову територію та елементи її благоустрою відповідно до вимог Правил користування приміщеннями житлових будинків і прибудинкових територій, створювати необхідні умови для проживання громадян у будинку.

2.2. Забезпечувати надання мешканцям та орендарям нежилих приміщень необхідних комунальних та інших послуг за діючими тарифами, розцінками або договірними цінами.

2.3. Сплачувати витрати на санітарне обслуговування допоміжних приміщень та прибудинкової території, технічне обслуговування будинку та будівель спільного володіння пропорційно частці володіння за площею.

Розрахунок витрат на обслуговування та їх розподіл між співвласниками наведений в додатку до цієї угоди.

2.4. Для накопичення коштів на ремонт будинку щорічно вносити на розрахунковий рахунок "Уповноваженого співвласника"* кошти в розмірі ________ % від відновної вартості частки володіння.

____________
* Дивись роз'яснення в п. 4.1.

3. ПРАВА СТОРІН

Сторони мають право:

3.1. Вимагати від мешканців та орендарів нежилих приміщень виконання вимог Правил користування приміщеннями житлових будинків і прибудинкових територій.

3.2. Здавати квартири в найом, оренду, продавати або передавати квартири у власність громадян, здавати в оренду або продавати нежилі приміщення із частки свого володіння в установленому законом порядку.

3.3. На першочергове придбання квартир та нежилих приміщень, що реалізуються іншою стороною.

4. ІНШІ УМОВИ

4.1. На сторону, що має найбільшу частку володіння, покладаються обов'язки розпорядника з питань обслуговування та ремонту будинку.

Вона виступає в ролі замовника при укладанні договорів з підприємствами по обслуговуванню та ремонту будинку, здійснює фінансово-господарські операції по утриманню будинку, представляє інтереси співвласників будинку в державних та інших установах, а також веде відповідну технічну документацію. Така сторона іменується "Уповноваженим співвласником".

4.2. Додаткові витрати, що пов'язані з виконанням функцій розпорядника-замовника, які виконує "Уповноважений співвласник", розподіляються між сторонами пропорційно відновній вартості їх володіння.

4.3. Необхідність проведення ремонту будинку, обсяги та строки виконання робіт, виділення коштів на це визначаються сторонами спільним рішенням.

4.4. Угода укладена "___" ____________ 19__ р. в ____ примірниках по одному примірнику кожній стороні.

Переукладання угоди здійснюється при зміні сторін та їх частки володіння.

Невід'ємною частиною цієї угоди є розподіл витрат на обслуговування та ремонт будинку і утримання прибудинкової території між сторонами.

Сторони:

_____________________
_____________________
(адреса)

_____________________
(підпис) 

_____________________
_____________________
(адреса)

_____________________
(підпис) 

_____________________
_____________________
(адреса)

_____________________
(підпис) 

М. П. 

М. П. 

М. П. 

 

РОЗПОДІЛ
витрат на обслуговування та ремонт будинку N ___, корп. N ____, по __________ в м. _____ та на утримання прибудинкової території між сторонами

NN
пп 

Види витрат 

Тариф або
ціна послуг за
місяць, крб., коп. 

Загальна сума
платежу за місяць,
крб., коп. 

Окремо по кожній стороні 

 

  

 

  

 

  

1. 

Санітарне обслуговування:
прибудинкової території 
допоміжних приміщень 

  

  

  

  

  

2. 

Технічне обслуговування
елементів будинку 

  

  

  

  

  

3. 

Ремонти на виконання функцій відповідального співвласника 

  

  

  

  

  

  

Всього: 

  

  

  

  

  

_____________________
(підпис) 

_____________________
(підпис) 

_____________________
(підпис) 

М. П. 

М. П. 

М. П. 

 

ДОГОВІР
на обслуговування будинку та прибудинкової території

м. ________ 

"___" _______________ 19__ р. 

________________________________________________________________,

(власники будинку, товариство власників)

що названі далі "Замовник", в особі _________________________________,

                                                             (посада, прізвище, ім'я та по батькові) 

що діє на основі ______________________, з одного боку та __________________________________, 

(назва підприємства, що обслуговує будинок)

що назване далі "Підрядник", в особі _________________________________, 

                                                                              (посада, прізвище, ім'я та по батькові) 

що діє на основі _____________, з другого боку, уклали між собою цей договір про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

"Замовник" передає, а "Підрядник" приймає на обслуговування будинок (секцію будинку) N ____, корп. N ____ по _______________________________. 

                                                                                  (вулиця, провулок, бульвар, проспект) 

Характеристика будинку (секції будинку) та прибудинкової території:

Будинок ______________ поверховий ________________________________, 

                                                      (матеріал стін) 

покрівля ______________________, балансова вартість ___________ тис. крб., 

               (конструкція та матеріал) 

зношеність на "___" _____________ 19__ р. становить ______ %, побудований в 19__ р. Об'єм будинку ____ куб. м., площа нежилих приміщень _____ кв. м, допоміжних приміщень _____ кв. м, в тому числі: сходові клітки _____ кв. м, коридори _____ кв. м, вестибюль _______ кв. м, колясочні ___ кв. м, сміттєві камери ___ кв. м, щитові ____ кв. м, бойлерні ____ кв. м.

В будинку ____ квартир загальною площею ____ кв. м, в тому числі однокімнатних ___ шт., 2-кімнатних ____ шт., 3-кімнатних ______ шт., 4-кімнатних ____ шт., 5-кімнатних ____ шт. Квартир посімейного заселення ____ шт., загального ____ шт.

Будинок підключений до телефонної мережі, диспетчеризований, обладнаний водопроводом (холодним, гарячим - від бойлерів, від водогрійних колонок), каналізацією, центральним опаленням (від ТЕЦ, місцевої котельної), від іншого джерела ____________________________, газопостачанням, електропостачанням,  

              (печей на газу або на твердому паливі) 

підлоговими електричними плитами, радіотрансляційною мережею, сміттєзбірником (___ шт.), ліфтами (____ шт.), замково-переговорними пристроями (кодовими замками ____ шт.), кабельним телебаченням _______________________

                                                                                                                 (інше технічне обладнання)

(непотрібне викреслити). 

Благоустрій прибудинкової території налічує асфальтове покриття ____ кв. м, газони та квітники ____ кв. м, дерева __ шт., живу огорожу ______ м. пог.

Технічний стан будинку ____________________________________________ 

(добрий, задовільний, незадовільний)

_________________________________________________________________ 

(наводяться несправні елементи будинку)

2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. "Замовник" зобов'язаний:

2.1.1. Забезпечувати утримання квартир власниками, наймачами, орендарями в належному технічному стані відповідно до вимог Правил користування приміщеннями жилих будинків і прибудинкових територій.

2.1.2. Забезпечувати участь своїх представників в проведенні оглядів елементів будинку для встановлення технічного та санітарного стану, обсягів та якості виконаних робіт та послуг.

2.1.3. Не пізніше останнього дня місяця перерахувати на розрахунковий рахунок "Підрядника" _____ крб. при оцінці якості обслуговування "добре".

2.1.4. Сплачувати комунальні послуги, які надаються мешканцям будинку, через "Підрядника", в розмірах фактичних витрат.

2.2. "Підрядник" зобов'язаний:

2.2.1. Забезпечувати санітарне обслуговування прибудинкових територій та допоміжних приміщень, враховуючи вивіз твердих відходів (побутового сміття, листя дерев та будівельного сміття, яке накопичилося внаслідок ремонту квартир мешканцями), технічне обслуговування елементів будинку згідно з вимогами Правил користування приміщеннями житлових будинків і прибудинкових територій та відомчими нормами і правилами, а також забезпечення комунальних та інших послуг мешканцям будинку за діючими розцінками, тарифами чи за договірними цінами.

2.2.2. Щорічно:

до 15 листопада кожного року представляти "Замовнику" розрахунки вартості робіт та послуг за діючими розцінками, тарифами та договірними цінами на наступний рік;

не пізніше 15 лютого проводити перерахунки вартості обслуговування за минулий рік згідно з фактичними обсягами виконаних робіт та наданих послуг.

3. ПРАВА СТОРІН

3.1. "Замовник" має право:

3.1.1. Стягнути з "Підрядника" згідно з діючим порядком збитки, заподіяні неналежним виконанням вимог, наведених в п. 2.1.1 договору.

3.1.2. Розірвати договір при умові, якщо "Підрядник" систематично не забезпечує належного утримання будинку та прибудинкової території, з письмовим повідомленням про це "Підрядника".

3.2. "Підрядник" має право:

3.2.1. За несвоєчасну виплату платежів за послуги "Замовнику" стягнути з нього пеню в розмірі 1 % з простроченої суми за кожну прострочену добу, але не більше 50 % суми боргу простроченої заборгованості*. 

3.2.2. Розірвати односторонньо договір на обслуговування будинку (секції будинку) при несплаті за послуги "Замовником" більше 2 місяців з письмовим повідомленням про це останнього.

4. ОСОБЛИВІ УМОВИ

4.1 В разі оцінки якості обслуговування будинку та прибудинкової території "відмінно" - плата збільшується на 10 %, в разі оцінки "задовільно" - плата знижується на 10 %*.

При незадовільній оцінці якості обслуговування будинку та прибудинкової території плата знижується на 50 %*.

____________
* Встановлюється за згодою сторін.

4.2. Договір укладено з урахуванням, що квартирна та орендна плата, платежі за комунальні та інші послуги надходять на розрахунковий рахунок "Замовника".

При перерахуванні перелічених платежів від мешканців безпосередньо на рахунок "Підрядника" в розрахунку вартості відображається лише різниця, необхідна для покриття фактичних витрат "Підрядника" з урахуванням його рентабельності.

5. Усі суперечки, які виникають з приводу цього договору, вирішуються в установленому порядку.

6. Цей договір укладений на __ років у двох примірниках, має рівну силу, один з яких знаходиться у "Замовника", другий - у "Підрядника".

Договір вважається продовженим на наступний строк, якщо за 3 місяці до закінчення строку від жодної із сторін не було заяви про його припинення.

Невід'ємною частиною договору є:

розрахунок вартості санітарного обслуговування прибудинкової території та допоміжних приміщень, технічного обладнання елементів будинку, комунальних та інших послуг;

план прибудинкової території (додаток).

7. Розрахункові рахунки та адреси сторін:

"Замовник"

______________________
(назва, адреса)
______________________
(розрахунковий рахунок)
_______________________
(підпис) 

"Підрядник"

______________________
(назва, адреса)
______________________
(розрахунковий рахунок)
_______________________
(підпис) 

М. П. 

М. П. 

 

РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ
санітарного обслуговування прибудинкової території та допоміжних приміщень, технічного обслуговування елементів будинку, комунальних та інших послуг

м. ____________, __________________________________________________

           (вулиця, бульвар, проспект, провулок) 

будинок N ____, корп. N ______.

NN
пп 

Види послуг, робіт 

Одиниця виміру послуг,
робіт 

Розцінка, тариф,
крб., коп. 

Вартість послуг, робіт за місяць,
крб., коп. 

1. 

Санітарне обслуговування:
прибудинкової території
допоміжних приміщень будинку 

  

  

  

2. 

Технічне обслуговування елементів будинку 

  

  

  

3. 

Комунальні послуги: 

  

  

  

центральне опалення 

  

  

  

водопостачання 

  

  

  

підігрів води 

  

  

  

каналізація 

  

  

  

газопостачання 

  

  

  

електропостачання 

  

  

  

телевізійна антена колективного 
користування 

  
  

  
  

  
  

радіо 

  

  

  

телефон 

  

  

  

замково-переговорний пристрій (кодові замки) 

  

  

  

оренда гаража 

  

  

  

________________________
________________________ 

  

  

  

4. 

Інші послуги (паспортне обслуговування,
прописка, виписка громадян, видача
довідок про місце проживання та інше) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Всього: 

  

  

  

Представник "Підрядника" 

Представник "Замовника" 

_________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
__________________
(підпис) 

_________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
__________________
(підпис) 

М. П. 

М. П. 

____________

Опрос