Идет загрузка документа (189 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О введении в действие Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 1996 год"

ВР Украины
Постановление Верховной Рады от 22.03.1996 № 97/96-ВР
Утратил силу

ПОСТАНОВА
Верховної Ради України 

Про введення в дію Закону України "Про Державний бюджет України на 1996 рік"

(Положення цієї Постанови є чинними до прийняття Закону України "Про Державний бюджет України на 1997 рік" у частині, що не суперечить чинному законодавству згідно із Законом України від 11 грудня 1996 року N 580/96-ВР)

Постанова втратила чинність
(у зв'язку з прийняттям
Закону України "Про Державний бюджет України на 1997 рік"
від 27 червня 1997 року N 404/97-ВР
)

Верховна Рада України постановляє:

1. Закон України "Про Державний бюджет України на 1996 рік" ввести в дію з 1 січня 1996 року, а статті 22, 24, 35 цього Закону - з дня опублікування, частину 2 статті 19 - у місячний термін з дня опублікування.

Статтю 31 цього Закону ввести в дію з 1 липня 1996 року. Кабінету Міністрів України за погодженням з Комісією Верховної Ради України з питань бюджету розробити механізм запровадження цієї статті.

2. Установити, що норми статей 15 і 16 Закону України "Про Державний бюджет України на 1996 рік" діють до введення в дію Закону України про внесення змін і доповнень до Закону України "Про плату за землю".

3. Рекомендувати Кабінету Міністрів України при внесенні пропозицій щодо уточнення показників Державного бюджету України на 1996 рік передбачити спрямування додатково отриманих коштів від введення в дію законів, що впливають на збільшення доходної частини бюджету, в першу чергу на соціальний захист населення.

4. Кабінету Міністрів України:

- у місячний термін розглянути питання про вдосконалення системи управління галуззю охорони здоров'я та витрат на утримання закладів охорони здоров'я, а також розширення обсягу медичних платних послуг в умовах обмеженого бюджетного фінансування;

- при внесенні пропозицій щодо уточнень показників Державного бюджету України на 1996 рік передбачати збільшення обсягу фінансування державних централізованих капітальних вкладень, національної оборони, Служби безпеки України та Прикордонних військ, а також відшкодування сільськогосподарським товаровиробникам проведених ними за рахунок власних коштів витрат по будівництву об'єктів соціально-культурного призначення на селі в 1995 році в сумі 28 трлн. карбованців;

- у першому півріччі 1996 року провести інвентаризацію нежилих приміщень, що здаються в оренду, підприємствами житлово-комунального господарства, установами, що повністю або частково фінансуються з бюджету, проаналізувати стан розрахунків за таку оренду і розробити відповідні пропозиції щодо впорядкування орендних відносин та збільшення на цій основі доходів бюджету і скорочення бюджетних витрат;

- у місячний термін розробити та затвердити порядок погашення боргу товаровиробників перед державним бюджетом шляхом закладання до державного резерву виробленої ними продукції на суму боргу;

- на виконання Постанови Верховної Ради України від 5 жовтня 1995 року "Про роботу Уряду по виконанню законів і постанов Верховної Ради України щодо стабілізації фінансового забезпечення паливно-енергетичного комплексу і підготовки його для роботи в осінньо-зимовий період" протягом року вишукати можливість залучення додаткових коштів для державної підтримки підприємств вугільної промисловості;

- вишукати додаткові можливості для залучення довгострокових кредитів та інших джерел для фінансування будівництва житла молодіжними житловими комплексами;

- фінансування видатків по агропромисловому комплексу здійснювати через Державне казначейство України;

- з метою забезпечення хворих на цукровий діабет вітчизняним інсуліном у місячний термін вишукати можливості будівництва і введення потужностей по його виробництву;

- вишукати можливості для збільшення обсягів фінансування атомної енергетики для добудови блоків атомних станцій;

- розробити проект Закону України про антикризове регулювання в економіці і в тримісячний термін внести його на розгляд Верховної Ради України;

- у місячний термін подати на розгляд Верховної Ради України проект Закону України про внесення змін і доповнень до Закону України "Про бюджетну систему України" щодо принципів розподілу закріплених і власних доходів і видатків між бюджетами різних рівнів;

- вишукати додаткові кошти на фінансування протихолерних заходів у південних областях України;

- визначитися з розпорядниками коштів на утримання засобів навігаційного забезпечення;

- розглянути питання про доцільність фінансування з державного бюджету громадських організацій.

5. Обласним, Київській і Севастопольській міським Радам при перегляді середніх ставок земельного податку, збільшених у 1996 році в 1,45 раза, затверджувати ставки податку за землі несільськогосподарського призначення, виходячи із середніх ставок податку, економічної оцінки території та місцезнаходження ділянок, але не вище ніж у 2 рази від середніх ставок.

6. Міністерствам і відомствам, іншим органам державної виконавчої влади, Уряду Автономної Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити скорочення державних витрат, припинення реалізації раніше прийнятих програм, які не забезпечуються джерелами фінансування, приведення показників щодо мережі, штатів та контингентів підвідомчих установ і закладів у відповідність із розмірами коштів, передбаченими в державному і місцевих бюджетах на їх утримання у 1996 році.

7. Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій обласним державним адміністраціям, Міністерству сільського господарства та продовольства, Міністерству транспорту, Українській державній корпорації по будівництву, ремонту та утриманню автомобільних доріг, Міністерству промисловості, Міністерству лісового господарства, Міністерству охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки, іншим міністерствам і відомствам України передбачити на 1996 рік та наступні роки кошти за рахунок державних централізованих капітальних вкладень із залученням коштів місцевих бюджетів, підприємств і організацій та інших джерел фінансування на здійснення заходів, пов'язаних із соціально-економічним розвитком населених пунктів, яким надано статус гірських, відповідно до Закону України "Про статус гірських населених пунктів в Україні".

8. Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським Радам здійснити в 1996 році розмежування частини загальнодержавних податків, зборів та інших обов'язкових платежів між республіканським бюджетом Автономної Республіки Крим, обласними, міськими (міст Києва і Севастополя) бюджетами та бюджетами районів, міст обласного підпорядкування, районів у містах, виходячи з розрахунку середньої мінімальної забезпеченості на одного жителя Автономної Республіки Крим, області, міста.

9. З метою розширення фінансово-бюджетної бази місцевих Рад установити, що в 1996 році в бюджетах областей та міста Києва залишаються 50 відсотків суми надходжень податку на добавлену вартість, акцизного збору, податку на прибуток підприємств, що перебувають у загальнодержавній власності, понад розміри контингентів, урахованих у нормативах відрахувань від загальнодержавних податків і зборів.

Кабінету Міністрів України затвердити порядок проведення зазначених розрахунків.

10. Установити, що кошти на фінансування державних централізованих капітальних вкладень, передбачені в розрахунках до бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, використовуються відповідними Радами виключно за цільовим призначенням.

11. Установити, що починаючи з 1 травня 1996 року кошти, які надходять до Державного бюджету України від плати за спеціальне використання прісних водних ресурсів від підприємств житлово-комунального господарства, спрямовуються на ремонт та реконструкцію аварійних мереж водопостачання та каналізаційних мереж міських населених пунктів України.

Міністерству фінансів, Міністерству економіки, Міністерству охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України разом з Державним комітетом України по житлово-комунальному господарству внести відповідні зміни до існуючого порядку формування розділу Державного бюджету України "Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека".

12. Установити, що пропозиції Кабінету Міністрів України, які надходять до Верховної Ради України, щодо змін ставок акцизного збору і ввізного мита розглядаються в позачерговому порядку.

13. Пункт 10 Постанови Верховної Ради України від 13 грудня 1995 року "Про основні положення податкової політики і податкову реформу в Україні" викласти в такій редакції:

"Встановити, що з 1 січня 1996 року на основні рахунки Державного бюджету України, а також місцевих бюджетів усіх рівнів зараховуються кошти цільових бюджетних фондів (крім Пенсійного фонду України, Державного інноваційного фонду, Фонду охорони праці та Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення, а також спеціальних фондів, утворених міністерствами, відомствами, концернами та корпораціями для фінансування галузевих науково-дослідних робіт. Кошти зазначених фондів входять до складу доходів і видатків відповідних бюджетів, обліковуються на окремих рахунках та використовуються відповідно до їх цільового призначення)".

14. Контроль за виконанням Державного бюджету України на 1996 рік покласти на Комісію Верховної Ради України з питань бюджету.

 

 

Голова Верховної Ради
України

 
О. МОРОЗ 

м. Київ
 22 березня 1996 року
N 97/96-ВР 

 
 

 

  

Додаток N 1
до Закону України
"Про Державний бюджет України на
1996 рік"  

Видатки Державного бюджету України по міністерствах і відомствах та граничні асигнування на оплату праці

(млрд. крб.)

Видатки  

Всього
витрат  

в т. ч.
заробітна
плата  

Соціальний захист населення - разом   

133654,7  

75,4  

з них:  

   

   

- утримання регіональних пунктів тимчасового розміщення біженців  

445  

23  

у тому числі:  

   

   

- Міністерство України у справах національностей, міграції та культів  

445  

23  

- виплата компенсацій відповідно до Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні"  

200  

   

у тому числі:  

   

   

Міністерство фінансів України

200  

   

- відшкодування банкам різниці процентних ставок по пільгових кредитах на індивідуальне будівництво на селі  

0,6  

   

у тому числі:  

   

   

Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, облфінуправління, Київське та Севастопольське міськфінуправління  

0,6  

   

- компенсація додаткових витрат на будівництво житла за рахунок коштів населення  

1030  

   

у тому числі:  

   

   

Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, облфінуправління, Київське та Севастопольське міськфінуправління  

1030  

   

соціальне забезпечення  

129549,5  

52,4  

з них:  

   

   

- пенсії військовослужбовцям та особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ  

72981  

   

у тому числі:  

   

   

Державний спеціалізований комерційний ощадний банк України  

72981  

   

- перерахування до Пенсійного фонду на виплати пенсій військовослужбовцям рядового, сержантського і старшинського складу строкової служби та їх сім'ям  

31000  

   

у тому числі:  

   

   

Пенсійний фонд України  

31000  

   

- кошти бюджету, що передаються до Фонду соціального захисту інвалідів  

19000  

   

з них Національна програма "Діти України"  

80  

   

у тому числі:  

   

   

Міністерство соціального захисту населення України  

19000  

   

- кошти на утримання будинків-інтернатів та інших установ соціального забезпечення  

6568,5  

52,4  

у тому числі:  

   

   

Міністерство соціального захисту населення України  

2168,9  

32,4  

Міністерство сільського господарства та продовольства України  

235  

20  

інші громадські організації інвалідів і ветеранів війни і праці  

4164,6  

   

- фінансування заходів, пов'язаних із здійсненням державного регулювання цін  

2429,6  

   

з них:  

   

   

- тверде паливо  

70,4  

   

у тому числі:  

   

   

Український концерн торф'яної промисловості "Укрторф"  

70,4  

   

- здешевлення вартості будівництва житла молодіжними житловими комплексами  

1650  

   

у тому числі:  

   

   

Фонд сприяння молодіжному житловому будівництву  

1650  

   

- житлово-комунальне господарство (централізовані видатки)  

709,2  

   

у тому числі:  

   

   

Міністерство сільського господарства та продовольства України  

115  

   

Національна академія наук України  

31,2  

   

Українська академія аграрних наук  

25  

   

Відомчий житловий фонд  

538  

   

Фінансування соціально-культурних закладів, установ та заходів - разом  

251618,3  

73285,9  

у тому числі:  

   

   

освіти  

131826,1  

48749,0  

у тому числі:  

   

   

Міністерство освіти України  

87972,1  

31052  

з них на Національну програму "Діти України"  

7927,8  

   

Міністерство сільського господарства та продовольства України  

11876  

5338  

Міністерство охорони здоров'я України  

6786  

4053  

Міністерство економіки України  

43  

17  

Міністерство енергетики і електрифікації України  

355  

163  

Міністерство зв'язку України  

437  

239  

Міністерство культури і мистецтв України  

2220  

1081  

Міністерство лісового господарства України  

421  

143  

Міністерство України у справах молоді і спорту  

1770  

365  

Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України  

17  

7  

Міністерство рибного господарства України  

223  

40  

Міністерство промисловості України  

2445  

899  

Міністерство соціального захисту населення України  

267  

48  

Міністерство статистики України  

11  

   

Міністерство транспорту України  

822  

368  

Міністерство фінансів України  

600  

161  

Міністерство юстиції України  

20  

10  

Міністерство зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України  

50  

15  

Міністерство закордонних справ України  

70  

21  

Українська академія аграрних наук  

246  

89  

Національний аграрний університет  

1042  

340  

Адміністрація Президента України  

100  

   

Українське об'єднання цивільної авіації "Аеропорти України"  

56  

22  

Національна академія наук України  

285  

55  

Українська академія державного управління при Президенті України  

414  

100  

Вища атестаційна комісія України  

12  

6  

Верховний Суд України  

10  

   

Генеральна прокуратура України  

25  

10  

Господарське управління Кабінету Міністрів України  

100  

15  

Головне управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України  

50  

15  

Головне управління державної служби при Кабінеті Міністрів України  

68  

   

Головна державна податкова інспекція України  

69  

   

Лікарсько-санітарна служба Південно-Західної залізниці Міністерства транспорту України  

93  

39  

Державний комітет України по водному господарству  

37  

16  

Державний комітет України по житлово-комунальному господарству  

211  

95  

Державний комітет України по геології і використанню надр  

120  

39  

Державний комітет України по земельних ресурсах  

10  

   

Державний комітет України у справах містобудування і архітектури  

11  

3  

Державний комітет України з питань державних секретів  

3  

   

Державний митний комітет України  

78  

42  

Державний комітет України по нагляду за охороною праці  

37  

9  

Державна служба України з питань технічного захисту інформації  

1  

   

Державний комітет України по стандартизації, метрології та сертифікації  

94  

32  

Державний комітет телебачення і радіомовлення України  

22  

7  

Державний комітет України по харчовій промисловості  

1462  

506  

Державний комітет України з питань науки, техніки та промислової політики  

8  

2  

Державний комітет України по матеріальних резервах  

19  

6  

Державний комітет України з питань садівництва, виноградарства та виноробної промисловості  

531  

175  

Відділ навчальних закладів "Укрзалізниці" Міністерства транспорту України  

3662  

1368  

Київський університет ім. Тараса Шевченка  

2113  

606  

Національний університет "Києво-Могилянська академія"  

605  

76  

Головне контрольно-ревізійне управління України  

15  

   

Лікувально-оздоровче об'єднання при Кабінеті Міністрів України  

23  

6  

Національне агентство з питань інформатизації  

2  

   

Видавництво "Преса України"  

25  

9  

Координаційна Рада Спілки піонерських організацій України  

300  

55  

Українська державна будівельна корпорація (Укрбуд)  

436  

181  

Український союз об'єднань, підприємств і організацій побутового обслуговування населення "Укрсоюзсервіс"  

168  

66  

Український державний концерн місцевої промисловості (Укрмісцевпром)  

190  

58  

Українське об'єднання "Укрнафтопродукт"  

17  

7  

Товариство сприяння обороні України  

2038  

388  

Управління справами Верховної Ради України  

26  

8  

Центральна спілка споживчих товариств "Укоопспілка"  

587  

278  

із загальних видатків на фінансування освіти:  

   

   

на книговидання  

9288  

   

культури  

29740  

8071,2  

у тому числі:  

   

   

Міністерство культури і мистецтв України  

10519,1  

2437,6  

Міністерство охорони здоров'я України  

126,7  

26,5  

Державний комітет України по харчовій промисловості  

53,2  

33,5  

Міністерство сільського господарства і продовольства України  

133  

84  

Міністерство фінансів України  

216,4  

7  

Міністерство промисловості України  

27  

7  

Державний комітет України у справах містобудування і архітектури  

187,5  

26,7  

Державний комітет телебачення і радіомовлення України  

15304,3  

4870  

Міністерство економіки України  

7  

2,9  

Міністерство України у справах молоді і спорту  

2,5  

0,9  

Академія педагогічних наук України  

6  

3,3  

Управління справами Верховної Ради України  

32  

6,8  

Спілка дизайнерів України  

6,5  

2,5  

Спілка художників України  

63,9  

19,1  

Спілка театральних діячів України  

47,6  

5,3  

Спілка фотохудожників України  

22,4  

9,3  

Всеукраїнська музична спілка  

79,3  

17,5  

Спілка композиторів України  

76,8  

5,4  

Спілка майстрів народного мистецтва України  

40  

10,8  

Спілка кінематографістів України  

44,9  

10,6  

Спілка письменників України  

65  

22  

Спілка журналістів України  

8,7  

5,8  

Спілка архітекторів України  

6  

2,8  

Національна комісія з питань повернення в Україну культурних цінностей при Кабінеті Міністрів України  

19,7  

2,8  

Центр "Український дім" при Кабінеті Міністрів України  

107  

11,1  

Український центр творчості дітей та юнацтва  

7,3  

   

Державний комітет України по туризму  

140  

   

Товариство зв'язків з українцями за межами України  

78,8  

   

Національна кінематика України  

60  

18  

Міністерство України у справах національностей та міграції  

65  

   

Всеукраїнське товариство "Просвіта" ім. Тараса Шевченка  

23  

   

Міністерство України у справах преси та інформації  

770  

90  

Головна Рада Українського товариства охорони пам'яток історії та культури  

54,1  

35,6  

Українське національне інформаційне агентство  

374  

86,2  

Державне агентство з авторських і суміжних прав  

2  

   

Редакція газети "Робітнича газета"  

50  

   

Редакція газети "Урядовий кур'єр"  

140  

30  

Рада професійної спілки залізничників і транспортних будівельників України  

22  

13,9  

Головне архівне управління при Кабінеті Міністрів України  

190  

73,4  

Комітет по Державних преміях ім. Т. Г. Шевченка при Кабінеті Міністрів України  

6  

   

Редакція газети "Голос України"  

500  

53,8  

ЦК професійної спілки авіапрацівників України  

7,2  

4,5  

Міністерство рибного господарства України  

1,1  

0,6  

Державний комітет України з питань садівництва, виноградарства та виноробної промисловості  

47  

34  

із загальних видатків на фінансування культури:  

   

   

на книговидання і пресу  

1042,6  

   

на придбання літератури  

1000  

   

на фінансування Програми збереження і розвитку малочисельних корінних народів України - кримських караїмів і кримчаків  

40  

   

охорони здоров'я  

56207,2  

15072,8  

у тому числі:  

   

   

Міністерство охорони здоров'я України  

23563,2  

5836,5  

з них:  

   

   

заходів по імунопрофілактиці та боротьбі з епідеміями та централізованих заходів по профілактиці та лікуванню туберкульозу  

2000  

   

Національна програма "Діти України"  

100  

   

Національна програма "Планування сім'ї"  

170  

   

Українське об'єднання цивільної авіації "Аеропорти України"  

220,6  

106,6  

Лікувально-оздоровче об'єднання при Кабінеті Міністрів України  

4977,9  

945,1  

Міністерство освіти України  

85,4  

43,7  

Міністерство сільського господарства і продовольства України  

937  

381  

Акціонерна судноплавна компанія "Укррічфлот"  

502,3  

53,4  

Міністерство соціального захисту населення України  

1635  

242,1  

Національна академія наук України  

709,5  

133,2  

Академія медичних наук України  

8024,8  

1591,9  

Державний комітет України з питань науки, техніки та промислової політики  

3,7  

1,4  

Управління справами Верховної Ради України  

1000  

111,6  

Лікарсько-санітарна служба Південно-Західної залізниці Міністерства транспорту України  

11941,3  

5234,3  

Національний комітет Товариства Червоного Хреста України  

596,2  

385,3  

Орендне підприємство - фірма "Укргазбуд"  

7,5  

4,8  

Національний комітет по боротьбі із захворюванням на СНІД при Президенті України  

2000  

   

Міністерство рибного господарства України  

2,8  

1,9  

фізичної культури та молодіжних заходів  

6495  

1392,9  

у тому числі:  

   

   

Міністерство України у справах молоді і спорту  

4470  

778,1  

Фізкультурно-спортивне товариство "Колос"  

740  

322,7  

Контрольно-рятувальні служби туристсько-спортивної спілки України  

57  

26,2  

Центральний спортивний клуб "Гарт"  

675  

187,3  

Українське молодіжне аерокосмічне об'єднання "Сузір'я"  

20  

   

Фізкультурно-спортивне товариство "Динамо"  

230  

   

Спортивне товариство профспілок "Україна"  

83  

13,2  

Товариство сприяння обороні України  

220  

65,4  

витрат на забезпечення підготовки та участі спортсменів України в XXVI Олімпійських іграх і III Параолімпійських іграх 1996 року  

2350  

   

у тому числі:  

   

   

Міністерство України у справах молоді і спорту  

2350,0  

   

видатків на утримання об'єктів соціально-культурної сфери, які передаються підприємствами загальнодержавної власності до комунальної власності  

25000,0  

   

Фінансування науки  

72240,8  

37313,4  

у тому числі:  

   

   

Національна академія наук України  

15578,1  

10079  

Українська академія аграрних наук  

6366,6  

3183,3  

Академія медичних наук України  

972,5  

641,9  

з них: Національна програма "Діти України"  

30  

   

Академія педагогічних наук України  

618,9  

383,7  

Академія правових наук України  

76,7  

47,8  

Національний університет "Києво-Могилянська академія"  

24,4  

15,8  

Київський університет ім. Тараса Шевченка  

424,1  

274,8  

Національний аграрний університет  

64,3  

38,1  

Міністерство освіти України  

5446,6  

3638,3  

Міністерство охорони здоров'я України  

3933,4  

2462,3  

Міністерство соціального захисту населення України  

88,4  

49,6  

Міністерство юстиції України  

113,2  

62,8  

Міністерство економіки України  

1249,9  

886,2  

Міністерство праці України  

102,2  

59,9  

Міністерство зв'язку України  

65  

33  

Міністерство вугільної промисловості України  

568  

327,1  

Міністерство статистики України  

172,3  

82,7  

Міністерство України у справах молоді і спорту  

56,5  

28,8  

Міністерство лісового господарства України  

129,2  

63,7  

Міністерство машинобудування, військово-промислового комплексу та конверсії України  

1394,3  

693  

Міністерство промисловості України  

638,7  

307,7  

Міністерство культури і мистецтв України  

88,3  

43  

Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України  

443,8  

241  

Міністерство сільського господарства та продовольства України  

913,9  

457  

Міністерство транспорту України  

224,8  

125,9  

Міністерство зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України  

24  

12,2  

Міністерство фінансів України  

131,8  

75,3  

Міністерство України у справах преси та інформації  

52,7  

29,4  

Міністерство енергетики і електрифікації України  

36,5  

19,4  

Штаб Цивільної оборони України  

18  

9  

Державний комітет України з питань науки, техніки та промислової політики  

6261,9  

4013,9  

Державний комітет України у справах містобудування і архітектури  

215,2  

109,3  

Державна служба України з питань спеціальної інформації та критичних технологій  

20,8  

12,6  

Державний комітет України по гідрометеорології  

138,1  

87  

Державний комітет України по стандартизації, метрології та сертифікації  

624  

361,9  

Державний комітет України по використанню ядерної енергії  

76  

30  

Державний комітет України по харчовій промисловості  

139,9  

63,2  

Державний комітет України по водному Господарству  

45  

20,8  

Міністерство рибного господарства України  

256,2  

115,3  

Державний комітет України по житлово-комунальному господарству  

189,3  

75,7  

Державна акціонерна компанія "Укрресурси"  

43,7  

27,4  

Державний комітет України по нагляду за охороною праці  

67,1  

31,5  

Державний комітет України з питань державних секретів  

3,2  

1,4  

Державний комітет України з медичної та мікробіологічної промисловості  

388,6  

152,7  

Державний комітет нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України  

20  

10  

Державна служба України з питань технічного захисту інформації  

69  

34  

Державний митний комітет України  

120  

64,8  

Державний комітет України з енергозбереження  

260  

149,5  

Державний комітет України з питань садівництва, виноградарства та виноробної промисловості  

11  

5,5  

Київська міська державна адміністрація  

6  

3  

Національний інститут стратегічних досліджень  

70  

43,5  

Науково-виробничий центр страхової документації України  

365,8  

182,9  

Консорціум "Укрфітотерапія"  

10  

4  

Український державний концерн по виробництву цементу і азбоцементних виробів (Укрцемент)  

7,3  

3,7  

Українська державна корпорація по виконанню монтажних і спеціальних будівельних робіт (Укрмонтажспецбуд)  

22,2  

11,3  

Український державний концерн місцевої промисловості (Укрмісцевпром)  

1  

0,5  

Центр розвитку і реконструкції економіки при Кабінеті Міністрів України  

31,1  

19,4  

Українська державна корпорація промисловості будівельних матеріалів (Укрбудматеріали)  

81,3  

35,6  

Українська державна корпорація по будівництву, ремонту та утриманню автомобільних доріг "Укравтодор"  

6  

3,4  

Українська науково-виробнича асоціація по виробництву медичної техніки та інструменту "Укрмедприлад"  

197,5  

100,5  

Українське товариство сліпих  

16  

8  

Українське товариство глухих  

17  

10,5  

Комітет по використанню повітряного простору України "Украеронавігація"  

10  

6,1  

Головне архівне управління при Кабінеті Міністрів України  

21  

12,8  

Науково-дослідний інститут проблем механіки "Ритм"  

20,1  

11,1  

Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут"  

611  

305,5  

Комітет по Державних преміях України в галузі науки та техніки при Кабінеті Міністрів України  

60,1  

59,3  

Національне космічне агентство України  

10,1  

5,2  

Промінвестбанк України  

10  

5  

Державний комітет України по матеріальних резервах  

40  

23,8  

Національне агентство інформатизації  

509,5  

285,3  

Українська академія державного управління при Президенті України  

49  

30,4  

Спільне з Міжнародним науковим фондом фінансування проектів українських вчених  

302,7  

   

Державний інноваційний фонд України  

20800  

6404,4  

з них:  

   

   

- на фінансування національних, міжгалузевих, галузевих, регіональних програм  

10000  

6314,4  

у тому числі:  

   

   

Національна академія наук України  

8100  

5240,1  

Українська академія аграрних наук  

1000  

500  

Академія медичних наук України  

400  

264  

Академія педагогічних наук України  

400  

248  

Академія правових наук України  

100  

62,3  

- утримання штатних працівників фонду  

105  

90  

- видатки на капітальний ремонт  

95  

   

із загальних видатків на фінансування науки:  

   

   

на книговидання  

47,7  

   

на передплату і закупівлю науково-технічної літератури  

1025,9  

   

Державні капітальні вкладення  

90892  

   

з них:  

   

   

агропромисловий комплекс  

42000  

   

бюджетні позички  

10000  

   

Кошти на придбання рухомого складу залізничного транспорту для пасажирських перевезень  

1500  

   

у тому числі:  

   

   

Міністерство транспорту України  

1500  

   

Видатки на реструктуризацію вугільної промисловості  

27000  

   

у тому числі:  

   

   

Міністерство вугільної промисловості України  

27000  

   

Фінансування будівництва житла для військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ  

15000  

   

у тому числі:  

   

   

Міністерство оборони України  

10500  

   

з них:  

   

   

на будівництво житла для військовослужбовців, звільнених у запас або у відставку, які перебувають на квартирному обліку місцевих державних адміністрацій  

2000  

   

Міністерство внутрішніх справ України  

2990  

   

Служба безпеки України  

250  

   

Головне управління урядового зв'язку Служби безпеки України  

100  

   

Головне управління Командуючого Національною гвардією України  

200  

   

Державний комітет у справах охорони державного кордону України  

600  

   

Штаб Цивільної оборони України  

60  

   

Управління Державної охорони України  

300  

   

Народне господарство - разом  

355041,4  

13404,3  

у тому числі на фінансування:  

   

   

- бюджетних позичок:  

18000  

   

на створення зимових експлуатаційних запасів палива для підприємств системи Міністерства енергетики та електрифікації України  

8000  

   

на підтримку державних підприємств  

10000  

   

- геологорозвідувальних робіт з пошуку твердих корисних копалин та глибокого розвідувального буріння на нафту і газ  

35900  

   

у тому числі:  

   

   

Державний комітет України по геології та використанню надр  

28100  

   

Міністерство промисловості України  

340  

   

Державний комітет нафтової, газової та нафто-переробної промисловості України   

5700  

   

Українська державна корпорація промисловості будівельних матеріалів (Укрбудматеріали)  

130  

   

Національна академія наук України  

70  

   

Міністерство транспорту України  

15  

   

Акціонерне товариство лікувально-оздоровчих установ профспілок України "Укрпрофоздоровниця"  

25  

   

Державний комітет України по використанню ядерної енергії (Держкоматом)  

130  

   

Міністерство вугільної промисловості України  

1390  

   

- геологорозвідувальних робіт з пошуку золота  

2790  

   

у тому числі:  

   

   

Державний комітет України по геології та використанню надр  

2790  

   

- заходів з конверсії підприємств оборонного комплексу і створення нових видів цивільної продукції  

16900  

   

у тому числі:  

   

   

Міністерство машинобудування, військово промислового комплексу і конверсії України  

14900  

   

з них:  

   

   

для сільськогосподарського машинобудування  

5200  

   

Державний міжнародний аеропорт "Бориспіль"  

2000  

   

- Національної космічної програми  

6500  

   

у тому числі:  

   

   

Національне космічне агентство України  

6500  

   

- Національної програми досліджень і використання ресурсів Азово-Чорноморського басейну, інших районів Світового океану  

2500  

   

у тому числі:  

   

   

Національне агентство морських досліджень і технологій при Кабінеті Міністрів України  

2500  

   

- заходів з переробки брухту і відходів дорогоцінних металів  

1732,2  

   

у тому числі:  

   

   

Міністерство машинобудування, військово-промислового комплексу та конверсії України  

365  

   

Міністерство промисловості України  

306  

   

Державний комітет по використанню ядерної енергії (Держкоматом)  

430  

   

Державне підприємство "Укрбурштин"  

574,4  

   

Державний гемологічний центр України  

26,8  

   

Українська державна корпорація промисловості будівельних матеріалів  

20  

   

Інститут надтвердих матеріалів Національної академії наук України  

10  

   

- протиепізоотичних заходів, бюджетних установ агропромислового комплексу та інших його витрат  

7587,9  

1060,1  

у тому числі:  

   

   

Українська академія аграрних наук  

10,1  

6,7  

Державний комітет по харчовій промисловості України  

8,8  

4,2  

Міністерство сільського господарства та продовольства України  

7561,7  

1045  

Державний комітет України з питань садівництва, виноградарства та виноробної промисловості  

7,3  

4,2  

- заходів з водного господарства  

8226  

1825  

у тому числі:  

   

   

Державний комітет України по водному господарству  

8226  

1825  

- охорони, селекції та відтворення рибних запасів  

1900  

231,1  

у тому числі:  

   

   

Міністерство рибного господарства України  

1900  

231,1  

- земельної реформи та землевпорядкування  

700  

   

у тому числі:  

   

   

Державний комітет України по земельних ресурсах  

700  

   

- державної програми створення золотодобувної промисловості  

2841  

   

у тому числі:  

   

   

Міністерство промисловості України  

2841  

   

- державної програми підтримки селекції у тваринництві  

9356,6  

   

у тому числі:  

   

   

Українська академія аграрних наук  

414  

   

Міністерство сільського господарства та продовольства України  

8942,6  

   

- державної програми підтримки селекції у рослинництві  

8184  

   

у тому числі:  

   

   

Міністерство сільського господарства та продовольства України  

7566,3  

   

Українська академія аграрних наук  

432,7  

   

Державний комітет України з питань садівництва, виноградарства та виноробної промисловості  

185  

   

- докорінного поліпшення земель  

1053,1  

   

у тому числі:  

   

   

Міністерство сільського господарства та продовольства України  

864,2  

   

Українська академія аграрних наук  

2,5  

   

Державний комітет України по харчовій промисловості  

9,5  

   

Державний комітет України з питань садівництва, виноградарства та виноробної промисловості  

176,9  

   

- лісового господарства, охорони і захисту лісів  

10842  

4255,1  

у тому числі:  

   

   

Міністерство лісового господарства України  

10081,5  

4255,1  

Міністерство сільського господарства та продовольства України  

751,5  

   

Державний комітет України з питань садівництва, виноградарства та виноробної промисловості  

9  

   

- витрат на закладення і догляд за молодими садами, виноградниками  

3500  

   

у тому числі:  

   

   

Державний комітет України з питань садівництва, виноградарства та виноробної промисловості  

3500  

   

- витрат, пов'язаних із наданням допомоги і часткових сплат відсотків по виданих кредитах:  

   

   

підприємцям  

500  

   

у тому числі:  

   

   

Український фонд підтримки підприємництва  

500  

   

селянським (фермерським) господарствам  

950  

   

у тому числі:  

   

   

Міністерство сільського господарства та продовольства України  

950  

   

- колективним сільськогосподарським підприємствам  

250,3  

   

у тому числі:  

   

   

Міністерство сільського господарства та продовольства України  

250,3  

   

- заготівлі сільськогосподарської продукції за державним контрактом (бюджетна позичка)  

30000  

   

у тому числі:  

   

   

Міністерство сільського господарства та продовольства України  

30000  

   

- витрат на забезпечення державних матеріальних резервів  

148425  

   

у тому числі:  

   

   

Державний комітет України по матеріальних резервах  

148425  

   

- інших видатків на народне господарство  

36403,3  

6033  

у тому числі:  

   

   

- топографо-геодезичних робіт  

1030  

   

у тому числі:  

   

   

Головне управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України  

1030  

   

- типового проектування  

221  

   

у тому числі:  

   

   

Державний комітет України у справах містобудування і архітектури  

157,5  

   

Міністерство сільського господарства та продовольства України  

24,5  

   

Українська державна будівельна корпорація (Укрбуд)  

6  

   

Державний комітет України по житлово-комунальному господарству  

5  

   

Державний комітет України по водному  господарству

1,3   

     

Міністерство економіки України  

26,7  

   

- операційних видатків - паспортизації пам'яток архітектури, премій архітекторам, оглядів і конкурсів  

25,7  

   

у тому числі:  

   

   

Державний комітет України у справах містобудування і архітектури  

25,7  

   

- спеціальних видатків Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України  

4100  

   

у тому числі:  

   

   

Міністерство машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України  

4100  

   

- утримання блоку 2 ЧАЕС  

1610  

590  

у тому числі:  

   

   

Державний комітет України по використанню ядерної енергії (Держкоматом)  

1610  

590  

- утримання органів державного нагляду за дотриманням вимог стандартизації і метрології  

220  

90  

у тому числі:  

   

   

Державний комітет України по стандартизації, метрології та сертифікації  

220  

90  

- Головної воєнізованої протифонтанної частини  

105,6  

70,6  

- невідкладних заходів по розв'язанню соціально-економічних та екологічних наслідків діяльності Яворівського ДГХП "Сірка" та Стебницького ДГХП "Полімінерал"  

800  

   

у тому числі:  

   

   

Міністерство промисловості України  

800  

   

- операційних видатків Державного комітету України по житлово-комунальному господарству  

24,6  

   

у тому числі:  

   

   

Державний комітет України по житлово-комунальному господарству  

24,6  

   

- утримання фельдзв'язку та спеціалізованих об'єктів  

612  

140,5  

у тому числі:  

   

   

Міністерство зв'язку України  

612  

140,5  

- утримання виробничого об'єднання "Укрводшлях"   

   

   

у тому числі:  

   

   

Міністерство транспорту України  

823,4  

   

- утримання місцевих органів Державного комітету України по нагляду за охороною праці  

1065  

696  

у тому числі:  

   

   

Державний комітет України по нагляду за охороною праці  

1065  

696  

- дотації на часткову компенсацію витрат по збиткових спортивних спорудах  

48,7  

   

у тому числі:  

   

   

Міністерство України у справах молоді і спорту  

48,7  

   

- програми по виробництву аналогів і субстанцій  

1780  

   

у тому числі:  

   

   

Державний комітет України з медичної та мікробіологічної промисловості  

1780  

   

- консервації потужностей з виробництва важкої води (Дніпродзержинське ВО "Азот") та налагодження виробництва вуглю-вуглецю  

232  

   

у тому числі:  

   

   

Міністерство промисловості України  

232  

   

- приросту нормативу оборотних коштів по легкій та харчовій галузях промисловості  

300  

   

у тому числі:  

   

   

Міністерство промисловості України  

150  

   

Державний комітет України по харчовій промисловості  

150  

   

- створення зразку лінії переробки радіоактивних відходів АЕС  

200  

   

у тому числі:  

   

   

Державний комітет України по використанню ядерної енергії (Держкоматом)  

200  

   

- покриття планових збитків, формування фондів заохочення і розвитку виробництва (Українське державне об'єднання "Радон")  

287  

   

у тому числі:  

   

   

Міністерство України у справах захисту населення від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС  

287  

   

- Національного виставочного центру при Кабінеті Міністрів України   

40  

28,3  

- обласних центрів по гідрометеорології, морських гідрологічних, метеорологічних станцій і постів, лабораторій по контролю за забрудненням навколишнього природного середовища  

1600  

700  

у тому числі:  

   

   

Державний комітет України по гідрометеорології  

1600  

700  

- робіт з хіміко-токсикологічного та фізико-хімічного контролю  

302,6  

   

у тому числі:  

   

   

Державний комітет України у справах захисту прав споживачів  

302,6  

   

- Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння  

2474,2  

 
   

у тому числі:  

   

   

Міністерство фінансів України  

2474,2  

   

- спеціальних видатків, створення системи розвитку та захисту критичних технологій  

2100  

   

у тому числі:  

   

   

Державна служба України з питань спеціальної інформації і критичних технологій  

2100  

   

- пошуку, видобутку та використання метану вугільних родовищ  

540  

   

у тому числі:  

   

   

Державний комітет України по геології та використанню надр  

540  

   

- утримання Державної воєнізованої гірничо-рятувальної служби  

4183,7  

2704,1  

у тому числі:  

   

   

Міністерство вугільної промисловості України  

4183,7  

2704,1  

- покриття витрат авіакомпаній (утримання спеціалізованого загону)  

780  

   

у тому числі:  

   

   

Державна авіакомпанія "Авіалінії України"  

780  

   

- утворення Державної служби єдиного часу та придбання для Національного автоматизованого інформаційного фонду стандартів нормативної інформації  

450  

   

у тому числі:  

   

   

Державний комітет України по стандартизації, метрології та сертифікації  

450  

   

- робіт по стандартизації та сертифікації в галузі технічного захисту інформації  

55  

   

у тому числі:  

   

   

Державна служба України з питань технічного захисту інформації  

55  

   

- придбання обладнання для інспекції по захисту інформації  

500  

   

у тому числі:  

   

   

Державна служба України з питань технічного захисту інформації  

500  

   

- антарктичної станції "Академік Вернадський"  

108  

0,5  

у тому числі:  

   

   

Національне агентство морських досліджень і технологій  

108  

0,5  

- Державної програми "Гідрографія"  

1833,1  

   

у тому числі:  

   

   

Національне агентство морських досліджень і технологій  

1833,1  

   

- утримання засобів навігаційного забезпечення  

3378  

1013  

у тому числі:  

   

   

Національне агентство морських досліджень і технологій  

   

   

- видатків Українського науково-технологічного центру згідно зобов'язань Уряду по Угоді  

26  

   

- витрат на виготовлення марок акцизного збору на алкогольні напої та тютюнові вироби  

4301,7  

   

у тому числі:  

   

   

Головна державна податкова інспекція України   

4301,7  

   

- розробки та виготовлення відзнак та нагород України  

246  

   

у тому числі:  

   

   

Міністерство фінансів України   

246  

   

Видатки на технічне переозброєння підприємств паливно-енергетичного комплексу (Фонд розвитку паливно-енергетичного комплексу)  

108000  

   

з них:  

   

   

Міністерство вугільної промисловості України  

100000  

   

Фінансування житлово-комунального та шляхового господарства - разом   

7000,2  

   

у тому числі:  

   

   

- капітальний ремонт житлового фонду  

972  

   

у тому числі:  

   

   

Верховна Рада України  

163  

   

Кабінет Міністрів України   

379,2  

   

Міністерство економіки України  

105  

   

Державний комітет України по житлово-комунальному господарству   

324,8  

   

- благоустрій міст і селищ міського типу  

28,2  

   

у тому числі:  

   

   

Державний комітет України по житлово-комунальному господарству  

28,2  

   

- ремонт на утримання доріг загального користування державного значення  

6000  

   

у тому числі:  

   

   

Українська державна корпорація по будівництву, ремонту та утриманню автомобільних доріг (Укравтодор) Міністерства транспорту України   

6000  

   

Реставрація пам'яток архітектури  

628  

   

у тому числі:  

   

   

Державний комітет України у справах містобудування і архітектури

628  

   

Охорона навколишнього природного середовища  

9566  

2608  

у тому числі:  

   

   

Державний комітет України по геології і використанню надр  

900  

319  

Міністерство лісового господарства України  

1647  

157,5  

Міністерство охорони навколишнього природного середовища і ядерної безпеки України  

1350  

524,1  

Державний комітет України по земельних ресурсах  

1180  

   

Державний комітет України по гідрометеорології  

270  

5  

Українська академія аграрних наук  

76  

36,4  

Державний комітет України по житлово-комунальному господарству  

3  

1  

Державний комітет України по водному господарству  

4140  

1565  

Фінансування заходів, пов'язаних з поверненням кримськотатарського народу та осіб інших національностей, які були незаконно депортовані з України  

100  

   

у тому числі:  

   

   

Міністерство України у справах національностей та міграції  

100  

  

Національна оборона - разом  

137962  

   

у тому числі:  

   

   

Міністерство оборони України  

137962  

   

Штаби і війська Цивільної оборони України  

1800  

   

Фінансування заходів щодо ліквідації стратегічних озброєнь  

1500  

   

у тому числі:  

   

   

Міністерство оборони України  

1500  

   

Правоохоронна діяльність і забезпечення безпеки держави - разом  

138250  

   

у тому числі:  

   

   

- Служба безпеки України  

17800  

   

- органи внутрішніх справ та війська внутрішньої і конвойної охорони  

71400  

   

у тому числі:  

   

   

Міністерство внутрішніх справ України  

71400  

   

- кримінально-виправна система  

22000  

   

у тому числі:  

   

   

Головне управління по виконанню покарань Міністерства внутрішніх справ України  

22000  

   

- Прикордонні війська України  

15000  

   

у тому числі:  

   

   

Державний комітет у справах охорони державного кордону України  

15000  

   

- Національна гвардія України  

4200  

   

у тому числі:  

   

   

Головне управління Командуючого Національною гвардією України  

4200  

   

- Головне управління урядового зв'язку Служби безпеки України 

6950   

   

- Управління державної охорони України   

900  

   

Місцеві державні податкові інспекції  

12300  

9000   

у тому числі:  

   

   

Головна Державна податкова інспекція України  

12300  

9000  

Додаткові асигнування на фінансування матеріально-технічного забезпечення спеціальних підрозділів боротьби з організованою злочинністю  

1100  

   

у тому числі:  

   

   

- Міністерство внутрішніх справ України  

1000  

   

- Служба безпеки України  

100  

   

Утримання органів законодавчої, виконавчої та судової влади - разом  

41630  

19757,6  

у тому числі:  

   

   

- законодавчої влади  

6100  

881,4  

у тому числі:  

   

   

Управління справами Верховної Ради України   

6100  

881,4  

- виконавчої влади  

27000  

14282,2  

у тому числі:  

   

   

Адміністрація Президента України   

1881  

212,0  

Кабінет Міністрів України  

1737  

286,8  

Міністерство економіки України  

726,3  

428,5  

Міністерство закордонних справ України  

226,6  

113,0  

Міністерство зв'язку України  

53,6  

28,3  

Міністерство культури і мистецтв України  

74,8  

44,3  

Міністерство лісового господарства України  

70,4  

41,6  

Міністерство охорони здоров'я України  

83,9  

45,0  

Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України   

92,3  

56,9  

Міністерство праці України  

72,1  

36,6  

Міністерство сільського господарства і продовольства України   

240,5  

123,5  

Міністерство соціального захисту населення України  

71,6  

41,3  

Міністерство України у справах захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС  

66,3  

35,3  

Міністерство України у справах молоді і спорту  

48,4  

25,6  

Міністерство фінансів України  

4283,3  

2683,6  

Міністерство зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України  

313,6  

145,1  

Міністерство юстиції України  

1093,7  

719,1  

Міністерство машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України  

165,6  

94,9  

Міністерство освіти України  

84,3  

54,5  

Міністерство України у справах національностей та міграції  

58,6  

31,8  

Міністерство промисловості України  

193,4  

119,7  

Міністерство статистики України  

3488  

2245,9  

Міністерство України у справах преси та інформації  

48,2  

27,0  

Міністерство транспорту України  

78,8  

43,3  

Міністерство вугільної промисловості України  

87,9  

56,2  

Міністерство рибного господарства України  

49,1  

22,9  

Державний комітет України у справах містобудування і архітектури  

69,2  

33,9  

Державний комітет України по водному господарству  

57,7  

33,9  

Державний комітет України по геології і використанню надр  

44,7  

26,3  

Державний комітет України по гідрометеорології  

19,9  

11,7  

Державний комітет України по житлово-комунальному господарству  

45,3  

23,9  

Державний комітет України по земельних ресурсах  

2227,9  

1470,1  

Державний комітет України по матеріальних резервах  

52,8  

34,4  

Державний митний комітет України  

80,8  

42,3  

Державний комітет України по харчовій промисловості  

69  

40,6  

Державний комітет України по нагляду за охороною праці  

64,4  

37,8  

Державний комітет України з питань науки, техніки та промислової політики  

57,1  

33,5  

Державний комітет України у справах релігій  

28,6  

12,3  

Державний комітет України з питань державних секретів  

52,1  

30,5  

Комітет з питань соціального захисту військовослужбовців при Кабінеті Міністрів України  

46,6  

32,6  

Державна служба України з питань спеціальної інформації та критичних технологій  

40,3  

19,9  

Державний комітет України з енергозбереження  

38,3  

20,1  

Державний комітет телебачення і радіомовлення України  

39,8  

20,9  

Державний комітет України по стандартизації, метрології та сертифікації  

60  

34,7  

Національний комітет боротьби із захворюванням на СНІД при Президенті України  

22,3  

7,0  

Державний комітет нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України  

54,8  

29,4  

Державна служба України з питань технічного захисту інформації  

46,7  

28,4  

Державний департамент авіаційного транспорту Міністерства транспорту України  

54,3  

31,5  

Державний департамент автомобільного транспорту Міністерства транспорту України  

33,4  

12,6  

Державний департамент морського і річкового транспорту Міністерства транспорту України  

47,5  

20,2  

Державний комітет України з медичної та мікробіологічної промисловості  

67,3  

16,3  

Комітет по використанню повітряного простору України  

30,2  

16,5  

Експертно-технічний комітет при Кабінеті Міністрів України  

16,7  

9,5  

Головне управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України  

23,9  

13,3  

Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим  

30,1  

15,6  

Комітет ветеранів війни в Афганістані та воєнних конфліктів в інших зарубіжних країнах при Президенті України  

7,9  

2,2  

Національна комісія радіаційного захисту населення України  

9  

2,2  

Державний комітет України у справах захисту прав споживачів  

202,1  

122,4  

Державний комітет України з питань садівництва, виноградарства та виноробної промисловості  

36,1  

20,1  

Головне управління Державного казначейства України  

2077,6  

872,5  

Головна державна податкова інспекція України  

279,4  

156,2  

Державний комітет України по туризму  

29,9  

16,3  

Фонд державного майна України  

1182,6  

742,8  

Комітет у справах неповнолітніх Кабінету Міністрів України  

26,8  

11,2  

Антимонопольний комітет  

317,3  

172,7  

Національна рада соціального партнерства  

3,4  

2,0  

Головне управління державної служби при Кабінеті Міністрів України  

41,5  

23,4  

Державна міжвідомча комісія у справах випробувань і реєстрації засобів захисту та регуляторів росту рослин і добрив  

7,4  

3,5  

Агентство координації Міжнародної технічної допомоги  

178,9  

37,6  

Комітет по державних преміях України в галузі науки і техніки при Кабінеті Міністрів України  

4,4  

1,8  

Комітет по державних преміях України ім. Т. Г. Шевченка при Кабінеті Міністрів України  

2  

0,9  

Національне космічне агентство України  

29,2  

15,1  

Національне агентство морських досліджень і технологій  

23  

13,4  

Головне контрольно-ревізійне управління України  

3040,7  

2008,0  

Комітет у справах нагляду за страховою діяльністю  

43,7  

23,9  

Головне управління з питань радіочастот при Кабінеті Міністрів України  

11,4  

5,8  

Вища атестаційна комісія  

21,9  

11,4  

Національна Рада з питань телебачення і радіомовлення  

51,6  

21,0  

Національне агентство з питань інформатизації при Президенті України  

58,5  

28,0  

Ліцензійна палата при Міністерстві економіки України  

17,6  

7,8  

Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку  

129,8  

37,6  

Централізовані видатки на придбання обладнання, капітальний ремонт приміщення та інші непередбачені витрати  

255,3  

   

- судової влади  

8530  

4594  

у тому числі:  

   

   

Верховний Суд України  

800  

120  

Вищий арбітражний суд України  

134  

69  

Арбітражні суди Автономної Республіки Крим, областей, м. Києва та Севастополя  

575  

303  

Обласні суди  

1175  

598  

Районні (міські) суди  

5846  

3504  

Прокуратура  

8000  

3768  

у тому числі:  

   

   

Генеральна прокуратура України  

8000  

3768  

Фінансування заходів, визначених Національною програмою поліпшення безпеки гігієни праці та виробничого середовища  

70  

   

у тому числі:  

   

   

Державний комітет України по нагляду за охороною праці  

70  

   

Зовнішньополітична діяльність - разом  

46985  

   

у тому числі:  

   

   

- внески до міжнародних організацій, членом яких є Україна  

30525  

   

- утримання дипломатичних представництв України за кордоном  

10653,7  

   

- придбання за кордоном у власність України приміщень для розміщення дипломатичних представництв  

4546,3  

   

- видатки на короткотермінові відрядження за кордон відповідальних працівників органів державної виконавчої влади  

1226,3  

   

- інші неторговельні витрати  

33,7  

   

Інші видатки бюджету  

9420,4  

9,9  

Резервний фонд Кабінету Міністрів України  

25000  

   

у тому числі:  

   

   

Кабінет Міністрів України  

25000  

   

Заходи, пов'язані з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи та соціальним захистом населення, - разом  

179455,9  

   

у тому числі:  

   

   

Міністерство України у справах захисту населення від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС  

179455,9  

   

Видатки Пенсійного фонду України  

730090  

1909  

з них:  

   

   

утримання органів  

3977  

1909  

Видатки Державного фонду сприяння зайнятості населення  

28775,6  

2426  

у тому числі:  

   

   

утримання органів  

4485  

2426  

Видатки по обслуговуванню державного зовнішнього боргу  

275872,5  

   

у тому числі:  

   

   

Міністерство фінансів України  

275872,5  

   

Видатки по обслуговуванню державного внутрішнього боргу  

36049,8  

   

Компенсація вартості будівництва об'єктів соціально-культурного призначення на селі  

25000  

   

Кошти, що підлягають передачі до бюджетів областей та м. Севастополя з Державного бюджету України  

81107,5  

   

Разом: 

2852610,1 

163557,5 

____________

Опрос