Идет загрузка документа (61 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о помощнике-консультанте народного депутата Украины

ВР Украины
Постановление Верховной Рады от 13.10.1995 № 379/95-ВР

ПОСТАНОВА
Верховної Ради України

Про затвердження Положення про помічника-консультанта народного депутата України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 Постановою Верховної Ради України
 від 8 квітня 1999 року N 575-XIV
,
 
Законами України
 від 26 квітня 2001 року N 2401-III
,
від 19 лютого 2004 року N 1519-IV
,
Постановою Верховної Ради України
 від 10 січня 2012 року N 4301-VI
,
Законами України
 від 17 травня 2012 року N 4711-VI
,
від 2 березня 2015 року N 213-VIII
,
від 10 грудня 2015 року N 889-VIII,
 від 24 грудня 2015 року N 911-VIII,
від 6 грудня 2016 року N 1774-VIII
,
від 3 жовтня 2017 року N 2148-VIII
(зміни, внесені пунктом 29 Закону України
 від 3 жовтня 2017 року N 2148-VIII, застосовуються з
1 жовтня 2017 року),
від 17 вересня 2020 року N 918-IX,
Постановою Верховної Ради України
 від 3 грудня 2020 року N 1062-IX

(Установлено, що з 1 січня 2007 року максимальний розмір пенсії або щомісячного довічного грошового утримання (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги та пенсій за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством), призначених (перерахованих) у 2006 - 2007 роках відповідно до цієї Постанови не може перевищувати 12 мінімальних розмірів пенсії за віком, встановленої абзацом першим частини першої статті 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", згідно із Законом України від 19 грудня 2006 року N 489-V)

(Установлено, що у 2007 році працюючим пенсіонерам, на яких поширюється дія цієї Постанови, достроково призначена пенсія за віком (з урахуванням підпункту "г" пункту 1 статті 26 Закону України "Про зайнятість населення", пункту "в" частини другої статті 12 Закону України "Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему" та статті 21 Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні") у період до досягнення пенсійного віку, передбаченого законодавством для відповідної категорії осіб, не виплачується згідно із Законом України від 19 грудня 2006 року N 489-V, це положення, передбачене статтею 98 Закону України від 19 грудня 2006 року N 489-V, визнано таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним), згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 9 липня 2007 року N 6-рп/2007)

(Установлено, що у 2007 році пенсія за віком відповідно до цієї Постанови призначається лише при досягненні пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", згідно із Законом України від 19 грудня 2006 року N 489-V, це положення, передбачене статтею 103 Закону України від 19 грудня 2006 року N 489-V, визнано таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним), згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 9 липня 2007 року N 6-рп/2007)

Верховна Рада України постановляє:

Відповідно до статті 34 Закону України "Про статус народного депутата України" затвердити Положення про помічника-консультанта народного депутата України (додається). 

(Постанова із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 19.02.2004 р. N 1519-IV)

 

 

Голова Верховної Ради
України

О. МОРОЗ

м. Київ
13 жовтня 1995 року
N 379/95-ВР

 
 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про помічника-консультанта народного депутата України

(У тексті Положення слово "Секретаріат" у всіх відмінках замінено словом "Апарат" у відповідному відмінку згідно із Законом України від 19 лютого 2004 року N 1519-IV)

Глава 1
 Загальні положення

Стаття 1.1. Правовий статус помічника-консультанта народного депутата України

1. Відповідно до частини першої статті 34 Закону України "Про статус народного депутата України" народний депутат України може мати до тридцяти одного помічника-консультанта, правовий статус і умови діяльності яких визначаються Законом України "Про статус народного депутата України", іншими законами та прийнятим відповідно до них цим Положенням.

2. Помічником-консультантом народного депутата України може бути лише громадянин України, який вільно володіє державною мовою, з урахуванням обмежень, передбачених статтею 27 Закону України "Про запобігання корупції".

(частина друга статті 1.1 у редакції Постанови
 Верховної Ради України від 03.12.2020 р. N 1062-IX
,
із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 17.09.2020 р. N 918-IX)

3. Помічник-консультант народного депутата України працює за строковим трудовим договором (на постійній основі чи за сумісництвом) або на громадських засадах.

Помічником-консультантом народного депутата України за строковим трудовим договором (на постійній основі чи за сумісництвом) може працювати особа, яка має вищу освіту ступеня не нижче молодшого бакалавра або бакалавра.

(частина третя статті 1.1 у редакції Постанови
 Верховної Ради України від 03.12.2020 р. N 1062-IX)

4. Помічники-консультанти народного депутата України за його заявою прикріплюються до Апарату Верховної Ради України: які працюють за строковим трудовим договором (на постійній основі чи за сумісництвом), - для кадрового та фінансового обслуговування, які працюють на громадських засадах, - для кадрового обслуговування.

(частина четверта статті 1.1 у редакції Постанови
 Верховної Ради України від 03.12.2020 р. N 1062-IX)

5. Частину п'яту статті 1.1 виключено

(згідно із Законом України
 від 10.12.2015 р. N 889-VIII)

6. Тимчасово, по 30 вересня 2017 року, особам (крім осіб з інвалідністю I та II груп, осіб з інвалідністю внаслідок війни III групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"), у період роботи на посаді помічника-консультанта народного депутата України, пенсії, призначені відповідно до законодавства України, розмір яких перевищує 150 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, виплачуються в розмірі 85 відсотків призначеного розміру, але не менше 150 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.

(статтю 1.1 доповнено новою частиною шостою
 згідно із Законом України від 02.03.2015 р. N 213-VIII,
у зв'язку з цим частини шосту і сьому вважати
 відповідно частинами сьомою і восьмою
,
частина шоста статті 1.1 із змінами, внесеними
 згідно із
Законами України від 24.12.2015 р. N 911-VIII,
від 06.12.2016 р. N 1774-VIII
,
від 03.10.2017 р. N 2148-VIII,
зміни, внесені пунктом 29 Закону України
 від 03.10.2017 р. N 2148-VIII, застосовуються з
01.10.2017 р.)

7. Помічники-консультанти народного депутата України, які працюють у місті Києві за строковим трудовим договором на постійній основі, можуть прикріплюватися для кадрового та фінансового обслуговування до Апарату Верховної Ради України.

(частина сьома статті 1.1 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 10.12.2015 р. N 889-VIII)

8. Помічник-консультант народного депутата України у своїй роботі керується Конституцією України, законодавством України, а також цим Положенням.

(стаття 1.1 із змінами, внесеним згідно з Постановою
 Верховної Ради України від 08.04.99 р. N 575-XIV
,
 у редакції Закону України від 19.02.2004 р. N 1519-IV)

Глава 2
 Права і обов'язки помічників-консультантів народного депутата України

Стаття 2.1. Права помічника-консультанта народного депутата України

1. Помічник-консультант народного депутата України має право:

1) входити й перебувати у приміщеннях Верховної Ради України за пред'явленням посвідчення помічника-консультанта, дотримуючись встановленого порядку;

2) доступу в приміщення центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування за посвідченням помічника-консультанта;

3) бути присутнім на пленарних засіданнях Верховної Ради України у відведених для цього місцях;

4) бути присутнім на засіданнях комітетів або тимчасових спеціальних чи тимчасових слідчих комісій Верховної Ради України за письмовим дорученням народного депутата України та згодою голови комітету чи тимчасової спеціальної або тимчасової слідчої комісії;

5) бути присутнім на засіданнях місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

6) безоплатно користуватися інформаційними базами даних, телекомунікаційними мережами Верховної Ради України та органів місцевого самоврядування в порядку, встановленому законодавством України;

7) на ознайомлення з актами, прийнятими Верховною Радою України, крім прийнятих на її закритих засіданнях, а також інформаційними і довідковими матеріалами, що офіційно поширюються Верховною Радою України, Президентом України, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування;

8) одержувати за письмовим зверненням народного депутата України в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на державних підприємствах, в установах і організаціях у встановленому порядку необхідні народному депутату України для здійснення його депутатських повноважень документи, інформаційні та довідкові матеріали;

9) одержувати надіслану на ім'я народного депутата України поштову й телеграфну кореспонденцію, відправляти її за дорученням народного депутата України;

10) оголошувати підготовлені народним депутатом України письмові пропозиції, звернення, заяви та інші документи на засіданнях місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування або подавати їх у письмовій формі;

11) за письмовим зверненням народного депутата України та за згодою керівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій користуватися копіювально-розмножувальною та обчислювальною технікою.

(стаття 2.1 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 26.04.2001 р. N 2401-III
,
 у редакції Закону України від 19.02.2004 р. N 1519-IV)

Стаття 2.2. Обов'язки помічника-консультанта народного депутата України

1. Помічник-консультант народного депутата України зобов'язаний:

1) дотримуватися вимог Конституції України, законодавства України, а також цього Положення;

2) при виконанні своїх обов'язків не допускати дій, що можуть негативно впливати на виконання повноважень народного депутата України, утримуватися від заяв та вчинків, що компрометують народного депутата України;

3) дотримуватися високої культури спілкування з посадовими особами і громадянами, працівниками Апарату Верховної Ради України, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та об'єднань громадян;

4) за дорученням народного депутата України вивчати питання, необхідні народному депутату України для здійснення його депутатських повноважень, готувати по них відповідні матеріали;

5) допомагати народному депутату України в організації проведення звітів і зустрічей з виборцями, трудовими колективами підприємств, установ, організацій;

6) виконувати доручення народного депутата України у взаємовідносинах з виборцями, а також з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями;

7) допомагати народному депутату України під час особистого прийому ним виборців у розгляді звернень громадян, вирішенні порушених ними питань;

8) допомагати народному депутату України в розгляді надісланих на його ім'я поштою або поданих на особистому прийомі виборцями пропозицій;

9) систематично узагальнювати звернення виборців, інформувати народного депутата України про підсумки узагальнень;

10) за дорученням народного депутата України брати участь в організації вивчення громадської думки, потреб і запитів виборців, вносити йому пропозиції щодо шляхів їх вирішення;

11) вести діловодство відповідно до вимог Інструкції з діловодства у Верховній Раді України, затвердженої відповідним Розпорядженням Голови Верховної Ради України;

12) забезпечувати схоронність документів, що надходять на ім'я народного депутата України, контролювати своєчасне надходження відповідей на депутатські звернення;

13) надавати народному депутату України організаційно-технічну та іншу необхідну допомогу при здійсненні ним депутатських повноважень.

2. На помічників-консультантів народного депутата України, які прикріплені для кадрового та фінансового обслуговування до Апарату Верховної Ради України, поширюється дія розділів III, VI та VII Правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників Апарату Верховної Ради України.

(стаття 2.2 у редакції Закону
 України від 19.02.2004 р. N 1519-IV)

Глава 3
 Порядок прийняття на посаду помічника-консультанта народного депутата України

Стаття 3.1. Персональний підбір кандидатур на посаду помічника-консультанта народного депутата України

1. Персональний підбір кандидатур на посаду помічника-консультанта, організацію їх роботи та розподіл місячного фонду оплати праці здійснює особисто народний депутат України, який несе відповідальність щодо правомірності своїх рішень.

Стаття 3.2. Умови прийняття на роботу помічника-консультанта народного депутата України

1. Помічник-консультант народного депутата України працює за строковим трудовим договором на постійній основі чи за сумісництвом або на громадських засадах.

2. Народний депутат України самостійно визначає кількість помічників-консультантів, які працюють за строковим трудовим договором на постійній основі, за сумісництвом і на громадських засадах у межах загального фонду, які встановлюються йому для оплати праці помічників-консультантів Постановою Верховної Ради України.

(стаття 3.2 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 26.04.2001 р. N 2401-III
,
 у редакції Закону України від 19.02.2004 р. N 1519-IV)

Стаття 3.3. Зарахування на посаду помічника-консультанта народного депутата України

1. Зарахування на посаду помічника-консультанта народного депутата України проводиться на підставі письмового подання народного депутата України Керівнику Апарату Верховної Ради України, в якому зазначаються: прізвище, ім'я та по батькові кандидата на посаду, зарахування на постійній основі чи за сумісництвом, строк дії трудового договору, розмір встановлюваної заробітної плати, дата зарахування. До письмового подання народного депутата України додаються особиста заява особи, яку приймають на цю посаду, та інші документи, передбачені законодавством.

(частина перша статті 3.3 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 10.12.2015 р. N 889-VIII,
у редакції Постанови Верховної
 Ради України від 03.12.2020 р. N 1062-IX)

2. Помічник-консультант народного депутата України за поданням народного депутата України та за особистою заявою звільняється з попереднього місця роботи в порядку переведення, передбаченому пунктом 5 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України, в зазначений у його заяві і поданні народного депутата України строк.

(стаття 3.3 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 26.04.2001 р. N 2401-III
,
 у редакції Закону України від 19.02.2004 р. N 1519-IV)

Стаття 3.4. Обмеження, пов'язані з роботою на посаді помічника-консультанта народного депутата України

1. На посаді помічника-консультанта народного депутата України не можуть перебувати особи, які не відповідають вимогам частини другої статті 34 Закону України "Про статус народного депутата України".

2. На посаді помічника-консультанта народного депутата України за строковим трудовим договором на постійній основі чи за сумісництвом не можуть перебувати працівники Апарату Верховної Ради України та органів виконавчої влади, які перебувають на державній службі чи на службі в органах місцевого самоврядування, а також особи, яким законодавством України заборонено виконання іншої оплачуваної роботи.

3. Частину третю статті 3.4 виключено

(згідно з Постановою Верховної
 Ради України від 10.01.2012 р. N 4301-VI)

(стаття 3.4 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 26.04.2001 р. N 2401-III
,
 у редакції Закону України від 19.02.2004 р. N 1519-IV)

Глава 4
Організаційне, матеріальне та соціально-побутове забезпечення діяльності помічника-консультанта народного депутата України

Стаття 4.1. Оплата праці помічника-консультанта народного депутата України

1. Розмір загального фонду оплати праці помічників-консультантів народного депутата України встановлюється Верховною Радою України.

2. У межах загального фонду, встановленого йому для оплати праці помічників-консультантів, народний депутат України:

1) визначає кількість помічників-консультантів, які працюють за строковим трудовим договором (на постійній основі чи за сумісництвом) або на громадських засадах;

2) здійснює розподіл місячного фонду заробітної плати помічників-консультантів, що не може бути нижчим за встановлену законом мінімальну заробітну плату;

3) звертається з поданнями до Керівника Апарату Верховної Ради України про виплату помічникам-консультантам матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати, та матеріальної допомоги для оздоровлення під час надання щорічної основної відпустки у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати.

(частина друга статті 4.1 у редакції Постанови
 Верховної Ради України від 03.12.2020 р. N 1062-IX)

3. Частину третю статті 4.1 виключено

(згідно із Законом України
 від 10.12.2015 р. N 889-VIII)

(стаття 4.1 у редакції Закону
України від 19.02.2004 р. N 1519-IV)

4. Виплата заробітної плати за час щорічних основної та додаткової відпусток помічників-консультантів, грошової компенсації, передбаченої статтею 24 Закону України "Про відпустки", за всі невикористані помічниками-консультантами дні щорічних основної та додаткової відпусток, а також виплати, передбачені пунктами 2 і 3 частини другої цієї статті, здійснюються виключно за рахунок та в межах загального фонду, встановленого народному депутату України для оплати праці помічників-консультантів народного депутата України, та не можуть бути виплачені за рахунок інших бюджетних призначень на забезпечення діяльності Верховної Ради України.

(статтю 4.1 доповнено частиною четвертою згідно з
 Постановою Верховної Ради України від 03.12.2020 р. N 1062-IX,
 зміни, внесені абзацом восьмим підпункту 3 пункту 1 Постанови Верховної Ради
 України від 03.12.2020 р. N 1062-IX, в частині виплати помічникам-консультантам
 народного депутата України матеріальної допомоги для оздоровлення під час
 надання щорічної основної відпустки набирають чинності з
01.01.2022 р.)

Стаття 4.2. Організація праці помічника-консультанта народного депутата України

1. Помічнику-консультанту народного депутата України, який прикріплений для кадрового та фінансового обслуговування до Апарату Верховної Ради України, надається одне постійне робоче місце у службовому кабінеті народного депутата України.

2. Помічникам-консультантам народного депутата України, не зазначеним у частині першій цієї статті, постійне робоче місце надається в порядку, передбаченому частиною п'ятою статті 28 Закону України "Про статус народного депутата України".

(стаття 4.2 у редакції Закону
України від 19.02.2004 р. N 1519-IV)

Стаття 4.3. Відрядження помічника-консультанта народного депутата України

1. Помічник-консультант народного депутата України може бути направлений народним депутатом України у відрядження для виконання робіт, пов'язаних із здійсненням його депутатських повноважень.

2. За письмовим поданням народного депутата України помічник-консультант народного депутата України отримує посвідчення про відрядження та кошти на зазначені цілі за розпорядженням керівництва Апарату Верховної Ради України.

(частина друга статті 4.3 у редакції Постанови
 Верховної Ради України від 03.12.2020 р. N 1062-IX)

3. Витрати на відрядження помічника-консультанта народного депутата України відшкодовуються згідно із законодавством України про службові відрядження.

(статтю 4.3 доповнено частиною третьою згідно з
Постановою Верховної Ради України від 03.12.2020 р. N 1062-IX)

Стаття 4.4. Відпустка помічника-консультанта народного депутата України

1. Помічнику-консультанту народного депутата України, який працює за строковим трудовим договором на постійній основі, надається щорічна основна оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів, якщо законодавством не передбачено інше.

2. Частину другу статті 4.4 виключено

(згідно із Законом України
 від 10.12.2015 р. N 889-VIII)

3. За наявності підстав помічнику-консультанту народного депутата України, який працює за строковим трудовим договором на постійній основі, надаються інші відпустки, передбачені статтею 4 Закону України "Про відпустки".

(частина третя статті 4.4 із змінами, внесеними згідно з
 Постановою Верховної Ради України від 03.12.2020 р. N 1062-IX)

4. Щорічна основна відпустка помічникам-консультантам народного депутата України надається у період відпустки народного депутата України. За погодженням з народним депутатом України щорічна основна відпустка помічника-консультанта може бути перенесена на інший період або поділена на частини будь-якої тривалості за умови, що одна безперервна частина щорічної основної відпустки становитиме не менше 14 днів. Щорічна основна відпустка або її частини надаються помічнику-консультанту з розрахунку обов'язкового використання повної тривалості такої відпустки до закінчення робочого року, за який вона надається.

У разі невикористання помічником-консультантом народного депутата України щорічної відпустки та/або її частини протягом 12 місяців після закінчення робочого року, за який надається така відпустка, народний депутат України в межах загального фонду, встановленого йому для оплати праці помічників-консультантів, має передбачити кошти для грошової компенсації за всі невикористані помічником-консультантом дні щорічної відпустки.

(частина четверта статті 4.4 у редакції Постанови
 Верховної Ради України від 03.12.2020 р. N 1062-IX)

5. Помічник-консультант народного депутата України на початку кожного календарного року попередньо погоджує з народним депутатом України період надання щорічної основної відпустки. На підставі погоджених з народним депутатом України періодів надання помічникам-консультантам щорічних основних відпусток складається графік таких відпусток, який подається Керівнику Апарату Верховної Ради України.

(частина п'ята статті 4.4 у редакції Постанови
 Верховної Ради України від 03.12.2020 р. N 1062-IX)

6. Відпустка помічнику-консультанту народного депутата України надається на підставі його письмової заяви, погодженої з народним депутатом України, згідно з графіком надання відпусток, за розпорядженням Керівника Апарату Верховної Ради України.

(частина шоста статті 4.4 у редакції Постанови
 Верховної Ради України від 03.12.2020 р. N 1062-IX)

(стаття 4.4 у редакції Закону
України від 19.02.2004 р. N 1519-IV)

Стаття 4.5. Припинення роботи на посаді помічника-консультанта народного депутата України

1. Крім загальних підстав, передбачених Кодексом законів про працю України, помічник-консультант народного депутата України може бути звільнений:

(абзац перший частини першої статті 4.5 із змінами,
 внесеними згідно із Законом України від 10.12.2015 р. N 889-VIII)

1) за письмовим поданням народного депутата України Керівнику Апарату Верховної Ради України;

(пункт 1 частини першої статті 4.5 у редакції Постанови
 Верховної Ради України від 03.12.2020 р. N 1062-IX)

2) у разі припинення повноважень народного депутата України - з дати їх припинення.

2. Для звільнення помічника-консультанта народного депутата України не потрібно погодження з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) Апарату Верховної Ради України.

(частина друга статті 4.5 у редакції Постанови
 Верховної Ради України від 03.12.2020 р. N 1062-IX)

(стаття 4.5 у редакції Закону
 України від 19.02.2004 р. N 1519-IV)

3. Помічник-консультант народного депутата України, якого притягнуто до відповідальності за корупційне правопорушення, підлягає звільненню з посади у триденний строк з дня отримання керівником Апарату Верховної Ради України копії відповідного судового рішення, яке набрало законної сили.

(статтю 4.5 доповнено частиною третьою
 згідно із Законом України від 17.05.2012 р. N 4711-VI)

Стаття 4.6. Захист трудових прав помічника-консультанта народного депутата України

1. Помічнику-консультанту народного депутата України, звільненому у зв'язку із закінченням строку повноважень народного депутата України, надається попередня або рівноцінна робота (посада), якщо до прийняття на роботу помічником-консультантом він працював в органах державної влади або в органах місцевого самоврядування.

(частина перша статті 4.6 у редакції Закону
України від 19.02.2004 р. N 1519-IV)

2. У разі звільнення помічника-консультанта народного депутата України на підставі дострокового припинення повноважень народного депутата України відповідно до частини третьої статті 5 Закону України "Про статус народного депутата України" помічнику-консультанту народного депутата України, який працює за строковим трудовим договором на постійній основі, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі його середньомісячної заробітної плати за рахунок бюджетних призначень на забезпечення діяльності Верховної Ради України.

(частина друга статті 4.6 у редакції Закону 
України від 19.02.2004 р. N 1519-IV
,
із змінами, внесеними згідно з Постановою
 Верховної Ради України від 03.12.2020 р. N 1062-IX)

3. Період перебування на посаді помічника-консультанта народного депутата України за строковим трудовим договором на постійній основі зараховується до трудового стажу за спеціальністю такого помічника-консультанта.

(частина третя статті 4.6 у редакції Закону 
України від 19.02.2004 р. N 1519-IV)

4. Заробітна плата, яку помічник-консультант народного депутата України одержував під час роботи на цій посаді за сумісництвом, входить в суму заробітку для обчислення пенсії.

Стаття 4.7. Фінансове забезпечення витрат, пов'язаних з діяльністю помічника-консультанта народного депутата України

1. Фінансове забезпечення витрат, пов'язаних з діяльністю помічника-консультанта народного депутата України, провадиться за рахунок коштів, передбачених на здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України.

Обсяги витрат на оплату праці помічника-консультанта народного депутата України, в межах загального фонду, встановленого на відповідний рік для оплати праці помічників-консультантів народного депутата України, та витрат на відрядження помічника-консультанта народного депутата України визначаються кошторисом Верховної Ради України.

2. Канцелярські, поштові, телеграфні й телефонні витрати помічника-консультанта народного депутата України, пов'язані з виконанням покладених на нього обов'язків, оплачуються безпосередньо народним депутатом України за рахунок коштів, передбачених на виконання депутатських повноважень.

(стаття 4.7 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 19.02.2004 р. N 1519-IV
,
у редакції Постанови Верховної
 Ради України від 03.12.2020 р. N 1062-IX)

Глава 5
Заключні положення

Стаття 5.1. Виключена

(згідно із Законом
 України від 19.02.2004 р. N 1519-IV)

Стаття 5.2. Обов'язковість повідомлення народного депутата України

У разі затримання, арешту, притягнення помічника-консультанта народного депутата України до кримінальної відповідальності правоохоронні органи зобов'язані невідкладно повідомити про це народного депутата України.

(стаття 5.2 у редакції Закону
України від 19.02.2004 р. N 1519-IV)

Стаття 5.3. Посвідчення помічника-консультанта народного депутата України

1. Помічник-консультант народного депутата України має посвідчення, що підтверджує його особу та повноваження, та використовує його у випадках, передбачених законодавством.

2. Посвідчення помічника-консультанта народного депутата України видається Апаратом Верховної Ради України за письмовим поданням народного депутата України.

3. У разі звільнення помічника-консультанта народного депутата України з посади його посвідчення вважається недійсним і він зобов'язаний повернути його до Апарату Верховної Ради України.

4. Опис посвідчення помічника-консультанта народного депутата України затверджується розпорядженням Голови Верховної Ради України.

(стаття 5.3 у редакції Закону
 України від 19.02.2004 р. N 1519-IV)

Стаття 5.4. Виключена 

(згідно із Законом
України від 19.02.2004 р. N 1519-IV)

____________ 

Опрос