Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О введении в действие Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 1995 год"

ВР Украины
Постановление Верховной Рады от 07.04.1995 № 130/95-ВР
редакция действует с 13.07.1995

ПОСТАНОВА
Верховної Ради України

Про введення в дію Закону України "Про Державний бюджет України на 1995 рік"

Із змінами і доповненнями, внесеними
Постановою Верховної Ради України
від 13 липня 1995 року N 302/95-ВР

Верховна Рада України постановляє:

1. Закон України "Про Державний бюджет України на 1995 рік" ввести в дію з 1 січня 1995 року, а статті 11, 18, 21, 22, 37, 39 цього Закону - з дня опублікування.

Показники Державного бюджету України на 1995 рік підлягають перезатвердженню Верховною Радою України з урахуванням наслідків його виконання за кожний квартал 1995 року не пізніше 20 числа наступного місяця.

2. Кабінету Міністрів України:

разом з постійними комісіями Верховної Ради України розглянути зауваження і пропозиції, внесені під час розгляду проекту Державного бюджету України на 1995 рік, та з урахуванням підсумків виконання Державного бюджету України 1995 року за перший квартал поточного року подати інформацію Верховній Раді України у квітні 1995 року;

при підготовці пропозицій про зміну законодавства з питань соціального захисту населення виходити з вимог щодо недопущення погіршення життєвого рівня інвалідів, пенсіонерів, дітей;

до 15 травня 1995 року розробити механізм та прийняти рішення про заміну системи пільг, які надаються громадянам, щодо плати за електроенергію, газ та проїзд на пасажирському транспорті, на субсидії у вигляді встановлення адресної підтримки малозабезпеченим громадянам і сім'ям; 

розробити механізм застосування відповідальності юридичних осіб за самовільне відчуження (використання, реалізацію) матеріальних ресурсів державного резерву та подати проект постанови з цього питання.

3. З метою забезпечення збалансованого формування бюджету України, підготовки узгоджених заходів щодо зміцнення його доходної частини та приведення чинного законодавства у відповідність з фінансовими можливостями держави Кабінету Міністрів України разом з постійними комісіями Верховної Ради України в квітні внести пропозиції про зміни і доповнення до законодавчих актів з питань збалансування доходів і видатків Державного бюджету України на 1995 рік, зокрема:

- переглянути ставки акцизного збору на імпортні товари;

- запровадити ставки ввізного мита на вугілля, на товари, що належать до некритичного імпорту, та заставного мита за транзит імпортних товарів через територію України;

- переглянути розміри ставок оподаткування бартерних операцій;

- передбачити оподаткування бартерних операцій, які виконуються з метою завезення товарів некритичного імпорту;

- збільшити надходження від реалізації об'єктів незавершеного будівництва господарюючим суб'єктам незалежно від форм власності;

- уточнити розрахунки по надходженню коштів від приватизації майна, а також від передачі в оренду державних підприємств, нежилих приміщень;

- провести інвентаризацію усіх раніше наданих за рахунок бюджету кредитів та пільг по банківських кредитах щодо доцільності подальшого їх обслуговування за рахунок бюджету;

- скасувати пільги юридичним особам щодо звільнення від сплати та зменшення ставок податку на добавлену вартість, акцизного збору, ввізного (імпортного) мита та митних зборів.

4. Встановити, що ставки і розміри податків, зборів та інших обов'язкових платежів, які справляються на території України і повністю або частково надходять до бюджетів усіх рівнів, адміністративних штрафів, що накладаються та стягуються державними податковими інспекціями, які обраховувалися у співвідношенні з мінімальною заробітною платою, обраховуються у співвідношенні з розміром установленого чинним законодавством неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за місяць.

(пункт 4 в редакції Постанови
Верховної Ради України від 13.07.95 р. N 302/95-ВР)

5. Міністерствам, відомствам, іншим центральним органам державної виконавчої влади України, Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам забезпечити розробку та здійснення конкретних заходів щодо поліпшення фінансового стану підвідомчого господарства, скорочення державних витрат, припинення реалізації раніше прийнятих програм, які не забезпечуються джерелами фінансування.

6. Кабінету Міністрів України передбачити заходи та внести відповідні зміни для переведення міністерств, відомств, інших органів державної виконавчої влади на фінансування за рахунок коштів госпрозрахункових підприємств і організацій, що знаходяться у сфері їх діяльності, незалежно від форм власності.

7. Кабінету Міністрів України при підготовці проекту змін і доповнень до Державного бюджету України за наслідками його виконання за перше півріччя 1995 року врахувати в складі бюджету надходження та видатки, що здійснюються за рахунок стабілізаційного фонду паливно-енергетичного комплексу.

8. Встановити, що надання бюджетних позичок з державного бюджету України, прийняття відповідальності та зобов'язань по гарантіях, інших видів забезпечення, які зумовлюють або можуть зумовити видатки з державного бюджету, здійснюються за попереднім погодженням з Комісією Верховної Ради України з питань бюджету у кожному конкретному випадку.

9. Комісії Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці разом з Кабінетом Міністрів України підготувати проект Закону України щодо величини межі малозабезпеченості у квітні 1995 року.

10. Національному банку України за поданням Кабінету Міністрів України надавати Міністерству фінансів України на договірних засадах в межах первинної емісії, розрахованої на основі зміни показників валового внутрішнього продукту на 1995 рік, внутрішньорічний кредит у розмірі до 10 відсотків від квартального обсягу видатків Державного бюджету України на покриття планових витрат, які не покриваються доходами, що обумовлюються сезонним характером сільськогосподарського виробництва.

11. З метою раціонального і ефективного використання коштів на надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг рекомендувати Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським Радам народних депутатів централізувати зазначені кошти в республіканському бюджеті Автономної Республіки Крим, обласних, Київському і Севастопольському міських бюджетах.

12. Встановити, що у 1995 році розмежування частин загальнодержавних податків, зборів та інших обов'язкових платежів між обласними бюджетами, бюджетами районів та районів у містах, міст обласного підпорядкування визначається виходячи з розрахунку нормативу мінімальної бюджетної забезпеченості на одного жителя області.

Додаткові видатки, встановлені Радами народних депутатів міст обласного підпорядкування стосовно своїх бюджетів, покриваються за рахунок надходжень від місцевих податків і зборів у порядку, зазначеному у статті 8 Закону України "Про Державний бюджет України на 1995 рік".

Прийняття рішень Радами народних депутатів вищого рівня щодо зменшення доходів бюджетів Рад народних депутатів нижчого рівня від загальнодержавних податків і зборів понад встановлені нормативи мінімальної бюджетної забезпеченості не дозволяється.

Прийняття рішень Радами народних депутатів вищого рівня щодо збільшення видатків бюджетів Рад народних депутатів нижчого рівня без надання відповідних упереджувальних субвенцій або відповідної компенсації не дозволяється.

13. Заборонити органам державної виконавчої влади України проводити перерозподіл асигнувань, передбачених у Законі України "Про Державний бюджет України на 1995 рік".

14. Погодитися з висновками Комісії Верховної Ради України з питань бюджету і вилучити з проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 1995 рік", поданого Президентом України на розгляд Верховної Ради України, статей 9, 13, 35, 37, 39 та абзац 3 статті 44.

15. Кабінету Міністрів України у двотижневий термін підготувати і погодити з комісіями Верховної Ради України з питань базових галузей та соціально-економічного розвитку регіонів та з питань паливно-енергетичного комплексу, транспорту і зв'язку Положення про стабілізаційний фонд паливно-енергетичного комплексу.

16. Контроль за виконанням Державного бюджету України на 1995 рік покласти на Комісію Верховної Ради України з питань бюджету.

 

 

Голова Верховної Ради
України

 
О. МОРОЗ

м. Київ
7 квітня 1995 року
N 130/95-ВР

 
 

Опрос