Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Методические рекомендации по оформлению материалов проверок страховщиков - юридических лиц, а также их филиалов, отделений и других обособленных подразделений и документированию обнаруженных нарушений

Государственная налоговая администрация
Методические рекомендации, Приказ от 16.07.2009 № 378

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

Методичні рекомендації
щодо оформлення матеріалів перевірок страховиків - юридичних осіб, а також їх філій, відділень та інших відокремлених підрозділів та документування виявлених порушень

Методичні рекомендації щодо оформлення матеріалів перевірок страховиків - юридичних осіб, а також їх філій, відділень та інших відокремлених підрозділів та документування виявлених порушень (далі - Методичні рекомендації) розроблено на підставі статті 8 Закону України від 4 грудня 1990 N 509-XII "Про державну податкову службу в Україні" (далі - Закон N 509-XII) з метою впровадження нових форм і методів при організації проведення контрольно-перевірочної роботи, поліпшення якості проведення перевірок страховиків - юридичних осіб, їх філій, відділень та інших відокремлених підрозділів та забезпечення всебічного вивчення під час проведення перевірок діяльності платників податків та їх взаємовідносин з іншими суб'єктами господарювання.

Зразок форми акта (довідки) перевірки розроблено відповідно до Закону N 509-XII, Порядку оформлення результатів виїзних планових та позапланових перевірок з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства, затвердженого наказом ДПА України від 10.08.2005 N 327, та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.08.2005 за N 925/11205, із змінами та доповненнями (далі - Порядок N 327), та інших нормативно-правових актів з метою використання посадовими (службовими) особами органів державної податкової служби при оформленні матеріалів перевірок страховиків - юридичних осіб, їх філій, відділень та інших відокремлених підрозділів (далі - страховики) та складанні актів (довідок) перевірок, розпочатих після набрання чинності цього наказу. У матеріалах перевірок за необхідності можливе викладення більш розширеної інформації щодо перевірених даних за наявності відповідного обґрунтування.

За результатами проведення планових/позапланових виїзних перевірок у разі встановлення порушень податкового, валютного та іншого законодавства оформляється акт, а у разі відсутності порушень - довідка. Далі по тексту Методичних рекомендацій - акт перевірки.

Акт планової/позапланової виїзної перевірки складається державною мовою.

Усі вартісні показники в актах виїзних планових та позапланових перевірок відображаються у національній валюті України, а показники, виражені в іноземній валюті, підлягають відображенню з одночасною вказівкою їх еквівалента у гривнях за курсом валют, встановленим Національним банком України на дату проведення фінансово-господарської операції, якщо інше не встановлено законодавством.

Перевірка страховика може бути проведена вибірковим методом за визначений період чи за визначеними операціями, які за результатами проведеного аналізу визнано ризиковими.

Вибірковий метод проведення перевірки - це перевірка страховика, яка обмежується вибраним(и) звітним(и) податковим(и) періодом(ами) в межах періоду, за який проводиться перевірка, або вибраними до перевірки ризиковими операціями протягом всього періоду, що перевіряється (за умови, що перевірка лише цих операцій дає змогу оцінити повноту декларування страховиком певних показників декларацій (звітів, інших документів) або в повній мірі перевірити інші питання, що підлягають перевірці).

Опрос