Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О предоставлении разъяснения [относительно даты государственной регистрации юридического лица, создаваемого в результате реорганизации]

Государственный комитет Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства
Письмо от 10.12.2009 № 15256

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

ЛИСТ

від 10.12.2009 р. N 15256

Про надання роз'яснення

На Ваше звернення від 26.10.2009 N 726/10 щодо дати державної реєстрації на свідоцтві про державну реєстрацію юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення, в межах компетенції, повідомляємо наступне.

Згідно зі статтею 104 Цивільного кодексу України (далі - ЦКУ) та статтею 59 Господарського кодексу України юридична особа припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам - правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

Отже, чинне законодавство України передбачає два шляхи припинення діяльності суб'єкта господарювання: реорганізацію, до якої зокрема належить перетворення, та ліквідацію.

Відповідно до статті 108 ЦКУ перетворенням юридичної особи є зміна її організаційно-правової форми. Цією ж статтею передбачено, що у разі перетворення до нової юридичної особи переходять усе майно, усі права та обов'язки попередньої юридичної особи.

Таким чином, перетворення - це особливий вид реорганізації, який пов'язаний із зміною організаційно-правової форми юридичної особи, і при цьому, до правонаступника юридичної особи, що створюється в результаті реорганізації переходять усе майно, усі права та обов'язки попередньої юридичної особи, що припиняється.

Як підтвердження зазначеного вище можна розглядати той факт, що відповідно до абзацу другого пункту 6 Положення про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.96 N 118 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22.06.2005 N 499), у разі перетворення юридичної особи за правонаступником зберігається її ідентифікаційний код.

Відносини, які виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб, а також фізичних осіб - підприємців регулюються Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (далі - Закон про реєстрацію).

Зазначеним Законом, враховуючи норми Господарського та Цивільного кодексів України визначено, що процедура перетворення проходить в два етапи: перший - державна реєстрація припинення діючої юридичної особи та другий - державна реєстрація новоствореної юридичної особи (правонаступника).

Згідно із частиною п'ятнадцятою статті 37 Закону про реєстрацію перетворення вважається завершеним з моменту державної реєстрації новоутвореної юридичної особи та державної реєстрації припинення юридичної особи, що припиняється у результаті перетворення.

Згідно зі статтею 4 Закону про реєстрацію державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців - засвідчення факту створення або припинення юридичної особи, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, а також вчинення інших реєстраційних дій, які передбачені цим Законом, шляхом внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Відповідно до частини четвертої статті 25 Закону про реєстрацію дата внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про проведення державної реєстрації юридичної особи є датою державної реєстрації юридичної особи.

Отже, згідно із нормами діючого законодавства при створені юридичної особи в результаті реорганізації шляхом перетворення на свідоцтві про державну реєстрацію проставляється дата державної реєстрації юридичної особи, що створюється в результаті цієї реорганізації.

Крім цього, відповідно до пункту 8 Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації від 01.03.2000 N 79, із наступними змінами, юридична особа утворена в результаті реорганізації платника податку на додану вартість, реєструється платником податку на додану вартість як новоутворена у порядку, визначеному цим Положенням.

В той же час, положення абзацу першого зазначеного пункту не застосовуються, якщо датою державної реєстрації юридичної особи, утвореної в результаті перетворення, є дата державної реєстрації юридичної особи, припиненої в результаті перетворення, що підтверджується свідоцтвом про державну реєстрацію новоутвореної юридичної особи і даними ЄДР. У цьому випадку реєстрація платником податку на додану вартість новоутвореної юридичної особи проводиться за процедурами перереєстрації, визначеними цим Положенням.

Отже, підзаконні нормативно-правові акти, якими керуються у роботі державні податкові органи допускають можливість проставлення на свідоцтві про державну реєстрацію юридичної особи, утвореної в результаті перетворення, дати державної реєстрації припиненої юридичної особи.

Враховуючи вищевикладене, зокрема, з метою однозначного тлумачення норм законодавчих актів, Держкомпідприємництво листом від 08.10.2009 N 12193 звернулося до Державної податкової адміністрації України з проханням надати пропозиції щодо шляхів вирішення питання визначення дати державної реєстрації юридичної особи, утвореної в результаті перетворення та листом від 12.11.2009 N 13829/5/29-1016 отримало відповідь.

У листі ДПА, зокрема, зазначено, що питання дати державної реєстрації юридичної особи, утвореної внаслідок перетворення, має значення для реєстрації платником ПДВ такої особи, а також для адміністрування цього податку відповідно до Закону України "Про податок на додану вартість". Дата реєстрації юридичної особи платником ПДВ не може настати раніше дати державної такої особи, що відповідає даті набуття нею статусу юридичної особи.

Отже, питання, порушене у Вашому зверненні, вимагає врегулювання на законодавчому рівні після чого на свідоцтві про державну реєстрацію юридичної особи - правонаступника буде проставлятися дата державної реєстрації юридичної особи - попередника.

 

В. о. Голови 

С. І. Третьяков 

Опрос