Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О присуждении Премии Верховной Рады Украины талантливейшим молодым ученым в области фундаментальных и прикладных исследований и научно-технических разработок за 2014 год

Проект постановления Верховной Рады Украины от 01.07.2015 № 2201а
Дата рассмотрения: 01.07.2015 Карта проходжения проекта

ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про присудження Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2014 рік

Верховна Рада України постановляє:

1. Відповідно до Постанови Верховної Ради України "Про Премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., N 17, ст. 258; 2009 р., N 26, ст. 341) присудити Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2014 рік:

за роботу "Математичне моделювання пружної та термопружної взаємодії тіл з поверхневими і міжфазними неоднорідностями":

Слободяну Богдану Степановичу - кандидату фізико-математичних наук, старшому науковому співробітнику Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України;

Маланчук Наталії Іванівні - кандидату фізико-математичних наук, старшому науковому співробітнику Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України;

Чумаку Костянтину Андрійовичу - кандидату фізико-математичних наук, старшому науковому співробітнику Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України;

Середницькій Христині Ігорівні - провідному математику Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України;

за роботу "Ігрові моделі, методи та засоби забезпечення функціонування складних обчислювальних мереж за умов конфлікту та невизначеності":

Ігнатенку Олексію Петровичу - кандидату фізико-математичних наук, старшому науковому співробітнику Інституту програмних систем НАН України; Жеребу Костянтину Анатолійовичу - кандидату фізико-математичних наук, старшому науковому співробітнику Інституту програмних систем НАН України;

за роботу "Електронні кореляції, релятивістські й ангармонічні ефекти та їх прояв у електричних, магнітних і механічних властивостях сплавів перехідних металів":

Кукусту Денису Олександровичу - кандидату фізико-математичних наук, науковому співробітнику Інституту металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України;

Мельник Ірині Миколаївні - кандидату фізико-математичних наук, науковому співробітнику Інституту металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України;

Харченко Валентині Сергіївні - кандидату фізико-математичних наук, науковому співробітнику Інституту металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України;

за роботу "Фундаментальні процеси кристалізації та структурно-фазовий стан нових морфологічних форм тугоплавких оксидних наноматеріалів":

Єрмолаєвій Юлії Володимирівні - кандидату технічних наук, науковому співробітнику Інституту монокристалів НАН України;

Дорошенку Андрію Григоровичу - кандидату технічних наук, молодшому науковому співробітнику Інституту монокристалів НАН України;

Кулику Костянтину Миколайовичу - кандидату фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітнику Інституту монокристалів НАН України;

за роботу "Генерація випромінювання та електрон-позитронних пар в сильному магнітному полі":

Новаку Олександру Петровичу - кандидату фізико-математичних наук, в.о. старшого наукового співробітника Інституту прикладної фізики НАН України;

за роботу "Ензими отрути Echis multisquamatis як інструменти дослідження, корекції та діагностики стану системи гемостазу":

Корольовій Дар'ї Сергіївні - кандидату біологічних наук, науковому співробітнику Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України;

Чернишенку Володимиру Олександровичу - кандидату біологічних наук, молодшому науковому співробітнику Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України;

за роботу "Методики вивчення соціальної нерівності":

Домаранській Анні Олександрівні - провідному соціологу Інституту соціології НАН України.

за роботу "Міфологізм у прозі Івана Франка (імагологічний аспект)":

Дронь Катерині Іванівні - кандидату філологічних наук, молодшому науковому співробітнику Державної установи "Інститут Івана Франка НАН України".

за роботу "Біотехнологія очищення стічних вод з одночасним отриманням водню":

Жуковій Веронікі Сергіївні - кандидату технічних наук, асистенту Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут";

Щурській Катерині Олександрівні - асистенту Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут".

за роботу "Інтелектуальна система управління промисловим виробництвом з використанням методів теорії статистичних рішень та прогнозування":

Щербатюку Вадиму Леонідовичу - кандидату технічних наук, старшому викладачу Національного університету біоресурсів і природокористування України;

Штепі Володимиру Миколайовичу - кандидату технічних наук, старшому викладачу Національного університету біоресурсів і природокористування України;

Заєцю Наталії Анатоліївні - кандидату технічних наук, доценту Національного університету біоресурсів і природокористування України, Власенко Лідії Олександрівні - кандидату технічних наук, доценту Національного університету біоресурсів і природокористування України;

за роботу "Когерентні та нелінійні процеси при взаємодії заряджених та нейтральних часток з упорядкованими середовищами":

Висоцькому Михайлу Володимировичу - кандидату фізико-математичних наук, асистенту Київського національного університет імені Тараса Шевченка;

за роботу "Меронімічні відношення в різноструктурних мовах":

Материнській Олені Валеріївні, доктору філософських наук, професору Кіровоградського педагогічного університету;

за роботу "Нові структури сполук у системах R2Х3- Cu2X (R-РЗМ, Х-S, Se,Te)":

Шемет Василині Ярославівні - кандидату хімічних наук, доценту Луцького національного технічного університету;

за роботу "Особливості центральної нейротрансмісії за умов довготривалого стресу":

Турицькій Тетяні Григорівні - кандидату біологічних наук, доценту Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара; Сидоренко Ганні Григорівні - кандидату біологічних наук, доценту Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна;

за роботу "Перетворювачі на основі мікро-I наноструктур кремнію для сенсорних пристроїв та вимірювальних систем":

Нічкалу Степану Ігоровичу - кандидату технічних наук, науковому співробітнику Національного університету "Львівська політехніка";

Когуту Юрію Романовичу - кандидату технічних наук, науковому співробітнику Національного університету "Львівська політехніка";

Вуйцику Андрію Михайловичу - молодшому науковому співробітнику Національного університету "Львівська політехніка";

Корецькому Роману Миколайовичу - молодшому науковому співробітнику Національного університету "Львівська політехніка";

за роботу "Розробка фундаментальних основ теорії синтезу та засобів практичної реалізації надширокосмугових радіометричних пристроїв та систем радіотеплолокації, дистанційного зондування та радіоастрономії":

Павлікову Володимиру Володимировичу - доктору технічних наук, доценту Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут";

за роботу "Збереження і використання генетичних ресурсів сільськогосподарських тварин за застосування молекулярно-генетичних та біотехнологічних засобів":

Щербак Оксані Василівні - кандидату сільськогосподарських наук, завідувачу лабораторії Інституту розведення і генетики тварин НААН України;

Сидоренко Олені Василівні - кандидату сільськогосподарських наук, завідувачу сектору Інституту розведення і генетики тварин НААН України; Джус Павлині Петрівні - кандидату біологічних наук, завідувачу лабораторії Інституту розведення і генетики тварин НААН України;

за роботу "Експериментальне і теоретичне обґрунтування розробки молекулярно-генетичних методів в системі діагностики та профілактики вірусних хвороб птиці на моделі вірусної хвороби Марека та ньюкаслської хвороби":

Геріловичу Антону Павловичу - кандидату ветеринарних наук, старшому науковому співробітнику, заступнику директора з наукової роботи Національного наукового центру "Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини";

Солодянкіну Олексію Сергійовичу - кандидату біологічних наук, провідному науковому співробітнику Національного наукового центру "Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини";

Болотіну Віталію Ігоровичу - кандидату ветеринарних наук, завідувачу лабораторії Національного наукового центру "Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини";

Кошелєву Василю Вікторовичу - аспіранту Національного наукового центру "Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини";

за роботу "М. М. Вольф та його науково-організаційна модель ведення сільськогосподарської дослідної справи в Україні у 20-х рр. XX ст":

Грищенко Тетяні Рубілівні - кандидату історичних наук, докторанту Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН;

за роботу "Розслідування злочинів міжнародного характеру":

Чорноус Юлії Миколаївні - доктору юридичних наук, доценту, професору кафедри криміналістики та судової медицини Національної академії внутрішніх справ.

2. Апарату Верховної Ради України забезпечити:

виготовлення дипломів та нагрудних знаків лауреатам Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2014 рік та виплату лауреатам грошової частини Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок;

оформлення і вручення дипломів та нагрудних знаків лауреатам Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок.

3. Вручення дипломів, нагрудних знаків та відповідної грошової частини лауреатам Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2014 провести до 1 жовтня 2015 року.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос