Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Я учусь в государственном высшем учебном заведении (заочная форма обучения), находящемся на территории Украины. Оплату обучения в этом учреждении осуществляю самостоятельно. Имею ли я право на льготу по исключению из моего совокупного налогооблагаемого дохода суммы платы за обучение?

Журнал "Вестник налоговой службы Украины"
Вопросы-ответы от 21.05.1999
Утратил силу

? Я навчаюся у державному вищому навчальному закладі на заочній формі навчання, який розташований на території України. Плату за навчання у цьому закладі здійснюю самостійно. Чи маю я право на пільгу щодо виключення із мого сукупного оподатковуваного доходу суми плати за навчання?

 

Починаючи з 1 січня 1998 року, згідно з Декретом Кабінету Міністрів України від 26.12.92 р. № 13-92 «Про прибутковий податок з громадян» з відповідними змінами i доповненнями, зокрема, внесеними Законом України від 13.02.98 р. № 129/98-ВР (пп. «с» п. 1 ст. 5), встановлено, що до сукупного оподатковуваного доходу громадян не включаються суми плати за утримання дітей у дошкільних закладах та за навчання дітей у закладах початкової загальної, професійно-технічної освіти, а також у державних вищих учбових закладах освіти, розташованих на території України. Це питання вирішено шляхом внесення доповнення до статті 5 Декрету про прибутковий податок з громадян, якою визначено перелік сум доходів, що направляються громадянами у джерела їх одержання на цілі, зазначені у підпунктах «й» та «к», а також перелік сум виплат громадянам, що не включаються до їхнього сукупного оподатковуваного доходу, одержаного в період, за який здійснюється оподаткування, що провадяться за рахунок коштів юридичних i фізичних осіб, до яких за змістом пп. «с» відносяться i суми плати за навчання.

Отже, виходячи із зазначеного, суми плати за навчання дітей та за утримання в дошкільних виховних закладах не включаються до сукупного оподатковуваного доходу тих громадян, на користь яких юридичною або фізичною особою було проведено такі виплати.

Що стосується коштів, направлених підприємствами, установами i організаціями безпосередньо учбовим закладам на підставі укладених договорів (контрактів) про цільову підготовку кадрів певного фаху, то в такому разі ці кошти не є особистими доходами громадян, стосовно навчання яких були складені такі угоди, i не підлягають включенню до складу їхнього сукупного місячного i річного оподатковуваного доходу незалежно від стану трудових відносин цих громадян із підприємствами, установами i організаціями – замовниками кадрів.

У разі безпосереднього одержання громадянами (студентами, гімназистами, семінаристами, курсантами) від підприємств, установ i організацій коштів на зазначені цілі, за винятком одержаних на умовах позичок i кредитів, такі кошти вважаються доходами громадян, включаються до складу сукупного оподатковуваного доходу у джерела виплати i підлягають оподаткуванню на загальних підставах згідно з вимогами Декрету Кабінету Міністрів України від 26.12.92 р. № 13-92 «Про прибутковий податок з громадян» з відповідними змінами i доповненнями.

Неполный текст документа!
ВНИМАНИЕ! Полный текст данного документа Вы сможете получить в рамках акции и БЕСПЛАТНОГО доступа на 72 часа к информационно-правовым системам ЛІГА:ЗАКОН
Сэкономь 30% при покупке продуктов от ЛІГА:ЗАКОН
Полный доступ на 72 часа
Попробовать бесплатно
Купить
Опрос