Идет загрузка документа (25 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об Основных направлениях бюджетной политики на 2015 год

Проект постановления Верховной Рады Украины от 04.06.2014 № 4749-д
Дата рассмотрения: 04.06.2014 Карта проходжения проекта

ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про Основні напрями бюджетної політики на 2015 рік

Відповідно до статті 33 Бюджетного кодексу України і статті 152 Регламенту Верховної Ради України Верховна Рада України постановляє:

1. Схвалити Основні напрями бюджетної політики на 2015 рік (додаються).

2. Кабінету Міністрів України підготувати та подати до Верховної Ради України проект закону про Державний бюджет України на 2015 рік з урахуванням Основних напрямів бюджетної політики на 2015 рік.

 

Голова Верховної Ради
України

О. ТУРЧИНОВ

 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ НА 2015 РІК

Основні напрями бюджетної політики на 2015 рік розроблені відповідно до Програми діяльності Кабінету Міністрів України і з урахуванням виконання програми співпраці з Міжнародним валютним фондом та іншими міжнародними фінансовими організаціями з метою стабілізації національної економіки у 2015 році та формування сприятливого макроекономічного середовища, проведення ефективної бюджетно-податкової політики, дотримання жорсткої фінансової дисципліни, підвищення рівня прозорості та раціональності бюджетного процесу.

Забезпечення у 2015 році економічного відновлення, закладення основ кардинальної реструктуризації економіки у напрямі інноваційної моделі шляхом створення привабливого інвестиційного клімату, належних умов розвитку малого і середнього підприємництва, стимулювання національного бізнесу у створенні конкурентних товарів і послуг та їх виведення на міжнародні ринки, здійснення послідовної державної гуманітарної політики, зміцнення системи соціального захисту.

Основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2015 рік

Під час визначення Основних напрямів бюджетної політики на 2015 рік враховано такі основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2015 рік:

валовий внутрішній продукт номінальний: за міжнародним стандартом системи національних рахунків 1993 року - 1686,5 млрд. гривень, за міжнародним стандартом системи національних рахунків 2008 року - 1742 млрд. гривень;

валовий внутрішній продукт реальний, темпи зростання (за міжнародними стандартами системи національних рахунків 1993 року та 2008 року) - 101,7 відсотка;

індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) -105,4 відсотка;

індекс цін виробників (грудень до грудня попереднього року) -107,3 відсотка;

рівень безробіття населення віком 15 - 70 років, визначений за методологією Міжнародної організації праці, - 7,8 відсотка.

Для розрахунку бюджетних показників використовуватимуться припущення щодо офіційного обмінного курсу гривні до долара США у середньому на рік та на кінець року, виходячи з політики гнучкого обмінного курсу, який формуватиметься на міжбанківському валютному ринку України, що сприятиме збереженню міжнародних резервів держави і підвищенню прозорості та ефективності валютної політики Національного банку України.

Основні прогнозні макропоказники, що є попередньо орієнтовною оцінкою розвитку економіки, можуть бути уточнені відповідно до поточного стану соціально-економічної ситуації у 2014 році шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення щодо схвалення основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2015 рік та враховуватимуться під час підготовки проекту Державного бюджету України на 2015 рік.

Уточнення макропоказників можливе також у зв'язку з наявністю ряду ризиків, зокрема, пов'язаних з недружніми діями з боку Російської Федерації, можливим уповільненням темпів розвитку світової економіки, погіршенням кон'юнктури на світових товарних ринках, зниженням цін на традиційну продукцію українського експорту, нестабільністю вітчизняної фінансової та банківської системи внаслідок низького рівня довіри з боку населення, політичною нестабільністю в Україні.

Основні завдання бюджетної політики

Подальша стабілізація державних фінансів передбачає:

утримання граничного обсягу дефіциту державного бюджету в межах 3 відсотків валового внутрішнього продукту;

утримання обсягу державного боргу на економічно безпечному рівні, але не більше 55 відсотків валового внутрішнього продукту;

збереження з урахуванням змін податкового законодавства частки перерозподілу валового внутрішнього продукту через зведений бюджет на рівні, що не перевищує 30 відсотків;

фінансування дефіциту загального фонду державного бюджету переважно шляхом здійснення внутрішніх запозичень у разі наявності сприятливих умов на внутрішньому фінансовому ринку;

фінансування дефіциту спеціального фонду державного бюджету за рахунок кредитів (позик), що залучаються державою від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних програм (проектів);

встановлення граничного обсягу надання державних гарантій на бюджетний період не більш як 5 відсотків доходів загального фонду державного бюджету для кредитування проектів інвестиційного характеру на об'єктах, що мають загальнодержавне значення;

недопущення надання державних гарантій щодо залучення коштів головними розпорядниками бюджетних коштів для здійснення капітальних видатків понад обсяги встановлених бюджетних призначень;

вжиття заходів щодо проведення активних операцій, пов'язаних з управлінням державним боргом та ліквідністю єдиного казначейського рахунка, у межах граничного обсягу державного боргу на кінець бюджетного періоду;

встановлення розміру прожиткового мінімуму та рівня його забезпечення на основі зростання показників реального сектору економіки та індексу споживчих цін;

встановлення розміру мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з урахуванням реального стану розвитку економіки та фінансових можливостей бюджету, що забезпечить їх зростання не нижче індексу споживчих цін;

недопущення виникнення простроченої заборгованості з виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери;

забезпечення упорядкування переліку отримувачів соціальних пільг, визначення економічно та соціально обґрунтованих нормативів споживання відповідних послуг, посилення адресності надання соціальних пільг та відшкодування їх вартості надавачам послуг;

підвищення обороноздатності держави шляхом оптимізації структури і чисельності військових формувань, підвищення інтенсивності бойової підготовки, розвитку і модернізації озброєння та військової техніки з використанням вітчизняних розробок, високих технологій і виробничих потужностей оборонно-промислового комплексу;

послідовне підвищення рівня грошового забезпечення військовослужбовців (осіб рядового і начальницького складу);

реформування правоохоронних органів, уточнення їх повноважень, оптимізація структури та чисельності з урахуванням європейських стандартів;

оптимізацію структури органів державної влади і відповідних видатків державного бюджету, усунувши розпорошеність і дублювання функцій державного управління та ліквідувавши невластиві функції, забезпечуючи дотримання принципів прозорості, відкритості та підзвітності суспільству;

продовження реалізації заходів щодо економного і раціонального використання державних коштів та перегляд таких заходів за результатами аналізу ефективності їх застосування виходячи з поточного стану розвитку економіки;

підвищення якості та ефективності здійснення витрат розвитку бюджету шляхом спрямування таких коштів на реалізацію пріоритетних інвестиційних проектів з урахуванням результатів оцінки їх економічної ефективності;

оптимізацію переліку головних розпорядників коштів державного бюджету з урахуванням внесення відповідних змін до Бюджетного кодексу України для підвищення ефективності управління бюджетними коштами та посилення відповідальності міністерств за реалізацію державної політики у відповідних галузях;

створення законодавчого забезпечення запровадження системи державного стратегічного планування, включаючи узгодження порядків та строків розроблення прогнозних і програмних документів економічного та соціального розвитку і складання проекту державного бюджету;

створення умов та вжиття заходів з метою:

- забезпечення оприлюднення головними розпорядниками коштів державного бюджету на своїх офіційних сайтах інформації про мету, завдання та очікувані результати, яких передбачається досягти при виконанні бюджетних програм, - у тижневий строк після подання Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України проекту закону про Державний бюджет України;

- забезпечення оприлюднення Міністерством фінансів України на своєму офіційному сайті інформаційно-аналітичних матеріалів щодо основних показників та завдань державного бюджету (у доступній для громадськості формі) - у місячний строк з дня опублікування закону про Державний бюджет України;

- удосконалення механізму управління державними інвестиціями шляхом внесення змін до Бюджетного кодексу України і Закону України "Про інвестиційну діяльність" щодо створення системи управління державними інвестиціями з визначенням основних принципів і критеріїв прозорого формування та використання державних інвестицій, а також створення єдиної системи проведення оцінки, відбору і моніторингу державних інвестиційних проектів.

Пріоритетні завдання податкової та митної політики

Пріоритетні завдання податкової та митної політики у 2015 році:

прийняття нового Податкового кодексу України, який передбачатиме, зокрема:

- скорочення кількості податків і зборів;

- максимальне сприяння розвиткові внутрішнього виробництва шляхом зниження податкового (соціального) навантаження на фактори виробництва;

- мінімізацію ризиків ухилення від сплати податків;

- спрощення адміністрування податків;

- удосконалення спеціальних режимів оподаткування для сільськогосподарських підприємств;

- реформування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності з метою забезпечення принципу рівності усіх платників податків перед законом та встановлення економічно обґрунтованих ставок єдиного податку;

- розширення бази обкладення податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, для зміцнення фінансової основи місцевих бюджетів;

- віднесення плати за землю до місцевих податків та надання права органам місцевого самоврядування встановлювати пільги щодо місцевих податків і зборів;

- удосконалення механізмів протидії ухиленню від сплати податків і зменшенню податкових зобов'язань, а також механізмів здійснення контролю за трансфертним ціноутворенням;

- упорядкування нормативного забезпечення справляння обов'язкових платежів та внесків нефіскального характеру, що встановлені іншими законодавчими актами України;

зміна ставок оподаткування, визначених в абсолютних значеннях, з урахуванням індексів споживчих цін, індексів цін виробників промислової продукції щодо деяких податків і зборів;

встановлення об'єктивних критеріїв і вимог щодо надання податкових та митних пільг з метою уникнення необґрунтованих втрат доходів бюджету;

детінізація заробітної плати і доходів громадян, що забезпечить збільшення надходжень бюджетів та фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування;

адаптація податкового та митного законодавства України до законодавства Європейського Союзу;

підписання конвенцій про уникнення подвійного оподаткування з іншими державами;

підвищення рівня оподаткування митними платежами.

Реалізація пріоритетних державних цільових програм

Реалізація пріоритетних державних цільових програм здійснюватиметься в межах коштів державного бюджету на 2015 рік відповідно до Програми діяльності Кабінету Міністрів України (схваленої Постановою Верховної Ради України від 27 лютого 2014 р. N 799-VII) та Заходів щодо економного та раціонального використання державних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету (затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. N 65), з урахуванням досягнутих цільових показників та соціально-економічних наслідків виконання таких програм.

Взаємовідносини державного бюджету з місцевими бюджетами

Забезпечення стійкого економічного розвитку регіонів здійснюватиметься шляхом:

забезпечення збалансованості місцевих бюджетів та оптимального співвідношення державного та місцевих бюджетів;

зміцнення дохідної бази місцевих бюджетів з урахуванням перегляду підстав надання пільг за галузевою ознакою виходячи з їх ефективності;

комплексного використання програмно-цільового методу під час складання та виконання місцевих бюджетів;

інтеграції складових середньострокового бюджетного планування у бюджетний процес на місцевому рівні;

спрямування державних інвестиційних ресурсів, у тому числі коштів державного фонду регіонального розвитку, на розбудову та модернізацію інфраструктури регіонів, що сприятиме збереженню наявних та створенню нових робочих місць;

удосконалення формульного розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів між державним бюджетом та місцевими бюджетами з урахуванням змін, внесених до актів податкового і соціального законодавства;

поширення нових механізмів фінансового забезпечення закладів охорони здоров'я, що відпрацьовані у пілотних регіонах відповідно до Закону України "Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві", в інших регіонах;

здійснення подальших кроків для реформування місцевого самоврядування, територіальної організації влади та міжбюджетних відносин шляхом внесення відповідних змін до Конституції України, Бюджетного кодексу України та інших законів України:

- забезпечення зарахування до доходів місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, частини податку на прибуток підприємств та податку на доходи фізичних осіб;

- запровадження обґрунтованої основи для діяльності органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади, здатної забезпечити доступність та якість надаваних ними послуг, а також відповідну ресурсну базу;

- створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов для забезпечення здійснення органами місцевого самоврядування власних і делегованих повноважень;

- розмежування повноважень у системі органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади на різних рівнях за принципом субсидіарності;

- розмежування повноважень між місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування на засадах децентралізації влади;

- визначення критеріїв для формування адміністративно-територіальних одиниць різного рівня нового адміністративно-територіального устрою;

- уніфікації і стандартизації адміністративних та соціальних послуг, що надаються населенню органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади, з урахуванням принципів максимальної доступності послуг для споживачів та забезпечення на законодавчому рівні умов для належного фінансування таких послуг;

- підвищення фінансової спроможності органів місцевого самоврядування шляхом створення умов для здійснення трансформації територіальної організації влади, формування нових міжбюджетних відносин з урахуванням законодавства щодо реалізації права територіальних громад на об'єднання.

Інші питання, вирішення яких необхідне для складання проекту закону про Державний бюджет України на 2015 рік

Для реалізації бюджетної політики необхідно також вирішити питання щодо:

проведення приватизації державного майна з урахуванням принципів відкритості і прозорості з метою завершення основного етапу приватизації та забезпечення відповідних планових надходжень державного бюджету, а також створення умов для ефективного розвитку підприємств після приватизації, зокрема залучення інвестицій для модернізації потужностей таких підприємств;

продажу за сприятливих умов на фінансових ринках пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків, у капіталізації яких взяла участь держава, із зарахуванням таких коштів до державного бюджету;

удосконалення механізмів управління коштами державного дорожнього фонду, забезпечуючи прозорий розподіл таких коштів та підвищення ефективності їх використання з деталізацією відповідної звітності;

активізації роботи із залучення коштів інвесторів для розвитку транспортно-дорожнього комплексу на умовах державно-приватного партнерства, зокрема концесії;

продовження проведення системних реформ в агропромисловому комплексі шляхом комплексного підходу до розвитку різних форм господарювання, зокрема малого та середнього товаровиробництва, що мають важливе соціально-економічне значення для сільських громад та розвитку соціальної сфери сільських територій в цілому, розбудови інфраструктури аграрного ринку, реалізації інвестиційно-інноваційних проектів в агропромисловому комплексі, а також спрощення дозвільних процедур та запровадження європейської моделі здійснення контролю за безпечністю та якістю харчових продуктів;

подальше посилення екологічної складової у розвитку національної економіки з метою досягнення безпечного для здоров'я людини стану навколишнього природного середовища;

підвищення рівня раціонального використання водних ресурсів та ефективності водокористування шляхом приведення вартості послуги з подачі води у відповідність з економічно обґрунтованою;

формування державного замовлення на здійснення підготовки фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації працівників з урахуванням реальних потреб ринку праці та виходячи із середньої вартості підготовки одного кваліфікованого працівника відповідно до державних стандартів надання освітянських послуг, надавши самостійність навчальним закладам в управлінні коштами з набуттям статусу іншого, ніж бюджетна установа, та відповідно одержувача бюджетних коштів при виконанні бюджетних програм;

урегулювання питань формування державного замовлення у сферах телебачення, радіомовлення (виробництво, трансляція) і кінематографії;

оптимізації мережі наукових установ з урахуванням оцінки ефективності їх діяльності та спрямування бюджетних коштів на наукові дослідження і науково-технічні розробки залежно від практичного впровадження результатів та їх відповідності державним пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки та інноваційної діяльності;

удосконалення механізму надання державної підтримки театрам, художнім колективам, концертним і цирковим організаціям, друкованим періодичним виданням, заповідникам шляхом оптимізації відповідних заходів та закладів (з переданням окремих закладів у комунальну власність), визначення критеріїв та нормативів для планування обсягів здійснення такої підтримки;

удосконалення механізму державної підтримки державних вугледобувних підприємств з урахуванням міжнародного досвіду, включаючи поетапне припинення покриття їх операційних витрат, оптимізацію витрат на ліквідацію неперспективних підприємств із наданням соціальної підтримки працівникам шахт, які вивільняються, підвищення інвестиційної привабливості державних вугледобувних підприємств з урахуванням поступової передачі їх об'єктів соціальної інфраструктури у комунальну власність;

прийняття національного плану дій з енергоефективності на період до 2020 року та національного плану дій з відновлювальної енергетики на період до 2020 року, передбачивши здійснення заходів щодо диверсифікації джерел енергопостачання, зокрема шляхом збільшення обсягів видобутку власного газу, реверсних поставок газу в Україну з європейських країн, активізації реалізації проектів заміщення природного газу вугіллям вітчизняного видобутку;

забезпечення доступності кредитів для реалізації інвестиційних та інноваційних проектів шляхом надання часткової компенсації відсоткових ставок за кредитами у пріоритетних галузях національної економіки з урахуванням міжнародного досвіду, нових механізмів для підвищення доступності та здешевлення вартості кредитів для вітчизняних виробників товарів та послуг, зокрема для суб'єктів малого та середнього бізнесу;

удосконалення наявного та запровадження нового ефективного фінансово-інвестиційного механізму державної підтримки будівництва (придбання) доступного житла;

комплексної модернізації систем тепло-, водопостачання та водовідведення;

оптимізації витрат (насамперед адміністративних) фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування, впровадження нових механізмів контролю за цільовим спрямуванням коштів таких фондів.

____________

Опрос