Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об отчете об исполнении Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2013 год"

Проект постановления Верховной Рады Украины от 03.04.2014 № 4625
Дата рассмотрения: 03.04.2014 Карта проходжения проекта

ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про звіт про виконання Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік"

Розглянувши звіт Кабінету Міністрів України про виконання Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік" та висновки Рахункової палати щодо виконання Державного бюджету України за 2013 рік, Верховна Рада України зазначає таке.

Закон України "Про Державний бюджет України на 2013 рік" (далі - Закон) був затверджений з урахуванням нереальних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України. Номінальний валовий внутрішній продукт у 2013 році становив 1454,9 млрд. гривень, що на 121,1 млрд. гривень, або на 7,7 відсотка, менше за врахований у державному бюджеті показник. За підсумками 2013 року зафіксовано нульове зростання реального валового внутрішнього продукту при врахованому в бюджеті прогнозі зростання на 3,4 відсотка.

За даними Національного банку України, експорт товарів та послуг у 2013 році порівняно з 2012 роком знизився на 5,1 відсотка, а імпорт - на 3,6 відсотка, тоді як при розрахунках бюджету прогнозувалося зростання на 7,1 та 6,7 відсотка відповідно.

Обсяг промислового виробництва порівняно з 2012 роком зменшено на 4,3 відсотка, зокрема в переробній промисловості - 7,1 відсотка. Також було зафіксовано зменшення обсягу виробництва у галузях будівництва - на 11,1 відсотка та транспорту - на 3,9 відсотка.

Обсяг капітальних інвестицій, освоєних підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування, порівняно з 2012 роком скоротився на 11,1 відсотка.

Під час розрахунків бюджетних показників на 2013 рік враховано прогнозний показник рівня інфляції (грудень 2013 року до грудня 2012 року) - 4,8 відсотка, що зумовило зростання видаткової частини державного бюджету на 18,9 млрд. гривень. Фактично індекс споживчих цін зріс лише на 0,5 відсотка (грудень 2013 року до грудня 2012 року).

Врахування під час розрахунків державного бюджету нереальних прогнозних основних макропоказників економічного і соціального розвитку України призвело до штучного завищення планових показників доходів державного бюджету на 23,6 млрд. гривень. У зв'язку із системним невиконанням плану доходів Верховною Радою України прийнято Закон України від 19 грудня 2013 року N 715-VII "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік", згідно з яким було зменшено дохідну частину державного бюджету на 19,4 млрд. гривень та підвищено на відповідну суму граничний рівень дефіциту державного бюджету.

Обсяг доходів державного бюджету порівняно з 2012 роком зменшився на 6,8 млрд. гривень. Водночас за надходженнями і зборами, контроль за справлянням яких покладено на Міністерство доходів і зборів України, обсяг доходів зменшився на 13,1 млрд. гривень.

Порівняно з 2012 роком зменшилися:

надходження податку на додану вартість - на 7,6 відсотка ("-10,6" млрд. гривень);

надходження частини чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність, - на 63,3 відсотка ("-4" млрд. гривень);

надходження акцизного податку - на 5 відсотків ("-1,9" млрд. гривень);

надходження рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами природного газу територією України - на 59,2 відсотка ("-1,4" млрд. гривень);

надходження податку на прибуток підприємств - на 1,9 відсотка ("-1" млрд. гривень).

Із загального фонду державного бюджету за 2013 рік відшкодовано податку на додану вартість грошовими коштами на суму 53,4 млрд. гривень. Порівняно з 2012 роком обсяг відшкодування податку на додану вартість збільшився на 16,3 відсотка або на 7,5 млрд. гривень, хоча обсяги експорту у 2013 році скорочувались. Обсяг невідшкодованих сум податку на додану вартість станом на 1 січня 2014 року становив 14,9 млрд. гривень.

У 2013 році збільшено порівняно з 2012 роком обсяг надходження коштів, що перераховуються Національним банком України відповідно до Закону України "Про Національний банк України" до державного бюджету, на 19,9 відсотка (до 28,3 млрд. гривень).

У цілому дохідна частина державного бюджету за 2013 рік не виконана на 11,9 млрд. гривень з урахуванням зменшених планових показників доходів.

Обсяги переплат до зведеного бюджету за 2013 рік зросли на 4,1 млрд. гривень до 62 млрд. гривень.

За цих умов невпинно зростали видатки на соціальні цілі, які не були забезпечені реальними джерелами фінансування і проводилися за рахунок здійснення запозичень, відволікання коштів спеціального фонду та місцевих бюджетів, нездійснення інших видатків.

Так, видатки державного бюджету за 2013 рік були недовиконані на 29,5 млрд. гривень, у тому числі касові видатки загального фонду - на 11,4 млрд. гривень, спеціального фонду - на 18,1 млрд. гривень.

Порівняно із загальним зростанням видатків загального фонду державного бюджету на 5 відсотків соціальні видатки зросли на 8,3 відсотка і були профінансовані на 99,1 відсотка планових показників.

Трансферт з державного бюджету Пенсійному фонду України становив 83,2 млрд. гривень, що на 29,1 відсотка, або на 18,7 млрд. гривень, більше ніж у 2012 році, в тому числі на покриття дефіциту Пенсійного фонду України - 21,8 млрд. гривень, що на 42 відсотки, або на 6,4 млрд. гривень, більше, ніж у 2012 році.

Інші видатки фінансувалися за залишковим принципом. Так, капітальні видатки державного бюджету знизилися майже на 40 відсотків (до 17,8 млрд. гривень), недовиконання становило 11,7 млрд. гривень.

Різке підвищення рівня державного боргу призвело до зростання видатків на обслуговування державного боргу на 30,9 відсотка (до 31,7 млрд. гривень). Частка видатків на обслуговування боргу в загальному обсязі видатків зросла до 7,9 відсотка у 2013 році проти 3,7 відсотка у 2009 році.

Розбалансованими також були місцеві бюджети - залишок неповернутих місцевими бюджетами коштів, запозичених з єдиного казначейського рахунка, за 2013 рік зріс удвічі - з 4,8 млрд. до 9,7 млрд. гривень.

Нездійснення видатків бюджету призвело до зростання простроченої кредиторської заборгованості бюджетних установ за видатками державного бюджету в 2,8 раза (з 1,2 млрд. до 3,4 млрд. гривень).

Використання бюджетних коштів здійснювалося із порушенням законодавства. Протягом 2013 року встановлено незаконні нецільові витрати та недостача ресурсів на загальну суму понад 2,4 млрд. гривень, в тому числі за операціями з бюджетними коштами - понад 1,2 млрд. гривень.

Фінансування підвищених видатків на соціальні цілі за рахунок запозичень призвело до стрімкого збільшення дефіциту бюджету. Так, у 2012 році дефіцит державного бюджету збільшився у 2,3 раза порівняно з 2011 роком до 53,4 млрд. гривень, або 3,8 відсотка валового внутрішнього продукту.

У 2013 році дефіцит державного бюджету збільшився ще на 21,2 відсотка до 64,7 млрд. гривень, або 4,4 відсотка валового внутрішнього продукту.

Дефіцит державного бюджету у 2013 році вдалося утримати в межах установленого Законом граничного рівня (70 млрд. гривень) лише шляхом його збільшення на 19,4 млрд. гривень у грудні шляхом внесення змін до Закону.

Фінансування дефіциту бюджету відбувалося в основному за рахунок боргових джерел - у 2013 році показник надходження від приватизації було зменшено на 9,4 млрд. гривень (з 10,9 млрд. до 1,5 млрд. гривень) і на відповідну суму збільшено державні запозичення.

З огляду на те, що не були підвищені тарифи на газ для населення та суб'єктів господарювання, які здійснюють виробництво теплової енергії для потреб населення, з метою покриття дефіциту національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" у 2013 році випущено облігації внутрішньої державної позики на суму 8 млрд. гривень для збільшення статутного капіталу Компанії.

Крім того, облігації внутрішньої державної позики у значному обсязі випущено для збільшення статутних капіталів публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (1,4 млрд. гривень), приватного акціонерного товариства "Українське Дунайське пароплавство" (0,3 млрд. гривень) та створення публічного акціонерного товариства "Аграрний фонд" (5 млрд. гривень).

Боргове фінансування високого дефіциту державного бюджету, випуск облігацій внутрішньої державної позики для підтримки державних підприємств та банків призвели до стрімкого підвищення рівня державного боргу.

Державний борг у 2013 році збільшився на 81 млрд. гривень, що удвічі більше, ніж у 2011 - 2012 роках (на 33,8 млрд. та 41,9 млрд. гривень відповідно).

Станом на 31 грудня 2013 року державний борг збільшився до 480,2 млрд. гривень, або 33 відсотки валового внутрішнього продукту проти 227 млрд. гривень, або 24,9 відсотка валового внутрішнього продукту станом на 31 грудня 2009 року.

Крім того, у 2012 - 2013 роках істотно зросли обсяги наданих Кабінетом Міністрів України державних гарантій. Так, у 2012 році надано державних гарантій на суму 75,4 млрд. гривень, з яких фактично отримано позичальниками кредитних коштів на суму 21,5 млрд. гривень, у 2013 році - на суму 21,9 млрд. гривень, з яких фактично отримано 12,5 млрд. гривень.

Загалом державний та гарантований державою борг станом на 31 грудня 2013 року становив 40,2 відсотка валового внутрішнього продукту проти 34,8 відсотка станом на 31 грудня 2009 року.

При цьому Кабінетом Міністрів України не було вжито заходів щодо зміни податково-бюджетної політики, хоча протягом року Рахункова палата у своїх квартальних висновках про виконання державного бюджету неодноразово звертала увагу на прорахунки у прогнозі макропоказників економічного і соціального розвитку України, які були враховані під час затвердження державного бюджету, на невиконання доходів державного бюджету і, як результат, фінансування видатків державного бюджету за рахунок державних запозичень та на виникнення загрозливої ситуації із стрімким підвищенням рівня державного боргу.

Результати аналізу виконання державного бюджету у 2013 році засвідчили, що бюджетна політика проводилася неефективно, макроекономічний прогноз був завищений, що відобразилося на наповнюваності бюджету. Недовиконання дохідної частини бюджету та необхідність фінансування задекларованих соціальних виплат шляхом значного збільшення обсягу запозичень зумовили збільшення дефіциту державного бюджету.

Враховуючи викладене, Верховна Рада України постановляє:

1. Звіт про виконання Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік" за доходами у сумі 339226,9 млн. гривень, за видатками - 403456,1 млн. гривень, за обсягом повернення кредитів - 5522,6 млн. гривень та за обсягом надання кредитів - 6000,1 млн. гривень з дефіцитом у сумі 64706,7 млн. гривень взяти до відома.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос