Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Министерстве промышленно-инновационного развития Украины (относительно создания на базе Министерства промышленной политики Украины Министерства промышленно-инновационного развития Украины)

Проект постановления Верховной Рады Украины от 28.03.2014 № 4351-1
Дата рассмотрения: 28.03.2014 Карта проходжения проекта

ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про Міністерство промислово-інноваційного розвитку України (щодо створення на базі Міністерства промислової політики України Міністерства промислово-інноваційного розвитку України)

Верховна Рада України постановляє:

1. З метою створення умов для форсованої модернізації вітчизняної індустрії та прискореній розбудові високотехнологічних виробництв з високою доданою вартістю шляхом оптимізації ресурсів держави й приватного сектору, спрямованих на широкомасштабне впровадження наукових результатів в інноваційні продукти та забезпечення ними вітчизняного споживчого ринку і потреб виробників, посилення міжнародних конкурентних переваг, збільшення ефективності економічної системи та національної безпеки України створити Міністерство промислово-інноваційного розвитку України (Мінпромінновацій України).

Мінпромінновацій створити на базі Міністерства промислової політики України, Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України, структурних підрозділів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: Департаменту промислової політики, Департаменту економіки оборони та безпеки, Департаменту технічного регулювання, Управління інноваційно-інвестиційної політики, Відділу методології та експертизи інвестиційних та інноваційних проектів Управління інноваційних та інвестиційних проектів.

2. Установити, що діяльність Державного космічного агентства України спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Мінпромінновацій України.

3. Кабінету Міністрів України розглянути питання ліквідації ДК "Укроборонпром" з передачею його функцій з управління ОПК структурним підрозділам Мінпромінновацій України.

4. Встановити, щодо Міністерство промислово-інноваційного розвитку України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Міністерство промислово-інноваційного розвитку України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань формування та реалізація взаємоузгоджених промислової, технологічної та інноваційної політик, технічного регулювання, стандартизації та сертифікації промислової продукції, який забезпечує створення сприятливих рамкових умов для технологічних інновацій, інвестицій та виробництва на промислових підприємствах, а також організації нових інноваційно активних промислових одиниць, орієнтованих на випуск високотехнологічних товарів з високою доданою вартістю.

Визначити такі ключові завдання Мінпромінновацій України:

Розробка стратегії розвитку промисловості України на інноваційній основі, моніторинг виконання завдань стратегії та її коригування в процесі реалізації з урахуванням нових викликів, потреб, невдач або нових можливостей з метою збереження стратегічного напряму та досягнення наміченої цілі.

Координація планів промислового розвитку регіонів України з урахування їхніх потреб і потенціалу, виходячи із завдань стратегії розвитку промисловості України на інноваційній основі.

Сприяння розвитку малих і середніх інноваційних підприємств, а також реалізації стратегічних планів ключових суб'єктів національної промисловості.

Вибудовування єдиної конструкції та забезпечення функціонування цілісної національної інноваційної системи (НІС).

Створення та управління кредитно-фінансовим агентом держави з питань підтримки ДіР та інновацій з широким спектром функцій (від формалізації ідеї й техніко-економічного обґрунтування проекту до фінансування його ключових стадій, патентування винаходів та пошуку партнерів) задля ефективного використання ресурсів держави.

Формування мережі державних науково-дослідних і проектно-конструкторських інститутів, діяльність яких спрямована на забезпечення потреб промислових підприємств в інноваціях.

Перегляд існуючих та, за потреби, запровадження нових науково-технічних програм, спрямованих на створення технологічних інновацій.

Складання балансу трудових ресурсів промисловості за різними групами фахівців для оцінки можливих змін у структурі кадрів, виявлення потреб у певних навичках, попередження дефіциту у працівниках певних спеціальностей задля формування середньострокових стратегій і визначення планових обсягів підготовки трудових ресурсів та їх професійного складу.

5. Прем'єр-міністру України (А. П. Яценюку) терміново подати до Верховної Ради України пропозиції щодо кандидатури Міністерства промислово-інноваційного розвитку України.

 

Голова Верховної Ради
України

О. В. ТУРЧИНОВ

Опрос