Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об Обращении Верховной Рады Украины к Президенту Украины по поводу Национального плана действий на 2013 год относительно внедрения Программы экономических реформ на 2010 - 2014 годы "Обеспеченное общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство" в части развития высшего образования

Проект постановления Верховной Рады Украины от 08.05.2013 № 2957
Дата рассмотрения: 08.05.2013 Карта проходжения проекта

ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про Звернення Верховної Ради України до Президента України з приводу Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" в частині розвитку вищої освіти

Верховна Рада постановляє:

1. Схвалити та направити Звернення Верховної Ради України до Президента України з приводу Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" в частині розвитку вищої освіти.

2. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

 

Голова Верховної Ради України

 

ЗВЕРНЕННЯ
Верховної Ради України до Президента України з приводу Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" в частині розвитку вищої освіти

Вища освіта є головним чинником суспільно-економічного розвитку держави. Однак на нинішньому етапі вища школа в Україні перебуває у кризовому стані, який обумовлений надмірною централізацією управління нею, скороченням державного фінансування, стрімким зростанням плати за навчання. Негативними наслідками кризи у системі вищої освіти є її відставання від суспільних запитів і потреб, невідповідність підготовки фахівців вимогам ринку праці, необгрунтована ліквідація та реорганізація вищих навчальних закладів, зниження якості навчання і рівня знань випускників, відсутність вітчизняних вишів у міжнародних рейтингах кращих університетів світу, зростаюче незадоволення умовами навчання з боку студентів та їх батьків. Вивести вищу освіту з кризового стану може лише грунтовна реформа галузі, яка передбачає стратегічне і прогнозоване забезпечення розвитку освіти, автономію та демократизацію діяльності навчальних закладів, стимулювання державою їх функціонування через створення належних умов для забезпечення якості навчання.

12 березня 2013 року Указом Президента України N 128 був затверджений Національний план дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", окремі положення якого містять загрози і ризики для розвитку вищої освіти та викликали хвилю обурення у науково-педагогічної громадськості, експертів, профспілкових комітетів вищих навчальних закладів і студентської молоді.

Зокрема, зауваження та застереження стосуються таких пунктів Національного плану дій на 2013 рік:

п. 34.2, яким заплановано затвердження типових штатних нормативів для вищих навчальних закладів I - II та III - IV рівнів акредитації, - введення нового штатного розпису не повинно бути спрямоване на скорочення науково-педагогічних працівників, що призведе до погіршення якості навчального процесу;

п. 34.5 стосовно передачі до управління Міністерства освіти і науки України вищих навчальних закладів державної форми власності, що перебувають в управлінні інших центральних органів виконавчої влади, - тут не може бути універсального рішення. Наприклад, у разі перепідпорядкування медичних закладів у студентів можуть виникнути проблеми з отриманням доступу до клінічної бази;

п. 35.1 про здійснення заходів щодо оптимізації мережі вищих навчальних закладів - найчастіше така "оптимізація" є завуальованим скороченням мережі навчальних закладів, що супроводжується вивільненням значної частини викладачів, погіршенням якості навчання, порушенням принципу рівного доступу до вищої освіти;

п. 35.4 щодо утворення укрупнених навчальних закладів державної форми власності - у багатьох випадках воно відбувається жорсткими адміністративними методами, без врахування позиції науково-педагогічного колективу та студентства, що у свою чергу викликає соціальну напругу та протест з їх боку. При цьому немає чітких критеріїв обрання базових вищих навчальних закладів та аргументації ліквідації чи реорганізації інших вищих навчальних закладів. У подібних випадках логіка владних дій має бути зрозумілою та отримати підтримку з боку освітян;

пп. 38.3 та 39.1, якими передбачено розроблення та затвердження методики розрахунків середньої вартості підготовки одного кваліфікованого робітника, фахівця, аспіранта, докторанта та затвердження порядку розміщення державного замовлення на підготовку фахівців з урахування нормативів вартості їх підготовки та кращих показників конкурсних балів абітурієнтів вищих навчальних закладів за результатами вступної кампанії, вимагають глибокого вивчення та наукового обгрунтування, оскільки є загроза, що зміна порядку державного замовлення призведе до його зменшення та відповідно до зниження доступності вищої освіти.

Особливе занепокоєння й категоричне неприйняття у науково-педагогічної громадськості викликав п. 39.2, яким передбачено приведення у відповідність із європейськими стандартами норм навчального навантаження викладачів вищих навчальних закладів, збільшення показника кількості студентів на одного викладача до 18, - апеляція до європейських стандартів норм навчального навантаження не є доречною, оскільки, по -перше, таких стандартів у Європі не існує, а, по-друге, на Заході наявна зовсім інша форма навчально-організаційного процесу, в якій превалюють консультації студентів та активно використовуються методи навчання, що побудовані на навчальній самостійності студентів. У разі збільшення зазначеного показника до 18 виникне необхідність звільнити 38 % викладацького складу або 32 тис. осіб, тобто, кожний третій науково-педагогічний керівник залишиться без роботи, що призведе до різкого погіршення якості навчання та зростання суспільного невдоволення.

На основі проведеного широкого громадського та експертного обговорення Національного плану дій на 2013 рік у частині розвитку вищої освіти, зважаючи на загрози і ризики, які містять його окремі положення, з огляду на широкий суспільний резонанс, а також, відстоюючи права виборців на здобуття вищої освіти, ми, народні депутати України, просимо Вас:

1) внести зміни до пп. 34.2, 34.5, 35.1, 35.4, 38.3, 39.1 Національного плану дій на 2013 рік з врахуванням зазначених застережень;

2) вилучити п. 39.2 з Національного плану дій на 2013 рік, бо його реалізація призведе до погіршення якості навчання, скорочення значної чисельності науково-педагогічних працівників та створить соціальну напругу у суспільстві.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос