Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Основных направлениях бюджетной политики на 2014 год

Проект постановления Верховной Рады Украины от 10.04.2013 № 2769
Дата рассмотрения: 09.04.2013 Карта проходжения проекта

ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про Основні напрями бюджетної політики на 2014 рік

Відповідно до статті 33 Бюджетного кодексу України і статті 152 Регламенту Верховної Ради України Верховна Рада України постановляє:

1. Схвалити Основні напрями бюджетної політики на 2014 рік (додаються).

2. Кабінету Міністрів України підготувати та подати до Верховної Ради України проект закону про Державний бюджет України на 2014 рік з урахуванням Основних напрямів бюджетної політики на 2014 рік.

 

Голова Верховної Ради України

 

ПРОЕКТ ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ
бюджетної політики на 2014 рік

Основні напрями бюджетної політики на 2014 рік розроблені відповідно до визначених у щорічному посланні Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України пріоритетів та ґрунтуються на положеннях Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", Державної програми активізації розвитку економіки на 2013 - 2014 роки, інших прогнозних і програмних документів економічного та соціального розвитку України.

Реалізація бюджетної політики на 2014 рік буде спрямована на підтримку основних секторів економіки, активізацію процесів модернізації національного виробництва, продовження здійснення комплексу заходів, спрямованих на поліпшення інвестиційного клімату в Україні, стимулювання експорту та підвищення рівня добробуту громадян.

Основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2014 рік

Під час визначення Основних напрямів бюджетної політики на 2014 рік враховано такі основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2014 рік:

валовий внутрішній продукт номінальний - 1694,8 млрд. гривень;

валовий внутрішній продукт реальний, темпи зростання - 103 відсотки;

індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) - 108,3 відсотка;

індекс цін виробників (грудень до грудня попереднього року) - 108,6 відсотка;

рівень безробіття, визначений за методологією Міжнародної організації праці, - 7,1 - 7,4 відсотка.

Для розрахунку бюджетних показників використовуватимуться припущення щодо офіційного обмінного курсу гривні до долара США у середньому на рік та на кінець року, враховані в розрахунках основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2014 рік, виходячи з положень, визначених Основними засадами грошово-кредитної політики Національного банку.

Зростання базового індексу споживчих цін буде утримано на рівні 4 - 6 відсотків, що відповідає цілям на середньострокову перспективу, встановленим в Основних засадах грошово-кредитної політики на 2013 рік. Разом з цим нестабільність на світових фінансових та товарних ринках призводитиме до виникнення об'єктивних ситуативних коливань цін, включаючи ціни на енергоносії, з метою забезпечення беззбитковості роботи окремих галузей економіки, що може призвести до тимчасового коливання індексу споживчих цін, який становитиме до кінця 2014 року 8,3 відсотка.

Зазначені макропоказники можуть бути уточнені після опублікування звітної статистичної інформації за 2012 рік, оперативних даних щодо поточного стану соціально-економічної ситуації у 2013 році і прийняття Кабінетом Міністрів України рішення щодо прогнозу макроекономічних показників на 2014 рік та враховані під час підготовки проекту Державного бюджету України на 2014 рік.

Основні завдання бюджетної політики

Подальша стабілізація державних фінансів передбачає:

утримання граничного обсягу дефіциту державного бюджету в межах 3 відсотків валового внутрішнього продукту;

утримання обсягу державного боргу на рівні не більш як 31 відсоток валового внутрішнього продукту;

збереження з урахуванням норм податкового законодавства частки перерозподілу валового внутрішнього продукту через зведений бюджет на рівні, що не перевищує 30 відсотків;

фінансування дефіциту спеціального фонду державного бюджету за рахунок кредитів (позик), що залучаються державою від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних програм (проектів);

фінансування дефіциту загального фонду державного бюджету переважно шляхом здійснення внутрішніх запозичень;

надання державних гарантій в обсязі, що не перевищує 3 відсотків валового внутрішнього продукту (залежно від стану підготовки інвестиційних проектів, що будуть реалізовані головними розпорядниками бюджетних коштів), за рішенням Кабінету Міністрів України або на підставі міжнародних договорів України для кредитування інвестиційних програм (проектів) на об'єктах, що мають загальнодержавне значення;

вжиття заходів до проведення активних операцій, пов'язаних з управлінням державним боргом та ліквідністю єдиного казначейського рахунка, у межах граничного обсягу державного боргу на кінець бюджетного періоду;

управління ризиками, пов'язаними з державним боргом та наданням державних гарантій;

забезпечення економічно обґрунтованого підвищення мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифної ставки) працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки;

встановлення розміру прожиткового мінімуму та соціальних гарантій, які визначаються на його основі, з урахуванням зростання показників реального сектору економіки та індексу споживчих цін;

підвищення якості та ефективності здійснення видатків розвитку бюджету шляхом спрямування на реалізацію інвестиційних проектів з урахуванням результатів оцінки їх економічної ефективності;

підвищення рівня соціального захисту малозабезпечених верств населення;

забезпечення прямого зв'язку між соціальними пільгами та джерелами і механізмом відшкодування їх вартості надавачам, посилення адресності надання всіх видів пільгових послуг з упорядкуванням переліку їх отримувачів і встановленням економічно та соціально обґрунтованих нормативів споживання відповідних послуг, визначення методики розрахунку потреби в бюджетних коштах для компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян;

удосконалення механізму надання державної підтримки закладам та установам культури;

забезпечення легалізації тіньової заробітної плати та зайнятості;

ліквідація заборгованості з виплати заробітної плати перед працівниками державних підприємств, яких визнано банкрутами;

недопущення виникнення заборгованості з виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери;

погашення заборгованості з виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах прискореними темпами;

продовження погашення зобов'язань держави за знеціненими грошовими заощадженнями громадян в установах Ощадного банку СРСР та державних цінних паперів колишнього СРСР;

оптимізацію структури і чисельності військових формувань та правоохоронних органів із спрямуванням вивільнених бюджетних коштів на розвиток озброєння та військової техніки, підвищення інтенсивності бойової підготовки і соціальний захист військовослужбовців (осіб рядового і начальницького складу);

послідовне підвищення рівня грошового забезпечення військовослужбовців (осіб рядового і начальницького складу).

Пріоритетні завдання податкової політики

Пріоритетними завданнями податкової політики у 2014 році будуть мінімізація ризиків ухилення від сплати податків та максимальне сприяння розвиткові внутрішнього виробництва шляхом зниження податкового (соціального) навантаження на фактори виробництва та спрощення адміністрування податків, зокрема:

зміна ставок оподаткування, визначених в абсолютних значеннях, з урахуванням індексів споживчих цін, індексів цін виробників промислової продукції щодо деяких податків і зборів;

встановлення об'єктивних критеріїв, вимог щодо надання податкових пільг;

удосконалення механізмів протидії ухиленню від сплати податків та зменшенню податкових зобов'язань;

розширення бази обкладення податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, для зміцнення фінансової основи місцевих бюджетів;

запровадження податку на багатство та розкіш;

підвищення ставок плати за користування надрами;

запровадження механізмів трансфертного ціноутворення;

адаптація податкового законодавства України до законодавства Європейського Союзу;

підписання конвенцій про уникнення подвійного оподаткування з іншими державами;

якісне обслуговування платників податків із застосуванням новітніх технологій, спрощення документообігу, мінімізація витрат часу представників бізнесу на спілкування з державою.

Реалізація пріоритетних державних цільових програм

Реалізація пріоритетних державних цільових програм здійснюватиметься в межах Державного бюджету України на 2014 рік відповідно до щорічного послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України, Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава".

Взаємовідносини державного бюджету з місцевими бюджетами

Забезпечення стійкого економічного розвитку регіонів здійснюватиметься шляхом:

визначення питомої ваги місцевих бюджетів у зведеному бюджеті України не нижче показника 2013 року (42 відсотки) з урахуванням:

- розмежування на законодавчому рівні доходів між державним та місцевими бюджетами;

- надання соціальних гарантій та виконання соціальних ініціатив Президента України;

- зростання мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму;

- внесення змін до актів податкового законодавства в частині їх впливу на доходи місцевих бюджетів;

- проведення адміністративної та адміністративно-територіальної реформи;

- реалізації державної боргової політики, у тому числі щодо здійснення запозичень на місцевому рівні;

- подальшого реформування медичної галузі;

підвищення фінансової спроможності місцевих бюджетів;

удосконалення формульного підходу до розрахунку доходів та видатків місцевих бюджетів, що враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів;

підвищення прозорості та ефективності використання бюджетних коштів шляхом запровадження програмно-цільового методу складення та виконання місцевих бюджетів;

підвищення рівня обґрунтованості бюджетного планування на місцевому рівні шляхом встановлення взаємозв'язку бюджетних показників із стратегічними цілями соціально-економічного розвитку територій та запровадження планування місцевих бюджетів на середньострокову перспективу;

оптимізації мережі бюджетних установ;

збалансування загальнодержавних і регіональних інтересів за пріоритетними напрямами розвитку регіонів;

надання державної підтримки через державний фонд регіонального розвитку;

завершення реалізації пілотних проектів з відпрацювання моделі реформування системи охорони здоров'я відповідно до Закону України "Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві".

Інші питання, вирішення яких необхідне для складення проекту закону про Державний бюджет України на 2014 рік

Для складення проекту закону про Державний бюджет України на 2014 рік необхідно вирішити питання щодо:

забезпечення проведення відбору інвестиційних проектів та пропозицій для отримання державної підтримки виключно з тих інвестиційних проектів та пропозицій, що внесені до Державного реєстру інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій;

удосконалення порядку координації дій центральних органів виконавчої влади у процесі розроблення та/або реалізації інвестиційних проектів;

проведення щорічного аудиту з метою оцінки ефективності управління та реалізації інвестиційних програм (проектів);

поступовий перехід від кошторисного фінансування постачальників соціальних послуг до замовлення таких послуг, яке здійснюється за принципом їх купівлі;

налагодження обліку фактично наданих послуг і пільг для визначення фактичних розмірів відповідних видатків бюджету;

впровадження повноцінного електронного документообігу між платниками податків та контролюючими органами з метою спрощення адміністрування податків;

здійснення з 2014 року прийому на підготовку фахівців за рахунок бюджетних коштів вищими навчальними закладами III - IV рівня акредитації виключно державної форми власності;

оптимізації мережі вищих навчальних закладів, підготовка фахівців в яких здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, шляхом створення на їх базі укрупнених потужних регіональних університетів;

забезпечення підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів державної форми власності;

розроблення нормативів для планування обсягів фінансової підтримки театрів, художніх колективів, концертних, циркових організацій, затвердження критеріїв надання такої підтримки;

врегулювання питань формування державного замовлення у сферах телебачення, радіомовлення (виробництво, трансляція) і кінематографії;

затвердження методики визначення граничної вартості хвилини екранного часу для визначення обсягу надання державної фінансової підтримки суб'єктам продюсерської системи у формі часткового фінансування виробництва національних фільмів;

зміни структури бюджетного фінансування наукових досліджень за основними етапами наукового процесу, збільшення частки бюджетних коштів, що спрямовуються на фінансування завершальних етапів наукового процесу;

атестації науково-дослідної та науково-технічної діяльності наукових установ, вищих навчальних закладів III - IV рівня акредитації та наукових установ, які є структурними підрозділами вищих навчальних закладів, з метою проведення оцінки ефективності їх діяльності, відповідності одержаних ними результатів державним пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки та інноваційної діяльності;

подальшої оптимізації мережі наукових установ та їх укрупнення з урахуванням установлених критеріїв оцінювання результативності науково-технічної діяльності;

переходу до фінансування науково-технічних розробок переважно за результатами проведення конкурсів інноваційних проектів, спрямованих на виробництво конкурентоспроможної продукції;

оптимізації кількості державних цільових науково-технічних програм та наукових частин державних цільових програм з метою приведення їх у відповідність з вимогами Закону України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки" та встановлення мораторію на затвердження нових програм;

посилення відповідальності виконавців наукових досліджень та науково-технічних розробок за порушення бюджетного законодавства під час використання бюджетних коштів;

продовження системних реформ в агропромисловому комплексі шляхом поширення індустріального виробництва в сільському господарстві, зокрема розвитку великотоварного, високотехнологічного виробництва, розбудови інфраструктури аграрного ринку, реалізації інвестиційно-інноваційних проектів в агропромисловому комплексі, а також спрощення дозвільних процедур та запровадження європейської моделі контролю за безпечністю та якістю харчових продуктів;

розроблення та прийняття державних програм розвитку автомобільних доріг загального користування та мережі метрополітенів;

активізації роботи із залучення коштів інвесторів для розвитку дорожньо-транспортного комплексу на умовах державно-приватного партнерства, у тому числі концесій;

удосконалення механізму реалізації військового майна, що вивільняється у ході реформування Збройних Сил, інших військових формувань та правоохоронних органів;

розроблення та оновлення містобудівної документації як основи розвитку регіонів, створення містобудівного кадастру;

удосконалення наявного та запровадження нового ефективного фінансово-інвестиційного механізму державної підтримки будівництва (придбання) доступного житла;

формування національної нормативної бази з питань технічного регулювання будівництва, адаптованої до міжнародної;

розвитку промислового і цивільного будівництва на засадах енергоефективності з використанням національного природно-ресурсного потенціалу;

комплексної модернізації систем тепло-, водопостачання та водовідведення;

залучення приватних компаній у сферу надання послуг і модернізації інфраструктури житлово-комунального господарства з використанням механізму державно-приватного партнерства;

збільшення кількості об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, приватних житлово-експлуатаційних контор і керуючих компаній;

забезпечення обліку виробництва, транспортування і споживання теплової енергії, зокрема, шляхом встановлення лічильників обсягу виробництва, транспортування, доставки та фактичного споживання теплової енергії;

упровадження стандартів якості надання житлово-комунальних послуг та забезпечення технічних можливостей для проведення її оцінювання;

упровадження енергоефективних світлодіодних систем на підприємствах, в установах та організаціях;

реалізації пріоритетних проектів будівництва та реконструкції електростанцій і магістральних ліній електропередачі в рамках реалізації Енергетичної стратегії України на період до 2030 року.

____________

Опрос