Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О поддержке обращения Совета судей Украины относительно порядка избрания судей

Проект постановления Верховной Рады Украины от 04.06.2013 № 2211а
Дата рассмотрения: 04.06.2013 Карта проходжения проекта

ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про підтримку звернення Ради суддів України щодо порядку обрання суддів

До Верховної Ради України надійшло звернення Ради суддів України у якому вона висловлює глибоке занепокоєння з приводу подій, які мали місце у Верховній Раді України 18 квітня та 16 травня 2013 року під час розгляду питання обрання суддів. Окремими народними депутатами було зроблено спробу зірвати процес обрання суддів та повернути процедуру попередньої підготовки питань, пов'язаних із обранням суддів, у комітеті Верховної Ради України; обговорення кандидатур суддів безпосередньо на засіданні Верховної Ради України і виключення окремих суддів із проекту постанови про обрання та можливості проведення щодо таких суддів додаткових перевірок політичним органом.

У своєму зверненні Рада суддів України, серед іншого, зазначає, що незалежність судової влади у демократичному суспільстві є однією з основоположних гарантій дії принципу верховенства права, справедливого і неупередженого захисту конституційних прав і свобод громадян, забезпечення правопорядку та поваги до закону. Принцип забезпечення незалежності суддів закріплено в Європейській хартії про закон "Про статус суддів" та Рекомендаціях CM/Rec (2010) 12 Комітету Міністрів Ради Європи, за якими орган, уповноважений приймати рішення щодо обрання та кар'єри суддів, повинен бути незалежним від уряду та адміністративних органів, підлягають виключенню інші ризики політичного впливу на зазначений процес. Україна, як член Ради Європи взяла на себе зобов'язання створити належні умови для функціонування судової влади з гарантуванням незалежності, неупередженості та самостійності судів і суддів.

Прийняття Верховною Радою України Закону України "Про судоустрій і статус суддів" стало важливим кроком на шляху зміцнення правових гарантій і статусу суддів в Україні.

З метою впровадження європейських стандартів судочинства та зменшення впливу політичних органів на процес призначення та обрання суддів, законом було встановлено принцип, за яким роль цих органів зводиться до прийняття рішення про призначення чи обрання суддів лише на підставах та у межах подань органів, відповідальних за формування суддівського корпусу - Вищої ради юстиції та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, без розгляду питання про можливість чи неможливість призначення або обрання рекомендованої на їх розгляд кандидатури.

Щодо процедури обрання суддів, частиною другою статті 79 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" визначено, що питання про обрання кандидата на посаду судді розглядається на пленарному засіданні Верховної Ради України без висновку комітетів Верховної Ради України та будь-яких перевірок.

Такий підхід законодавця, коли основна роль у процесі обрання суддів відводиться політично незалежному судовому органу, більшу частину якого складають судді, обрані самими суддями, свідчить про посилення юридичних гарантій незалежності суддів та повністю відповідає міжнародним стандартам правосуддя, унеможливлює політизацію процесу обрання суддів, виключає можливість будь-якого впливу на кандидата на посаду судді.

Звертаючись до національного парламенту, Рада суддів України висловила сподівання, що ініціативи направлені на зменшення ролі політичних органів у процесі призначення і обрання суддів, стосуватимуться й Конституції України, положеннями якої передбачено повноваження політичних органів приймати рішення щодо кар'єри суддів.

Висловлена Радою суддів України позиція є співзвучною з позицією європейських інституцій. Так, у пункті 6.1 - 6.2 Резолюції від 26 січня 2012 року N 1862 (2012) Парламентська Асамблея Ради Європи закликає усунути Верховну Раду від процесу призначення суддів. Відповідно до Рекомендацій Комітету Міністрів Ради Європи (CM/Rec (2010) 12) орган влади, який приймає рішення щодо добору та підвищення суддів по службі, повинен бути незалежним від виконавчої та законодавчої влади. Для гарантування незалежності такого органу щонайменше половина його членів мають становити судді, обрані самими ж суддями. Проте, коли конституційними або іншими правовими положеннями передбачено, що рішення про добір та підвищення суддів по службі приймає глава держави, уряд або законодавча влада, незалежний та компетентний орган, значна кількість членів якого сформована із суддів, повинен мати повноваження надавати рекомендації або викладати свою точку зору, які відповідний орган, що здійснює призначення, має застосовувати на практиці.

З огляду на викладене,

Верховна Рада України постановляє:

1. Визнати об'єктивне, неупереджене формування суддівського корпусу одним із основних принципів правової політики держави у сфері забезпечення справедливого правосуддя.

2. Підтримати звернення Ради суддів України щодо неприпустимості відходу від установленої законом процедури обрання суддів з подальшим виключенням Верховної Ради України з цієї процедури.

3. Визнати, що участь політичних органів у питанні призначення суддів не узгоджується з обраним Україною шляхом євроінтеграції та становить загрозу незалежності суддів.

4. Взяти до відома положення Резолюції Парламентської Асамблеї Ради Європи від 26 січня 2012 року N 1862 (2012) та Рекомендацій Комітету Міністрів Ради Європи (CM/Rec (2010) 12).

5. Комітетам Верховної Ради України з питань правової політики, з питань верховенства права та правосуддя, з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України в ході опрацювання законопроектів, що стосуються законодавчої регламентації процедури обрання суддів враховувати норми цієї Постанови.

6. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос