Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке подготовки к рассмотрению на пленарных заседаниях Верховной Рады Украины вопросов об избрании Верховной Радой Украины судей бессрочно, переводе судей, избранных Верховной Радой Украины бессрочно, в другой суд и освобождении Верховной Радой Украины от должности судей Конституционного Суда Украины и судей, избранных бессрочно

Проект постановления Верховной Рады Украины от 15.05.2013 № 2016а
Дата рассмотрения: 15.05.2013 Карта проходжения проекта

ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про затвердження Положення про порядок підготовки до розгляду на пленарних засіданнях Верховної Ради України питань про обрання Верховною Радою України суддів безстроково, переведення суддів, обраних Верховною Радою України безстроково, до іншого суду та звільнення Верховною Радою України суддів Конституційного Суду України і суддів, обраних безстроково

З метою забезпечення реалізації положень статей 88, 89, 126 та 129 Конституції України, а також положень законів України "Про Регламент Верховної Ради України", "Про комітети Верховної Ради України" та "Про судоустрій і статус суддів" щодо організації підготовки питань про обрання Верховною Радою України суддів безстроково, переведення суддів, обраних Верховною Радою України безстроково, до іншого суду та звільнення Верховною Радою України суддів Конституційного Суду України і суддів, обраних безстроково, Верховна Рада України постановляє:

І. Затвердити Положення про порядок підготовки до розгляду на пленарних засіданнях Верховної Ради України питань про обрання Верховною Радою України суддів безстроково, переведення суддів, обраних Верховною Радою України безстроково, до іншого суду та звільнення Верховною Радою України суддів Конституційного Суду України і суддів, обраних безстроково (додається).

II. Визнати таким, що втратило чинність, Розпорядження Голови Верховної Ради України від 15 червня 2011 року N 484 "Про Порядок підготовки до розгляду на пленарних засіданнях Верховної Ради України питань про обрання Верховною Радою України суддів безстроково, переведення суддів, обраних Верховною Радою України безстроково, до іншого суду та звільнення Верховною Радою України суддів Конституційного Суду України і суддів, обраних безстроково".

III. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

 

Голова Верховної Ради України

 

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок підготовки до розгляду на пленарних засіданнях Верховної Ради України питань про обрання Верховною Радою України суддів безстроково, переведення суддів, обраних Верховною Радою України безстроково, до іншого суду та звільнення Верховною Радою України суддів Конституційного Суду України і суддів, обраних безстроково

1. Це Положення визначає порядок підготовки до розгляду на пленарних засіданнях Верховної Ради України питань про обрання Верховною Радою України суддів безстроково, переведення суддів, обраних Верховною Радою України безстроково, до суду іншого рівня тієї ж судової спеціалізації або до суду іншої спеціалізації та звільнення Верховною Радою України суддів Конституційного Суду України і суддів, обраних безстроково.

2. Підготовку питань про обрання Верховною Радою України суддів безстроково, переведення суддів, обраних Верховною Радою України безстроково, до суду іншого рівня тієї ж судової спеціалізації або до суду іншої спеціалізації та звільнення Верховною Радою України суддів Конституційного Суду України і суддів, обраних безстроково, до розгляду на пленарних засіданнях Верховної Ради України організовує Голова Верховної Ради України, а в разі його відсутності - Перший заступник чи заступник Голови Верховної Ради України.

3. Подання та рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про обрання кандидата на посаду судді безстроково або про переведення судді, обраного безстроково, до суду іншого рівня тієї ж судової спеціалізації або до суду іншої спеціалізації, подання Вищої ради юстиції про звільнення з посади судді, обраного безстроково, а також матеріали щодо передбачених законом підстав для звільнення з посади судді Конституційного Суду України направляються в установленому порядку Головою Верховної Ради України, а в разі його відсутності - Першим заступником чи заступником Голови Верховної Ради України, до комітету, до предмета відання якого належить таке питання (далі - головний комітет).

До подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про обрання кандидата на посаду судді безстроково або про переведення судді, обраного безстроково, до суду іншого рівня тієї ж судової спеціалізації або до суду іншої спеціалізації додається довідка про показники роботи особи за останні п'ять років, в якій зазначається інформація щодо кількості розглянутих справ по роках і категоріях, кількості скасованих, змінених вироків, рішень, ухвал, постанов; підстави скасування, зміни вироків, рішень і ухвал, кількість порушених дисциплінарних проваджень та кількість прийнятих рішень про притягнення до дисциплінарної відповідальності. Якщо на момент надходження до Верховної Ради України відповідного подання на розгляді Вищої кваліфікаційної комісії суддів України знаходяться звернення громадян, громадських організацій, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо діяльності кандидата, по яким Вищою кваліфікаційною комісією суддів України проводиться перевірка повідомленої інформації, копії вказаних звернень додаються до подання.

До подання Вищої ради юстиції про звільнення з посади судді, обраного безстроково, додається особова справа з матеріалами, що свідчать про наявність підстав для звільнення.

4. Верховна Рада України не розглядає подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про обрання кандидата на посаду судді безстроково або про переведення судді, обраного безстроково, до суду іншого рівня тієї ж судової спеціалізації або до суду іншої спеціалізації якщо на час вирішення питання про рекомендацію кандидата на посаду на розгляді Вищої кваліфікаційної комісії суддів України знаходились звернення громадян, громадських організацій, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо діяльності кандидата, по яким Вищою кваліфікаційною комісією суддів України проводилася перевірка повідомленої інформації.

5. Подання та рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про обрання кандидата на посаду судді безстроково або про переведення судді, обраного безстроково, до суду іншого рівня тієї ж судової спеціалізації або до суду іншої спеціалізації, а також подання Вищої ради юстиції про звільнення з посади судді, обраного безстроково, розглядаються головним комітетом. За результатами розгляду зазначених документів головний комітет відповідно до статті 18 Закону України "Про комітети Верховної Ради України" приймає одне з таких рішень:

1) рекомендувати або не рекомендувати обрати кандидата на посаду судді безстроково;

2) рекомендувати або не рекомендувати перевести суддю, обраного безстроково, до суду іншого рівня тієї ж судової спеціалізації або до суду іншої спеціалізації;

3) рекомендувати або не рекомендувати звільнити з посади суддю, обраного безстроково.

Головний комітет здійснює розгляд документів, визначених абзацом першим цього пункту, без надання свого висновку та будь-яких перевірок у розумінні Закону України "Про судоустрій і статус суддів".

Протягом чотирнадцяти днів з дня надходження до Верховної Ради України документів, визначених абзацом першим цього пункту, головний комітет готує відповідний проект постанови Верховної Ради України, який разом з рішенням цього комітету щодо кожного окремо кандидата передається на розгляд Голови Верховної Ради України.

Голова комітету за участю секретаріату комітету також здійснює необхідні організаційні заходи, що пов'язані із забезпеченням розгляду цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України (зокрема, займається розміщенням суддів у гостьовій ложі і на балконі та контролює дотримання суддями правил перебування у сесійній залі та в адміністративній будівлі Верховної Ради України).

6. Головний комітет розглядає матеріали щодо передбачених законом підстав для звільнення з посади судді Конституційного Суду України протягом чотирнадцяти днів з дня їх надходження до Верховної Ради України та здійснює заходи, передбачені пунктом 5 цього Положення, у разі прийняття рішення рекомендувати звільнити суддю Конституційного Суду України з посади.

7. Копії подання та рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про обрання кандидата на посаду судді безстроково або про переведення судді, обраного безстроково, до суду іншого рівня тієї ж судової спеціалізації або до суду іншої спеціалізації, відповідного рішення головного комітету рекомендувати або не рекомендувати обрати кандидата на посаду судді безстроково, перевести суддю, обраного безстроково, до суду іншого рівня тієї ж судової спеціалізації або до суду іншої спеціалізації, звільнити з посади суддю, обраного безстроково, рішення головного комітету рекомендувати звільнити суддю Конституційного Суду України з посади, а також подання Вищої ради юстиції про звільнення з посади судді, обраного безстроково, відповідний проект постанови Верховної Ради України надаються народним депутатам України не пізніше як за один день до дня розгляду питання на пленарному засіданні Верховної Ради України.

8. Питання про обрання кандидата на посаду безстроково або про переведення судді, обраного безстроково, до суду іншого рівня тієї ж судової спеціалізації або до суду іншої спеціалізації, звільнення з посади судді Конституційного Суду України, а також про звільнення з посади судді, обраного безстроково, включається Погоджувальною радою депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України до тижневого порядку денного пленарних засідань за умови реєстрації відповідного проекту Верховної Ради України не пізніше першої половини четверга тижня, що передує тижню, впродовж якого питання розглядатиметься на пленарному засіданні Верховної Ради України, та дотримання вимог, встановлених пунктами 3 - 7 цього Положення.

9. На пленарному засіданні Верховної Ради України при розгляді питання про обрання кандидата на посаду безстроково або про переведення судді, обраного безстроково, до суду іншого рівня тієї ж судової спеціалізації або до суду іншої спеціалізації, звільнення з посади судді Конституційного Суду України, а також про звільнення з посади судді, обраного безстроково, приймає участь представник головного комітету, який оголошує позицію комітету по кожній окремій кандидатурі.

10. У разі неодержання кандидатом на посаду судді безстроково, кандидатом на переведення до суду іншого рівня тієї ж судової спеціалізації або до суду іншої спеціалізації необхідної кількості голосів народних депутатів України, голосування з цього питання проводиться повторно на найближчому пленарному засіданні Верховної Ради України.

У разі неодержання необхідної кількості голосів народних депутатів України щодо звільнення з посади судді, обраного безстроково, проводиться повторне голосування.

11. Обговорення на пленарному засіданні Верховної Ради України питань про обрання кандидата на посаду безстроково або про переведення судді, обраного безстроково, до суду іншого рівня тієї ж судової спеціалізації або до суду іншої спеціалізації, звільнення з посади судді Конституційного Суду України, а також про звільнення з посади судді, обраного безстроково, а також відповідне голосування здійснюється виключно з урахуваннях професійних якостей кандидата.

Не допускається обговорення та голосування на пленарному засіданні Верховної Ради України питань про обрання кандидата на посаду безстроково або про переведення судді, обраного безстроково, до суду іншого рівня тієї ж судової спеціалізації або до суду іншої спеціалізації, звільнення з посади судді Конституційного Суду України, а також про звільнення з посади судді, обраного безстроково, з політичних мотивів.

____________

Опрос