Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Некоторые вопросы начисления дивидендов

ООО "Профі-Аудит"
Вопросы-ответы от 14.01.2019

Матеріал підготовлено спеціально для ЛІГА:ЗАКОН
ТОВ "Профі-Аудит"
E-mail: profi@profi-audit.kherson.ua
http://www.profiaudit.com.ua
Тел.: (0552) 42-33-31

Деякі питання нарахування дивідендів
 

Щодо розміру та обліку дивідендів.

Право на одержання дивідендів як частки прибутку передбачено ст. 10 Закону України від 19.09.91 р. № 1576-XII "Про господарські товариства" (далі – Закон № 1576), ст. 116 Цивільного кодексу України, ст. 167 Господарського кодексу України (далі – ГКУ).

При цьому законодавство (зокрема ст. ст. 41, 59 Закону № 1576) наділяє вищий орган господарського товариства (загальні збори) повноваженнями з прийняття рішень щодо порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів).

Статтею 57 ГКУ та ст. 4 Закону № 1576 серед вимог щодо змісту установчих документів встановлено обов'язкове визначення порядку розподілу прибутків і збитків.

Отже, вищезазначені законодавчі акти визначають дивіденди як частку прибутку господарського товариства, проте не конкретизують – ідеться про загальну величну нерозподіленого прибутку чи про прибуток звітного періоду.

У бухгалтерському обліку під дивідендами розуміють частину чистого прибутку, розподілену між учасниками (власниками) відповідно до їх частки участі у власному капіталі підприємства (п. 4 П(С)БО 15 "Дохід"). У Податковому кодексі України (далі – ПКУ, Кодекс) також міститься термін "дивіденди". Це платіж, що здійснюється юридичною особою, у тому числі емітентом корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів чи інших цінних паперів на користь власника таких корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів та інших цінних паперів, що засвідчують право власності інвестора на частку (пай) у майні (активах) емітента, у зв'язку з розподілом частини його прибутку, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку.

Для цілей оподаткування до дивідендів прирівнюється також платіж у грошовій формі, що здійснюється юридичною особою на користь її засновника та/або учасника (учасників) у зв'язку з розподілом чистого прибутку (його частини) (пп. 14.1.49 ПКУ).

Інакше кажучи, дивіденди виплачують, якщо за даними бухгалтерського обліку підприємство отримало чистий прибуток.

Опрос