Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Движение денежных средств: отражаем в форме финансовой отчетности

Журнал "Справочник экономиста"
Статьи от 02.11.2017

Журнал "Справочник экономиста"
Передплатний індекс - 08058
E-mail: economist@mediapro.com.ua
Тел.: (044) 568-51-38
http://www.economist.net.ua

Рух грошових коштів: відображаємо у формі фінансової звітності

Сутність і структура Звіту

Звіт про рух грошових коштів (далі - Звіт) - звіт, який відображає надходження і вибуття грошових коштів протягом звітного періоду в результаті таких видів діяльності (п. 3 розд. I НП(С)БО 1):

1) операційної. Це основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, крім інвестиційної чи фінансової. Під основною діяльністю підприємства потрібно розуміти операції, пов'язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою створення підприємства та забезпечують основну частку його доходу;

2) інвестиційної. Це діяльність із придбання та реалізації тих необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів. Додамо, що еквівалентами грошових коштів (грошей) визнаються короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються в певні суми грошей і які характеризуються незначним ризиком зміни вартості;

3) фінансової. Це діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталів підприємства. Власним капіталом підприємства є частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань.

Оскільки рух грошових коштів - надходження і вибуття грошей та їхніх еквівалентів (п. 3 розд. I НП(С)БО 1), то метою складання відповідного Звіту є надання користувачам фінансової звітності повної, правдивої та неупередженої інформації про зміни, що відбулися у грошових коштах підприємства та їх еквівалентах (далі - грошові кошти) за звітний період (п. 4.1 розд. IV Методрекомендацій № 433).

Неполный текст документа!

ВНИМАНИЕ! Полный текст данного документа Вы сможете найти, зарегистрировавшись в новой Информационно-правовой и коммуникационной платформе для бизнеса LIGA:ZAKON!

Кроме того, в ней доступны:
  • все законодательство Украины
  • аналитика и отчетность
  • консультации и справочная информация
Опрос