Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Безоплатные ОС в обращении между предприятиями. Налог на добавленную стоимость

Журнал "Справочник экономиста"
Вопросы-ответы от 24.10.2017

Журнал "Справочник экономиста"
Передплатний індекс – 08058
E-mail: economist@mediapro.com.ua
Тел.: (044) 568-51-38
http://www.economist.net.ua

Безоплатні ОЗ в обігу між підприємствами. Податок на додану вартість

Насамперед про термінологію

Нагадаємо, що згідно з пп. 14.1.138 ПКУ основні засоби (ОЗ) - це матеріальні активи, у тому числі запаси корисних копалин наданих у користування ділянок надр (крім вартості землі, незавершених капітальних інвестицій, автомобільних доріг загального користування, бібліотечних і архівних фондів, матеріальних активів, вартість яких не перевищує 6000 грн, невиробничих основних засобів і нематеріальних активів), що призначаються платником податку для використання у господарській діяльності платника податку, вартість яких перевищує 6000 грн і поступово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік).

Утім, у розділі V "Податок на додану вартість" ПКУ використано не тільки термін "основні засоби", а і його синонім, щоправда застарілий, "основні фонди". Крім того, застосовано також більш широкий термін - "необоротні активи". За нормою п. 3 розділу І НП(С)БО 1 необоротними активами є всі активи, що не є оборотними. У формі № 1 "Баланс (Звіт про фінансовий стан)", який є складником фінансової звітності підприємства, серед необоротних активів потрібно відображати, зокрема, і ОЗ. Тому, розглядаючи безоплатне надання, слід зважати на норми ПКУ, які оперують термінами "основні засоби" і "необоротні активи".

Однак лише цими трьома термінами обмежуватися не варто. Так, ПКУ оперує й терміном "майно", який слід розуміти у значенні, наведеному в ЦКУ (пп. 14.1.105 ПКУ): майно як особливий об'єкт - окрема річ, сукупність речей, а також майнові права й обов'язки (глава 13 ЦКУ). До нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості) належать, зокрема, земельні ділянки, а також об'єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких неможливе без їх знецінення та зміни їхнього призначення; рухомими речами (тобто рухомим майном) є речі, які можна вільно переміщувати в просторі. Крім того, зазначено, що до складу підприємства як єдиного майнового комплексу входять усі види майна, призначені для його діяльності, включаючи земельні ділянки, будівлі, споруди, устаткування, інвентар, сировину, продукцію, права вимоги, борги, а також право на торговельну марку чи інше позначення та інші права, якщо інше не встановлено договором або законом. Отже, майном можна вважати і ОЗ.

У контексті наведеної норми ПКУ фіскальні органи у випадках, коли це зручно й вигідно, зараховують ОЗ до товарів, навіть якщо в цій нормі ПКУ безпосередньо про ОЗ (необоротні активи, майно) не йдеться взагалі. Їхня логіка зрозуміла, адже товарами є матеріальні та нематеріальні активи, у тому числі земельні ділянки, земельні частки (паї), а також цінні папери та деривативи, що використовуються в будь-яких операціях, крім операцій із їх випуску (емісії) та погашення (пп. 14.1.244 ПКУ). ОЗ - це також матеріальні активи (пп. 14.1.138 ПКУ). Таким чином, якщо в обох випадках йдеться про матеріальні активи, то ОЗ - це товар.

Якщо керуватися не тільки прямими визначеннями ПКУ, а й наведеним вище підходом фіскальних органів, то в розділі V ПКУ відразу знайдемо дві норми, які вимагають нараховувати ПДВ в разі безоплатного надання ОЗ.

Безоплатне надання ОЗ - постачання

Відповідно до пп. "а" п. 185.1 ПКУ об'єктом оподаткування є операції платників ПДВ із постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України відповідно до ст. 186 ПКУ, у тому числі операції з безоплатного передання та з передання права власності на об'єкти застави позичальнику (кредитору), на товари, що передаються на умовах товарного кредиту, а також з передання об'єкта фінансового лізингу в користування лізингоотримувачу (орендарю).

Неполный текст документа!

ВНИМАНИЕ! Полный текст данного документа Вы сможете найти, зарегистрировавшись в новой Информационно-правовой и коммуникационной платформе для бизнеса LIGA:ZAKON!

Кроме того, в ней доступны:
  • все законодательство Украины
  • аналитика и отчетность
  • консультации и справочная информация
Опрос