Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Безоплатные ОС в обращении между предприятиями. Учет расходов и доходов

Журнал "Справочник экономиста"
Вопросы-ответы от 24.10.2017

Журнал "Справочник экономиста"
Передплатний індекс - 08058
E-mail: economist@mediapro.com.ua
Тел.: (044) 568-51-38
http://www.economist.net.ua

Безоплатні ОЗ в обігу між підприємствами. Облік витрат і доходів

Нагадаємо, що за пп. 134.1.1 ПКУ об'єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних П(С)БО або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень ПКУ.

Отже, юридичну особу - платника податку на прибуток насамперед цікавитиме, як відобразити операцію з безоплатного надання (отримання) основних засобів (ОЗ) в бухгалтерському обліку. Приміром, за національними П(С)БО.

Витрати та доходи в обліку

По-перше, відповідно до п. 10 П(С)БО 7 первісна вартість безоплатно отриманих ОЗ дорівнює їхній справедливій вартості на дату отримання. Своєю чергою, справедливою вартістю є сума, за якою можна продати актив або оплатити зобов'язання за звичайних умов на певну дату (п. 4 П(С)БО 7).

У Методрекомендаціях № 561 рекомендовано відразу відображати надходження безоплатно отриманих ОЗ за дебетом рахунка 10 "Основні засоби" (відповідні субрахунки) в кореспонденції з кредитом субрахунку 424 "Безоплатно одержані необоротні активи" рахунка 42 "Додатковий капітал". Звісно, ідеться про справедливу вартість безоплатно отриманих ОЗ (наприклад, відображену сторонами в акті приймання-передачі).

Використання субрахунку 424 є виправданим, адже:

1) відповідно до п. 13 Методрекомендацій № 561 на справедливу вартість безоплатно отриманих об'єктів ОЗ збільшується сальдо додаткового капіталу;

Неполный текст документа!

ВНИМАНИЕ! Полный текст данного документа Вы сможете найти, зарегистрировавшись в новой Информационно-правовой и коммуникационной платформе для бизнеса LIGA:ZAKON!

Кроме того, в ней доступны:
  • все законодательство Украины
  • аналитика и отчетность
  • консультации и справочная информация
Опрос