Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Относительно бухгалтерского учета операций по формированию страховыми компаниями, осуществляющими обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств, резерва колебаний убыточности

АФ "ТИМЛАР-АУДИТ"
Вопросы-ответы от 09.02.2016

Матеріал підготовлено спеціально для ЛІГА:ЗАКОН
Аудиторська фірма «ТИМЛАР-АУДИТ»
Е-mail: oksana@timlar-audit.com.ua
http://www.timlar-audit.com.ua
Тел.: (044) 581-78-55

? Наскільки правомірним є відображення в бухгалтерському обліку операцій з формування страховими компаніями, які здійснюють обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, резерву коливань збитковості?

 

Згідно із ст. 31 Закону України «Про страхування» від 07.03.96 р. № 85/96-ВР страховики, які мають право укладати договори обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, формують та ведуть облік страхового резерву збитків, які виникли, але не заявлені, та страхового резерву коливань збитковості в обов'язковому порядку.

Як визначено п. 6.1 Правил формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя, затверджених розпорядженням Держкомфінпослуг від 17.12.2004 р. № 3104 (далі – Правила № 3104), резерв коливань збитковості (equalization reserve) призначений для компенсації виплат страховика, що пов'язані з відшкодуванням збитків, у разі, якщо фактична збитковість за видами страхування у звітному періоді перевищує очікуваний середній рівень збитковості, узятий за основу при розрахунку тарифної ставки за цими видами страхування.

Водночас, згідно з п. 14 МСФЗ 4 «Страхові контракти» страховик не повинен визнавати як зобов'язання будь-які резерви щодо ймовірних майбутніх страхових виплат, якщо такі страхові виплати виникають за страховими контрактами, які не існують на кінець звітного періоду (такі, як резерв катастроф та коливань збитковості).

З урахуванням наведеної норми МСФЗ 4 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, у своїх Інформаційних повідомленнях наприкінці 2012 року зазначала про необхідність при складанні страховиком фінансової звітності відображення сформованого резерву коливань збитковості у складі розд. І Пасиву Балансу «Власний капітал» по статті «Інші резерви», а не у складі розд. ІІ «Довгострокові зобов'язання та забезпечення» по статті «Страхові резерви».

На нашу думку, вищезазначена рекомендація Нацкомфінпослуг визначає, де відображається страховиком розмір сформованого резерву коливань збитковості при складанні Балансу (Звіту про фінансовий стан) та не визначає, яким чином страховою компанією визнаються витрати при збільшенні резерву коливань збитковості та, відповідно, доходів – при зменшенні розміру зазначеного резерву.

Аналіз вимог двох вищенаведених нормативних документів (ст. 31 Закону «Про страхування» та п. 6.1 Правил № 3104) свідчить про обов'язковість формування резерву коливань збитковості при здійсненні обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та цільове призначення такого резерву – бути за певних обставин джерелом відшкодування витрат страховика, пов'язаних зі страховими виплатами в майбутньому.

Неполный текст документа!

ВНИМАНИЕ! Полный текст данного документа Вы сможете найти, зарегистрировавшись в новой Информационно-правовой и коммуникационной платформе для бизнеса LIGA:ZAKON!

Кроме того, в ней доступны:
  • все законодательство Украины
  • аналитика и отчетность
  • консультации и справочная информация
Опрос