Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О бухгалтерском и налоговом учете МНМА и изменениях предельного показателя стоимости основных средств с 01.09.2015 г.

АФ "ТИМЛАР-АУДИТ"
Статьи от 10.09.2015

Матеріал підготовлено спеціально для ЛІГА:ЗАКОН
Аудиторська фірма «ТИМЛАР-АУДИТ»
Е-mail: oksana@timlar-audit.com.ua
http://www.timlar-audit.com.ua
Тел.: (044) 581-78-55

Про бухгалтерський та податковий облік МНМА та зміни граничного показника вартості основних засобів з 01.09.2015 р.

 

Законом України від 17 липня 2015 року № 655-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо зменшення податкового тиску на платників податків» (далі – Закон № 655) змінено граничну вартість матеріальних активів, які можуть бути віднесені до основних засобів при здійсненні податкового обліку.

Згідно з пп. 14.1.138 ПКУ з 01.09.2015 р. (дата набрання чинності Законом № 655) до основних засобів можуть бути віднесені матеріальні активи, призначені для використання в господарській діяльності, з терміном корисного використання більше одного року з дати введення в експлуатацію та вартістю, яка перевищує 6000 грн.

Слід зазначити, що Закон не має зворотної сили, тому всі матеріальні активи, первісна вартість яких є меншою за 6000 грн., віднесені для цілей податкового обліку до основних засобів згідно з вартісними обмеженнями на дату їх придбання (введення в експлуатацію), не потребують виключення зі складу основних засобів на дату набрання чинності Законом № 655. Такі засоби залишаються у складі основних засобів при здійсненні податкового обліку до повної їх амортизації до залишкової вартості на рівні ліквідаційної.

З метою мінімізації розбіжностей між даними бухгалтерського та податкового обліку підприємства можуть внести зміни в облікову політику з 01.09.2015 р. та встановити для цілей бухгалтерського обліку нову граничну вартість для розмежування матеріальних активів з терміном корисного використання більше одного року на основні засоби та малоцінні необоротні матеріальні активи (МНМА).

Для підприємств, які складають фінансову звітність за П(С)БО, методи нарахування амортизації МНМА встановлені в П(С)БО 7 «Основні засоби» і полягають в наступному.

Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів може нараховуватися в першому місяці використання об'єкта в розмірі 50 відсотків його вартості, яка амортизується, та решта 50 відсотків вартості, яка амортизується, в місяці їх вилучення з активів (списання з балансу) внаслідок невідповідності критеріям визнання активом, або в першому місяці використання об'єкта 100 відсотків його вартості.

Неполный текст документа!

ВНИМАНИЕ! Полный текст данного документа Вы сможете найти, зарегистрировавшись в новой Информационно-правовой и коммуникационной платформе для бизнеса LIGA:ZAKON!

Кроме того, в ней доступны:
  • все законодательство Украины
  • аналитика и отчетность
  • консультации и справочная информация
Опрос