Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Оплата листка неработоспособности с пометкой "несчастный случай на производстве" за счет средств социального страхования из временной потери работоспособности

Журнал "Справочник кадровика"
Статьи от 28.07.2015

Журнал «Довідник кадровика»
Передплатні індекси – 01158 (укр.), 95395 (рос.)
E-mail: kadrovik@mediapro.com.ua
Тел.: (044) 568-51-38

Оплата листка непрацездатності з поміткою «нещасний випадок на виробництві»
за рахунок коштів соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

 

У чому полягають труднощі в оплаті ЛН

На сьогодні триває реформування соціального страхування, мета якого – об'єднати Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в нову організацію – Фонд соціального страхування України.

Починаючи з 1 січня 2015 року правові, фінансові та організаційні засади загальнообов'язкового державного соціального страхування, гарантії громадян, які працюють, щодо їх соціального захисту у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, вагітністю та пологами, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, охорони життя та здоров'я визначаються Законом України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 23 вересня 1999 року № 1105-XIV (далі – Закон № 1105).

Зазначеним вище Законом, з-поміж інших соціальних виплат, які здійснюються за рахунок коштів соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, передбачено допомогу по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням. Відповідно період тимчасової непрацездатності, пов'язаної із захворюванням або травмами, що сталися внаслідок нещасного випадку на виробництві, оплачується за рахунок коштів соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

Разом із тим на практиці нерідко трапляються випадки, коли в листку непрацездатності (далі – ЛН) причиною непрацездатності визначено нещасний випадок на виробництві та його наслідки, а травма чи захворювання працівника фактично не пов'язані з нещасним випадком на виробництві й не є його наслідком, тобто нещасний випадок стався не в процесі виконання працівником своїх трудових обов'язків. За таких умов ЛН не підлягає оплаті за рахунок коштів соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, однак оплачувати його за рахунок коштів соціального страхування з тимчасової втрати працездатності підстав також нема.

Описана ситуація ускладнюється ще й тим, що відповідно до пункту 3.3 Інструкції про порядок заповнення листка непрацездатності, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 3 листопада 2004 року № 532/274/136-ос/1406 (далі – Інструкція № 532), у графі «Причина непрацездатності» ЛН пункти 2 (професійне захворювання та його наслідки) та 4 (нещасний випадок на виробництві та його наслідки) виправленню не підлягають. Тобто звертатися до медичної установи або до лікаря, який видавав ЛН, з проханням виправити причину непрацездатності з кодом 4 (нещасний випадок на виробництві та його наслідки), указану помилково, наприклад, на причину з кодом 5 (невиробничі травми) недоцільно, адже вчиняти такі дії медичному працівникові заборонено Інструкцією № 532. І навіть якщо виправлення буде зроблено, ЛН визнають таким, що виданий не в установленому порядку, й оплаті він не підлягатиме (ч. 1 ст. 31 Закону № 1105).

Як вийти із ситуації

У пригоді стане Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1232 (далі – Порядок № 1232), нормами якого визначено процедуру проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій, що сталися з працівниками на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності або в їх філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділах.

Опрос