Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Увольнение при ликвидации предприятия (в частности, женщин, которые имеют детей в возрасте до трех, шести лет (присмотр)) : поэтапная процедура

Журнал "Справочник кадровика"
Статьи от 09.07.2015

Журнал «Довідник кадровика»
Передплатні індекси – 01158 (укр.), 95395 (рос.)
E-mail: kadrovik@mediapro.com.ua
Тел.: (044) 568-51-38

Звільнення при ліквідації підприємства (зокрема, жінок, що мають дітей віком до трьох, шести років (догляд): поетапна процедура

 

Ліквідація підприємства як підстава розірвання трудового договору

Одним із видів змін в організації виробництва і праці, що відповідно до пункту 1 статті 40 КЗпП України може слугувати підставою для розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця, є ліквідація підприємства, установи організації (далі – підприємство).

Законодавство не дає визначення, що є ліквідацією підприємства. Зі змісту статті 104 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ) можна зробити висновок, що ліквідацією є така форма припинення юридичної особи, при якій припиняються всі її права та обов'язки без передання їх правонаступникам. Підприємство як юридична особа відповідно до статті 110 ЦКУ ліквідується:

– за рішенням її учасників або органу юридичної особи, уповноваженого на це установчими документами, зокрема, у зв'язку із закінченням строку, на який було створено юридичну особу, досягненням мети, з якою її створено, а також в інших випадках, передбачених установчими документами;

– за рішенням суду про ліквідацію юридичної особи через допущені при її створенні порушення, які не можна усунути, за позовом учасника юридичної особи або відповідного органу державної влади;

– за рішенням суду про ліквідацію юридичної особи в інших випадках, установлених законом, – за позовом відповідного органу державної влади.

Порядок ліквідації юридичної особи встановлено статтею 111 ЦКУ.

Окремим видом ліквідації підприємства є його банкрутство, під яким відповідно до статті 1 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 14 травня 1992 року № 2343-XII розуміється визнана господарським судом неспроможність боржника відновити платоспроможність за допомогою процедур санації та мирової угоди і погасити встановлені у порядку, визначеному цим Законом, грошові вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури.

Для проведення ліквідаційної процедури орган, що ухвалює рішення про ліквідацію, у встановленому законом порядку призначає ліквідаційну комісію (ліквідатора). Функції ліквідаційної комісії може виконувати орган управління юридичної особи. Головою ліквідаційної комісії має призначатися керівник органу управління, а у разі відсутності керівника – особа, яка згідно з відомостями, внесеними до Єдиного державного реєстру, має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, якщо інше не встановлено судовим рішенням (Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» від 15 травня 2003 року № 755-IV).

Відповідно до частини 5 статті 111 ЦКУ ліквідаційна комісія (ліквідатор) уживає заходів щодо закриття відокремлених підрозділів юридичної особи (філій, представництв) та відповідно до законодавства про працю здійснює звільнення працівників юридичної особи, що припиняється. Тобто вирішення всіх питань, пов'язаних зі звільненням працівників у зв'язку з ліквідацією підприємства, покладається на ліквідаційну комісію.

На підставі відповідного рішення про ліквідацію підприємства ліквідаційна комісія розробляє план заходів щодо проведення ліквідаційної процедури. У цьому плані зазначають конкретні строки їх виконання, виконавців та відповідальних посадових осіб за їх виконання. Такий план затверджується зазвичай наказом голови ліквідаційної комісії.

Опрос