Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Форс-мажорные обстоятельства в учете

Журнал "Независимый АУДИТОР"
Вопросы-ответы от 09.10.2014
Утратил силу

Матеріал надано редакцією журналу «Незалежний АУДИТОР»
ТОВ «Видавництво «СОВА»
Тел.: +38 (044) 501-02-01
Факс: +38 (044) 287-42-97
Моб.: +38 (067) 219-70-36
E-mail: info@n-auditor.com.ua
www.n-auditor.com.ua

Форс-мажорні обставини в обліку

 

Складно припустити, що підприємство колись зіткнеться з форс-мажорними обставинами. Але сьогодні, мабуть, варто поговорити про те, що робити бухгалтеру у разі виникнення таких обставин, як правильно задокументувати та провести ту чи іншу операцію в бухгалтерському та податковому обліку, що для цього потрібно та куди необхідно звертатись. Варіанти ситуацій, в які можуть потрапити підприємства, настільки різноманітні, що передбачити всі можливі досить складно. Тому в цій статті ми з вами розглянемо загальний порядок документування та обліку наслідків настання надзвичайних обставин.

Спочатку з'ясуємо, що ж таке форс-мажорні обставини. Справа в тому, що в нормативних документах України нема визначення цього поняття. В перекладі з французької force majeure означає непереборна (непередбачувана) подія. Саме поняття непереборної сили зустрічається в українському законодавстві у Господарському та Цивільному кодексах та означає надзвичайні або невідворотні обставини за певних умов. А от згідно з п. 4 ст. 263 Митного кодексу України, обставини непереборної сили – це стихійне лихо (пожежа, повінь тощо), введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях у зоні митного контролю, інші надзвичайні та невідворотні за таких умов події.

Більше уваги у чинному законодавстві приділено так званим надзвичайним ситуаціям. Так, відповідно до п. 3.1 Національного класифікатора надзвичайних ситуацій ДК 019:2010, надзвичайною ситуацією вважається порушення нормальних умов життя та діяльності людей на окремій території чи об'єкті на ній або на водному об'єкті, яке спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом чи іншою небезпечною подією, зокрема епідемією, епізоотією, епіфітотією, пожежею, що призвело (може призвести) до загрози життю та здоров'ю людей, їх загибелі, значних матеріальних втрат, а також до неможливості проживання населення на території чи об'єкті, ведення там господарської діяльності.

Згідно з Національним класифікатором, надзвичайні ситуації поділяються за характером походження, ступенем поширення, розміром людських втрат і матеріальних збитків. Так, залежно від характеру походження подій, що можуть зумовити виникнення надзвичайних ситуацій, визначають наступні види надзвичайних ситуацій:

• техногенного характеру (аварії, катастрофи, пожежі, вибухи, тощо);

• природного характеру (небезпечне геофізичне, геологічне, метеорологічне або гідрологічне явище, деградація ґрунтів, інфекційна захворюваність та отруєння людей, інфекційне захворювання тварин тощо);

• соціального характеру (протиправні дії терористичного і антиконституційного спрямування, або пов'язані із зникненням (викраденням) зброї та небезпечних речовин, нещасними випадками з людьми тощо);

Опрос