Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Руководитель предприятия за собственные средства приобрел материалы для предприятия. Правомерно ли такое действие руководителя и в какие сроки предприятие должно с ним рассчитаться?

АФ "Є.С.Аудит"
Вопросы-ответы от 09.09.2014
Утратил силу

Матеріал підготовлено спеціально для ЛІГА:ЗАКОН
Аудиторська фірма «Є.С.Аудит»
Е-mail: office@yefimov-partners.com
http://yefimov-partners.com
Тел.: (044) 278-58-81

? Керівник підприємства за власні кошти придбав матеріали для підприємства. Чи правомірна така дія керівника і в які строки підприємство має з ним розрахуватись?

 

Насамперед необхідно визначити статус керівника підприємства. Відповідно до ст. 65 ГКУ власник здійснює свої права щодо управління підприємством безпосередньо або через уповноважені ним органи відповідно до статуту підприємства чи інших установчих документів. Якщо власник здійснює управління підприємством через уповноважені органи, то для керівництва господарською діяльністю підприємства власник (власники) або уповноважений ним орган призначає (обирає) керівника підприємства. При цьому в разі найму керівника підприємства, з ним укладається договір (контракт), в якому визначаються строк найму, права, обов’язки і відповідальність керівника, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення його з посади, інші умови найму за погодженням сторін.

Відповідно до ст. 21 КЗпП трудовий договір – це угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін. При цьому згідно з ч. 3 цієї ж статті особливою формою трудового договору є контракт.

Отже, керівник підприємства (директор, голова, керуючий тощо), з точки зору трудового законодавства, є найманим працівником. Між найманим працівником та його роботодавцем, зазвичай, виникають трудові відносини. Але це не виключає можливості виникнення між ними й відносин, що регулюються іншими нормами права, зокрема цивільно-правових.

Стаття 3 ЦКУ до загальних засад цивільного законодавства відносить свободу договору. При цьому відповідно до ст. 203 ЦКУ волевиявлення учасника правочину має бути вільним і відповідати його внутрішній волі. Учасниками цивільних правовідносин, згідно із ст. 2 ЦКУ, є фізичні особи та юридичні особи. Отже, як бачимо, керівник підприємства, як і звичайний найманий працівник, не обмежений у своєму праві вступити у цивільні правовідносини з іншим їх суб’єктом, незалежно від того, є такий інший суб’єкт його роботодавцем чи ні.

Опрос