Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Основания и порядок применения коллективной материальной ответственности работников за вред, нанесенный работодателю

Журнал "Справочник кадровика"
Вопросы-ответы от 23.06.2014
Утратил силу

Журнал «Довідник кадровика»
Передплатні індекси – 01158 (укр.), 95395 (рос.)
E-mail: kadrovik@mediapro.com.ua
Тел.: (044) 568-51-38

Підстави та порядок застосування колективної матеріальної відповідальності працівників за шкоду, завдану роботодавцеві

(Закінчення. Початок у № 2, 2014)

 

Договір як підстава повної матеріальної відповідальності

У частині другій статті 130 КЗпП вказано, що матеріальна відповідальність працівників зазвичай обмежується певною частиною заробітку працівника і не може перевищувати повного розміру заподіяної шкоди, за винятком випадків, передбачених законодавством.

Водночас у статті 134 КЗпП перелічено випадки, коли працівники відповідно до законодавства несуть матеріальну відповідальність у повному розмірі шкоди, заподіяної з їхньої вини роботодавцеві. Тобто в цих випадках матеріальна відповідальність певною частиною заробітку працівника не обмежується. Одним із таких є випадок, передбачений пунктом 1 статті 134 КЗпП, коли між працівником і роботодавцем відповідно до статті 1351 цього Кодексу укладено письмовий договір про взяття на себе працівником повної матеріальної відповідальності за незабезпечення цілості майна та інших цінностей, переданих йому для зберігання або для інших цілей.

Договір про повну матеріальну відповідальність – це угода, за якою одна сторона – матеріально відповідальна особа бере на себе повну матеріальну відповідальність за прийняті матеріальні цінності і зобов'язується додержувати встановлених правил їх приймання, зберігання, відпуску й обліку, а друга сторона – роботодавець, якому належать матеріальні цінності, зобов'язується створити матеріально відповідальним особам нормальні умови праці й виробничу обстановку, що забезпечує збереження зданих на зберігання матеріальних цінностей.

ЗВЕРНУТИ УВАГУ

Відповідно до статті 131 КЗпП роботодавець зобов'язаний створити працівникам умови для забезпечення повного збереження дорученого їм майна незалежно від укладення договору про повну майнову відповідальність. У разі невиконання роботодавцем цього обов'язку і коли шкода стала наслідком не лише винної поведінки працівника, а й відсутності умов, що забезпечують збереження матеріальних цінностей, розмір покриття шкоди згідно зі статтею 137 КЗпП має бути відповідно зменшено.

Опрос