Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О профессии, специальности и квалификации при поручении дополнительных трудовых функций

Журнал "Справочник кадровика"
Статьи от 05.03.2014
Утратил силу

Журнал «Довідник кадровика»
Передплатні індекси – 01158 (укр.), 95395 (рос.)
Е-mail: kadrovik@mediapro.com.ua
Тел.: (044) 568-51-38

Про професію, спеціальність і кваліфікацію при дорученні додаткових трудових функцій

 

Загальні положення

На практиці трапляються випадки, коли працівникам доручають додаткові завдання й обов'язки у межах різних, на їх думку, професій. Це породжує невдоволення працівників, що може призвести до колективно-трудових спорів або навіть до їх звільнення.

Аби уникнути непорозумінь, слід визначитися з основними категоріями, якими оперують при зміні умов праці, зокрема й розширенні трудових завдань у посадових (робочих) інструкціях працівників, а саме: «спеціальність», «кваліфікація» і «професія». Зауважимо, що в цьому випадку йдеться не про суміщення й сумісництво професій, а саме про розширення посадових (робочих) інструкцій працівників у межах трудового законодавства.

Так, у Загальних положеннях Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуску 1 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (далі – Загальні положення), зокрема, зазначено, що у разі потреби завдання та обов'язки, які містяться у типовій кваліфікаційній характеристиці певної посади, можуть бути розподілені між окремими виконавцями або коло завдань та обов'язків окремих працівників може бути розширено з дорученням їм робіт, передбачених для різних груп посад, однакових за складністю, виконання яких не потребує іншої спеціальності, кваліфікації.

Звернути увагу

Оскільки окремі кваліфікаційні характеристики робітників містять лише основні або типові завдання та обов'язки, роботодавець може доповнювати робочі інструкції видами робіт, які входять до складу технологічних карт, інструкцій, інших нормативних документів і визначені трудовим договором, – за умови додержання правил охорони праці, санітарних норм і вимог безпеки виконання робіт.

До посадових (робочих) інструкцій можуть бути внесені зміни й доповнення лише на підставі наказу керівника підприємства, установи, організації (далі – підприємство) за згодою працівника. Наказ про внесення змін (доповнень) до посадової інструкції видають у разі перерозподілу обов'язків між працівниками у зв'язку зі скороченням чисельності, раціональним розподілом праці. У разі зміни назви підприємства, структурного підрозділу або посади до посадових (робочих) інструкцій вносять відповідні зміни.

У Загальних положеннях також зазначено, що робітник більш високої кваліфікації, окрім робіт, зазначених у кваліфікаційній характеристиці присвоєного йому розряду (класу, групи тощо), повинен володіти знаннями, навичками й умінням виконувати роботи, передбачені кваліфікаційними характеристиками робітників нижчої кваліфікації цієї ж самої професії. Тому роботи, наведені у кваліфікаційних характеристиках нижчих розрядів, як правило, не зазначаються.

Опрос