Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Не могут быть уволены руководители структурных подразделений без согласия общего собрания. Правомерно ли это?

Журнал "Справочник кадровика"
Статьи от 04.11.2013
Утратил силу

Журнал «Довідник кадровика»
Передплатні індекси – 01158 (укр.), 95395 (рос.)
Е-mail: kadrovik@mediapro.com.ua
Тел.: (044) 568-51-38

Не можуть бути звільнені керівники структурних підрозділів без згоди загальних зборів
Чи правомірно це?

 

Загальні підстави

Проблеми щодо звільнення працівників на підставі пункту 1 статті 40 КЗпП – у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, зокрема, ліквідацією, реорганізацією, банкрутством або перепрофілюванням підприємства, установи, організації (далі – підприємство), скороченням чисельності або штату працівників, неодноразово розглядалися на сторінках журналу.

На думку багатьох правознавців і профспілкових працівників, скорочення чисельності або штату працівників є найбільш конфліктною підставою звільнення з ініціативи роботодавця, аніж усі інші підстави, передбачені у статтях 40 і 41 КЗпП. Тому на цьому питанні слід зупинитися більш детально.

Згідно з частиною 3 статті 64 Господарського кодексу України підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис. Такі дії провадяться на основі науково обґрунтованих завдань і норм, визначених специфікою роботи підприємства, його галузевим профілем, ринком закупівлі сировини й реалізації готової продукції (послуг), а також виходячи з вимог Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» та відповідних випусків Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.

У статуті підприємства обов'язково зазначається посадова особа, яка на підприємстві наділяється правом приймати на роботу та звільняти працівників. Тобто ця посадова особа виступає уповноваженою особою власника (колективних власників) і найчастіше є виконавчим директором (далі – роботодавець). Функції роботодавця інколи доручають голові правління акціонерного товариства.

Щоб відповісти на запитання передплатника, розглянемо детальніше процедуру звільнення працівників відповідно до пункту 1 статті 40 КЗпП.

Опрос