Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Ошибки работодателей, которые становятся причиной трудовых споров (судебная практика)

Журнал "Справочник кадровика"
Статьи от 01.10.2013
Утратил силу

Журнал «Довідник кадровика»
Передплатні індекси – 01158 (укр.), 95395 (рос.)
Е-mail: kadrovik@mediapro.com.ua
Тел.: (044) 568-51-38

Помилки роботодавців,
які стають причиною трудових спорів
(судова практика)

 

Який спір визнається трудовим

Із самої назви «трудовий» та змісту норм, що регулюють порядок вирішення таких спорів, убачається суть поняття «трудовий спір».

Індивідуальні трудові правовідносини зазвичай виникають унаслідок укладення між найманим працівником і роботодавцем трудового договору. Найманим працівником може бути фізична особа, що досягла встановленого законом віку та за станом здоров'я спроможна виконувати конкретну роботу, а роботодавцем – підприємство, установа, організація (далі – підприємство) чи фізична особа, що використовує найману працю.

Звернути увагу

Роботодавцем згідно з чинним законодавством може бути й організація без статусу юридичної особи, скажімо, відокремлений структурний підрозділ. Одначе у разі вирішення спору в судовому порядку стороною спору може бути організація зі статусом юридичної особи.

Інтереси роботодавця і найманого працівника не завжди збігаються, тому, природно, можливе зіткнення цих інтересів на будь-якій стадії трудових правовідносин, що, своєю чергою, призводить до виникнення розбіжностей. Але такі розбіжності не завжди переростають у трудовий спір. Зазвичай сторони трудового договору намагаються урегулювати їх переговорами.

Предметом трудового спору можуть бути будь-які питання, серед них і соціально-побутового характеру, якщо вони передбачені трудовим чи колективним договорами.

Якщо трудовим договором як факультативною умовою буде передбачено, скажімо, забезпечення роботодавцем працівника житлом, але роботодавець цієї умови не виконує і працівник звернувся до суду про примусове виконання цієї умови, то, незважаючи на те, що об'єктом такого спору є житло, це буде трудовий, а не житловий спір.

Варто звернути увагу, що трудові правовідносини можуть виникати також на підставі членства, зокрема членів виробничих кооперативів, фермерських господарств, громадських організацій. А отже, в разі виникнення індивідуальних трудових спорів, що випливають із таких правовідносин, вони вирішуються теж відповідно до норм трудового законодавства (п. 2 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 6 листопада 1992 року № 9 (далі – Постанова № 9).

Трудовий спір – це спір, який може виникати в процесі трудових, а в окремих випадках і тісно пов'язаних з ними, правовідносинах (що передують трудовим, їх супроводять чи випливають із них), між сторонами цих відносин з приводу невиконання чи неналежного виконання однією із сторін своїх зобов'язань, якщо внаслідок цього правам та законним інтересам іншої сторони завдається шкода. Такі правовідносини можуть мати як індивідуальний, так і колективний характер, а залежно від цього можуть виникати як індивідуальні, так і колективні трудові спори (конфлікти).

Опрос