Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Юридическое лицо – резидент выплачивает роялти физическим лицам – нерезидентам. Обязательно ли в данном случае нужно получить идентификационные номера физическим лицам – нерезидентам? Если да, какой порядок их получения?

ЛІГА:ЗАКОН
Аннотация от 12.04.2013
Утратил силу

? Юридична особарезидент виплачує роялті фізичним особамнерезидентам. Чи обов'язково в даному випадку потрібно отримати ідентифікаційні номери фізичним особамнерезидентам? Якщо так, який порядок їх отримання?

 

Відповідаючи на запитання, головний державний податковий інспектор відділу податкових консультацій ДПС у м. Києві Надія Римарчук зазначає: відповідно до пп. «б» п. 176.2 ПКУ, особи, які мають статус податкових агентів, зобов'язані подавати протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку (ф. № 1ДФ) до органу ДПС за місцем свого розташування.

У податкового розрахунку ф. № 1ДФ  відображається реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта фізичної особи (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).

Отже, податковий розрахунок ф. № 1ДФ (як в електронній версії так і на паперових носіях) має обов'язково містити реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта фізичної особи (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті).

Відповідно до п. 70.5 ПКУ фізична особа – платник податків незалежно від віку (як резидент, так і нерезидент), для якої раніше не формувалася облікова картка платника податків та яка не включена до Державного реєстру, зобов'язана особисто або через законного представника чи уповноважену особу подати відповідному органу державної податкової служби облікову картку фізичної особи – платника податків, яка є водночас заявою для реєстрації в Державному реєстрі, та пред'явити документ, що посвідчує особу.

Опрос