Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О регистрации баз персональных данных в системе потребительской кооперации

Журнал "Справочник кадровика"
Статьи от 20.03.2013
Утратил силу

Журнал «Довідник кадровика»
Передплатні індекси – 01158 (укр.), 95395 (рос.)
Е-mail: kadrovik@mediapro.com.ua
Тел.: (044) 568-51-38

Про реєстрацію баз персональних даних
у системі споживчої кооперації

 

Членство у споживчому товаристві, як добровільному об'єднанні громадян або громадян і юридичних осіб для спільного ведення господарської діяльності заради поліпшення свого економічного та соціального стану, не обумовлене трудовою участю громадян у його діяльності. Вступаючи до членів споживчого товариства, громадянин (фізична особа) подає заяву, в якій, крім прізвища, імені та по батькові, зазначає дату народження, ідентифікаційний код та адресу проживання. Ці дані заносяться до реєстраційних книг або у електронну базу даних членів споживчого товариства.
ЗАПИТАННЯ 1. Чи треба реєструвати базу персональних даних пайовиків?
ЗАПИТАННЯ 2. Яка мета обробки відомостей про пайовиків у базі персональних даних?
ЗАПИТАННЯ 3. Як повідомити пайовика (а їх може бути до 1000 осіб) про включення його персональних даних до бази персональних даних, якщо він вступив до споживчого товариства до 1 січня 2011 року?
ЗАПИТАННЯ 4. Чи треба вимагати заяви від тих громадян, що вступають до споживчого товариства? А як чинити щодо первинних профспілкових організацій, оскільки вони теж є юридичними особами і мають у своєму віданні дані про членів профспілки (картотеки)?

 

Відповідь 1. Відповідно до статті 2 Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-VI (далі – Закон № 2297) персональні дані – це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. Тобто персональні дані – це будь-яка інформація, за якою фізичну особу можна ідентифікувати безпосередньо або опосередковано, зокрема прізвище, ім'я, по батькові, адреса проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код), номер телефону, паспортні дані тощо.

Первинними джерелами відомостей про фізичну особу (ч. 4 ст. 6 Закону № 2297) є:

– видані на її ім'я документи (свідоцтво про народження, паспорт, посвідчення та ін.);

– підписані нею документи (заява, автобіографія, пояснювальна записка, звернення);

– відомості, які особа надає про себе (номер телефону, домашня адреса, відомості про сім'ю тощо).

Іменована сукупність упорядкованих відомостей про фізичних осіб – учасників споживчого товариства (учасників профспілки), щодо якої виконується будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем, є базою персональних даних.

Щодо назви бази персональних даних законодавством про захист персональних даних не встановлено жодних вимог. Володілець персональних даних самостійно дає найменування такій базі. Так, скажімо, вона може називатися базою персональних даних «Учасники», «Пайовики», «Учасники ТОВ «Прибуток», «Щастя», «Профспілка» тощо.

База персональних даних – іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних (ст. 2 Закону № 2297).

Опрос