Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Налогообложение доходов страховщиков

Журнал "Вестник налоговой службы Украины"
Статьи от 25.12.2012
Утратил силу

Журнал «Вісник податкової служби України»
Передплатні індекси – 22599 (укр.), 22600 (рос.)
Е-mail: mail@visnuk.com.ua
Тел.: (044) 501-06-43
http://www.visnuk.com.ua

Оподаткування доходів страховиків

 

У цій статті пропонуємо розглянути, який на сьогодні існує порядок оподаткування доходів, отриманих від провадження страхової діяльності, та які зміни очікують на страховиків у 2013 р. у зв'язку з прийняттям Закону № 5412.

Облік доходів

Страховики, які отримують доходи від провадження страхової діяльності, крім діяльності з довгострокового страхування життя, обчислюють та сплачують податок на прибуток відповідно до п. 8 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу, яким встановлено особливий порядок оподаткування доходів від страхової діяльності податком з премій за ставкою 3 % та загальний порядок оподаткування прибутку від діяльності, не пов'язаної зі страхуванням, за загальною ставкою.

Згідно з пп. 156.2.1 п. 156.2 ст. 156 Податкового кодексу прибуток від страхової діяльності з довгострокового страхування життя та пенсійного страхування в межах недержавного пенсійного забезпечення оподатковується за ставкою 0 % за умови виконання вимог, визначених у понятті «договір довгострокового страхування життя» (пп. 14.1.52 п. 14.1 ст. 14 цього Кодексу).

Відповідно до п. 156.3 ст. 156 Податкового кодексу страховики зобов'язані вести окремий облік доходів і витрат, пов'язаних з отриманням прибутку, що звільняється від оподаткування або оподатковується за ставкою нижчою, ніж визначена п. 151.1 ст. 151 Податкового кодексу. Тому страховики повинні також вести окремий облік усіх доходів і витрат, пов'язаних з отриманням прибутку, що не звільняється від оподаткування.

Виходячи з визначення об'єкта оподаткування, наведеного в п. 8 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу («страхові внески, страхові премії, отримані (нараховані) страховиками-резидентами протягом звітного періоду за договорами страхування, співстрахування та перестрахування ризиків»), дохід від страхової діяльності визначається, як і за часів дії Закону про прибуток, за правилом першої події, тобто датою фактичного надходження коштів у вигляді страхових платежів на банківський рахунок або датою набрання чинності договором страхування.

При обчисленні об'єкта оподаткування від діяльності, не пов'язаної зі страхуванням, прибуток від такої діяльності визначається шляхом зменшення суми доходів звітного періоду від іншої діяльності на суму витрат звітного періоду, безпосередньо не пов'язаних зі страхуванням або розподілених пропорційно до питомої ваги вищезазначених доходів у загальному обсязі доходів страховика.

Аналогічно відбувається розподіл амортизаційних відрахувань за основними засобами та нематеріальними активами, що використовуються як у страховій діяльності, так і в іншій.

Оподаткування страховиків у 2013 році

Змінами, внесеними Законом № 5412 до ст. 156 Податкового кодексу, закріплено діючу систему оподаткування страховиків, тобто ставка податку на прибуток з «валових премій» становитиме 3 %.

Опрос