Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Недействительные трудовые договоры

Журнал "Справочник кадровика"
Статьи от 12.12.2012
Утратил силу

Журнал «Довідник кадровика»
Передплатні індекси – 01158 (укр.), 95395 (рос.)
Е-mail: kadrovik@mediapro.com.ua
Тел.: (044) 568-51-38

Недійсні трудові договори

 

Загальні підстави визнання недійсними окремих умов трудового договору

Основою будь-якого договору, зокрема й трудового, є його умови, що визначають права і обов'язки сторін та складають зміст цього договору. Умови трудового договору можуть визначатися сторонами як при укладенні трудового договору, так і згодом та закріплюватися безпосередньо в договорі незалежно від того, в усній чи письмовій формі він укладений. Зокрема, це – умови про місце роботи, трудову функцію, розмір заробітної плати, термін дії трудового договору тощо. В юридичній літературі їх називають безпосередніми умовами. У разі укладення трудового договору в усній формі такі умови зазначаються в наказі (розпорядженні), яким відповідно до частини третьої ст. 24 КЗпП України оформлюється трудовий договір. Крім того, умови трудового договору можуть встановлюватися законодавством про працю, колективними договорами. Вони не потребують додаткового закріплення в трудовому договорі і встановлюють, наприклад, мінімальний розмір заробітної плати, мінімальну тривалість щорічної відпустки, максимальну тривалість робочого часу тощо. В юридичній літературі такі умови називають похідними.

Якщо ж сторони щодо таких умов домовились по-іншому, ніж це встановлено законодавством про працю чи колективним договором, такі умови обов'язково мають бути закріплені безпосередньо в трудовому договорі.

Звернути увагу

Відповідно до статті 9 КЗпП умови договорів про працю, які погіршують становище працівників порівняно із законодавством України про працю, є недійсними.

Опрос