Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Расходы на обучение работников предприятия

Журнал "Вестник налоговой службы Украины"
Статьи от 09.11.2012
Утратил силу

Журнал «Вісник податкової служби України»
Передплатні індекси – 22599 (укр.), 22600 (рос.)
Е-mail: mail@visnuk.com.ua
Тел.: (044) 501-06-43
http://www.visnuk.com.ua

Витрати на навчання працівників підприємства

 

Загальні засади професійного навчання працівників на виробництві регулюються Положенням № 127/151. Зокрема, змінами, внесеними до цього нормативного документа наказом № 218/475, який набрав чинності з 27.07.2012 р., передбачено, що роботодавець може здійснювати формальне і неформальне професійне навчання працівників. Формальне професійне навчання здійснюється згідно з вимогами державних стандартів вищої освіти, професійно-технічної освіти, типових учбових програм і планів у навчальному закладі або безпосередньо у роботодавця. Здійснення неформального навчання не регламентується місцем набуття, строками та формою навчання. За результатами формального професійного навчання видається документ про освіту, зразок якого затверджено постановою № 1260. За результатами неформального навчання видається довідка, в якій зазначаються професія (спеціальність), за якою здійснювалося навчання, напрям підвищення кваліфікації, строки навчання.

КВАЛІФІКОВАНІ КАДРИ – найбільша цінність для будь-якого підприємства та одна із головних складових успіху в будь-якій сфері діяльності. Тому працедавці об'єктивно зацікавлені у постійному підвищенні професійного рівня своїх працівників. Крім того, чинним законодавством України в деяких випадках передбачено необхідність навчання працівників для здійснення господарської діяльності.

Навчання працівників у вищих навчальних закладах без відриву від виробництва, на курсах підвищення кваліфікації, періодична участь у різних семінарах і тренінгах є на сьогодні закономірністю.

Оформлення договірних відносин на навчання

При укладанні договору на навчання працівника підприємства у навчальному закладі необхідно дотримуватися вимог наказу № 183, відповідно до якого сторонами цивільно-правового договору є:

виконавець (навчальний заклад);

замовник (фізична або юридична особа).

Наказом № 183 також передбачено, що договори можуть бути укладені сторонами в інтересах третіх осіб (тобто і в інтересах працівників підприємства). Коли договір укладається замовником в інтересах третьої особи, то ця особа також підписує договір з відображенням у ньому своїх реквізитів.

Виконавець зобов'язаний (згідно зі ст. 2 наказу № 183):

• надати замовнику освітню послугу на рівні державних стандартів освіти;

• забезпечити дотримання прав учасників навчального процесу відповідно до законодавства;

• видати замовнику документ про освіту державного зразка (документ видається, якщо освітня послуга передбачає згідно із законодавством видачу такого документа);

Опрос