Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Уплата НДС при операциях с основными средствами

Журнал "Вестник налоговой службы Украины"
Статьи от 01.11.2012
Утратил силу

Журнал «Вісник податкової служби України»
Передплатні індекси – 22599 (укр.), 22600 (рос.)
Е-mail: mail@visnuk.com.ua
Тел.: (044) 501-06-43
http://www.visnuk.com.ua

Сплата ПДВ при операціях з основними засобами

 

Загальні положення

Податковий облік з ПДВ регулюється розділом V та підрозділом 2 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу. Щодо оподаткування ПДВ операцій з основними засобами, то зазначеними розділами окремого обліку таких операцій не передбачено, як, наприклад, для операцій під час переміщення товарів через митний кордон України за ст. 206 Податкового кодексу, для туроператорської та турагентської діяльності за ст. 207 цього Кодексу або у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства за ст. 209 Кодексу та ін. Проте ці розділи містять деякі положення щодо податкового обліку з ПДВ операцій з основними засобами в окремих випадках.

Отже, до податкового обліку з ПДВ операцій з основними засобами застосовуються в цілому загальні норми Податкового кодексу, як для операцій з товарами (оскільки це поняття припускає й основні засоби), за винятком випадків, визначених цим Кодексом окремо.

ТОВАРИ – матеріальні та нематеріальні активи, у тому числі земельні ділянки, земельні частки (паї), а також цінні папери та деривативи, що використовуються у будь-яких операціях, крім операцій з їх випуску (емісії) та погашення (пп. 14.1.244 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу).

МАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ – основні засоби та оборотні активи у будь-якому вигляді (включаючи електричну, теплову та іншу енергію, газ, воду), що не є коштами, цінними паперами, деривативами і нематеріальними активами (пп. 14.1.111 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу).

Так, згідно з п. 185.1 ст. 185 Податкового кодексу під об'єкт оподаткування ПДВ підпадають операції платників цього податку з:

• постачання товарів1 (а отже, основних засобів), місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до ст. 186 цього Кодексу, у тому числі операції з передачі права власності на об'єкти застави позичальнику (кредитору), на товари (основні засоби), що передаються на умовах товарного кредиту, а також з передачі об'єкта фінансового лізингу в користування лізингоотримувачу/орендарю.

Не є постачанням товарів випадки, коли основні виробничі засоби або невиробничі засоби ліквідуються у зв'язку з їх знищенням або зруйнуванням внаслідок дії обставин непереборної сили, а також в інших випадках, коли така ліквідація здійснюється без згоди платника податку, у тому числі в разі викрадення необоротних активів, або коли платник податку надає органу ДПС відповідний документ про знищення, розібрання або перетворення необоротних активів в інший спосіб, внаслідок чого необоротний актив не може використовуватися за первісним призначенням (пп. 14.1.191 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу);

• ввезення/вивезення основних засобів на/за митну територію України. З метою оподаткування ПДВ до операцій із ввезення товарів на митну територію України та вивезення товарів за межі митної території України прирівнюється поміщення товарів у будь-який митний режим, визначений Митним кодексом.

Опрос