Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Какие последствия для предприятия будет иметь принятие изъятых ранее налоговой милицией документов, если они возвращаются не в полном объеме и без описи?

АФ "Профі-Аудит"
Вопросы-ответы от 15.10.2012
Утратил силу

Матеріал підготовлено спеціально для ЛІГА:ЗАКОН
Аудиторська фірма «Профі-Аудит»
Е-mail: profi@profi-audit.kherson.ua
http://www.profiaudit.com.ua
Тел.: (0552) 42-33-31

? Податкова міліція вилучила первинні бухгалтерські документи підприємства. В протоколі вилучення фіксувались лише папки з документами, без опису самих документів. На даний момент податкова міліція готова повернути документи, але не в повному обсязі (деякі папки відсутні, деякі розшиті) та без акта повернення і без оформлення будь-якого іншого документа, який би фіксував передачу.
Чи правомірні дії податкової міліції та які наслідки для підприємства матиме прийняття документів без підтвердження?

 

Чинне законодавство України чітко регламентує порядок вилучення документів під час обшуку, виїмки в межах відкритої кримінальної справи. Так, згідно із ст. 186 КПКУ всі документи і предмети, які підлягають вилученню, слідчий повинен пред'явити понятим та іншим присутнім особам і перелічити в протоколі обшуку або виїмки чи в доданому до нього опису із зазначенням їх назви, кількості, міри, ваги, матеріалу, з якого вони виготовлені, та індивідуальних ознак. Копії вилучених документів за клопотанням власника, а також інших осіб, які за законодавством мають право користуватися цими документами, можуть бути надані слідчим під час вилучення документів. У разі неможливості виготовлення копій вилучених документів або встановлення їх власника під час вилучення слідчий вносить до протоколу слідчої дії запис про клопотання щодо надання копій документів і в десятиденний строк з дня вилучення документів надає відповідним особам їх копії або виносить вмотивовану постанову про відмову у видачі копій документів, яка може бути оскаржена прокурору або до суду.

Згідно із ст. 188 КПКУ в протокол обшуку або виїмки заносяться всі заяви і зауваження присутніх під час обшуку або виїмки осіб, зроблені з приводу тих чи інших дій слідчого. Обидва примірники протоколу, а також опис вилучених предметів підписують слідчий, особа, у якої проводився обшук або виїмка, та запрошені особи, що були присутні. А згідно із ст. 189 КПКУ за наявності в протоколі зауважень на неправильні дії, допущені під час обшуку, слідчий не пізніше двох днів повідомляє про це прокурора, який здійснює нагляд за слідством.

На відміну від порядку вилучення документів, порядок їх повернення в чинному законодавстві майже не виписаний. Так, згідно із ст. 2368 КПКУ набрання законної сили постановою судді про скасування постанови про порушення справи тягне за собою скасування запобіжних заходів, повернення вилучених речей та поновлення прав, щодо яких на час досудового слідства встановлювались обмеження. При цьому, якщо виникає спір про належність речей, що підлягають поверненню, то він вирішується в порядку цивільного судочинства (ст. 81 КПКУ).

Інших положень, які б регламентували порядок повернення документів (речей) після їх незаконного вилучення, КПКУ не містить. Щоправда, з даного питання існує відомчий документ, але який не можна віднести до нормативно-правових актів у зв’язку з відсутністю його реєстрації у Мін’юсті. Це – спільний наказ Генпрокуратури, ДПАУ, ВСУ, МВС, СБУ, Держсудадміністрації від 27.08.2010 р. № 51/401/649/471/23/125 «Про затвердження та введення в дію Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду (в новій редакції)» (далі – Наказ). Згідно з п. 60 цього Наказу речові докази та інше майно, яке підлягає поверненню власникам, видається їм у натурі під розписку, яка долучається до кримінальної справи та нумерується наступним її аркушем. Про можливість отримання зацікавленими особами вилучених у них предметів та цінностей їм повідомляється письмово, копія повідомлення долучається до кримінальної справи. В розписці отримувач вказує дані свого паспорта або іншого документа, який засвідчує його особу та місце проживання. У разі неможливості особистої явки власника предметів і цінностей вони можуть бути отримані за його довіреністю іншою особою, розписка якої разом з довіреністю також приєднується до справи. Якщо власником є підприємство, установа, організація, предмети і цінності передаються їх представникам за наявності довіреності, документа, що засвідчує особу, і під розписку.

Згідно з п. 64 Наказу вилучені цінності (грошові кошти) власник може отримати під розписку протягом шести місяців з дня повідомлення його про закриття справи та роз'яснення відповідної можливості отримання. Після закінчення цього строку цінності передаються на реалізацію, а кошти зараховуються у дохід державного бюджету. Вилучені цінності (грошові кошти) повертаються власникові або уповноваженій ним особі, а в разі неможливості повернення відшкодовується вартість цінностей після зазначеного терміну, за умови, що власник не мав реальної можливості звернутись з клопотанням про повернення цінностей.

Опрос