Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Каким образом учитывать курсовые разницы при осуществлении операций купли-продажи ценных бумаг?

ЛІГА:ЗАКОН
Аннотация от 17.09.2012
Утратил силу

? Яким чином враховувати курсові різниці від здійснення операцій купівлі-продажу цінних паперів?

 

Порядок оподаткування операцій з торгівлі цінними паперами та іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами визначено п. 153.8 ПКУ.

Відповідно до пп. 153.1.3 ПКУ визначення курсових різниць від перерахунку операцій, виражених в іноземній валюті, заборгованості та іноземної валюти здійснюється відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку. При цьому прибуток (позитивне значення курсових різниць) враховується у складі доходів платника податку, а збиток (від'ємне значення курсових різниць) – у складі витрат платника податку.

Операції в іноземній валюті під час первісного визнання відображаються у валюті звітності шляхом перерахунку суми в іноземній валюті із застосуванням валютного курсу на дату здійснення операції (дата визнання активів, зобов'язань, власного капіталу, доходів і витрат) (п. 5 П(С)БО 21).

Визначення курсових різниць за монетарними статтями в іноземній валюті проводиться на дату здійснення господарської операції та на дату балансу (п. 8 П(С)БО 21). Курсові різниці від такого перерахунку відображаються або у складі доходів, або у складі витрат.

Опрос