Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

В Отчете о финансовых результатах субъекта малого предпринимательства (ф. № 2-м) в строке 150 отражена сумма чистой прибыли. Можно ли эту сумму чистой прибыли распределить на выплату дивидендов (по решению учредителя), если есть убытки прошлых периодов и если в Балансе субъекта малого предпринимательства (ф. № 1-м) в строке 350 отражена разница в прибыли на конец отчетного периода?

АФ "Профі-Аудит"
Вопросы-ответы от 17.09.2012
Утратил силу

Матеріал підготовлено спеціально для ЛІГА:ЗАКОН
Аудиторська фірма «Профі-Аудит»
Е-mail: profi@profi-audit.kherson.ua
http://www.profiaudit.com.ua
Тел.: (0552) 42-33-31

? У Звіті про фінансові результати суб'єкта малого підприємництва (ф. № 2-м) в рядку 150 відображено суму чистого прибутку. Чи можна цю суму чистого прибутку розподілити на виплату дивідендів (за рішенням засновника), якщо є збитки минулих періодів та якщо у Балансі суб'єкта малого підприємництва (ф. № 1-м) в рядку 350 відображено різницю в прибутку на кінець звітного періоду?

 

Відповідно до ч. 3 ст. 142 ГКУ порядок використання прибутку (доходу) суб'єкта господарювання визначає власник (власники) або уповноважений ним орган відповідно до законодавства та установчих документів.

Визначення терміна «дивіденди» наведено у багатьох нормативних документах. Наприклад, у п. 4 П(С)БО 15 «Дохід»:

«Дивіденди – частина чистого прибутку, розподілена між учасниками (власниками) відповідно до частки їх участі у власному капіталі підприємства».

Опрос